Karaçam nasıl bir ağaçtır?

Akdeniz kıyısında Köyceğiz’den başlar. Sultan Dağları'nın güney yamaçlarından, Toros Dağları'nın güney yamaçlarını geçmektedir ve Bin...

 

Çamgiller ailesinin bir üyesi olan karaçam pinus nigra cinsi bir çam çeşididir. Anadolu çamı olarak da bilinir. Türkiye'de kızılçam ormanlarından sonra azami yayılışa sahiptir. Doğu- Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz dışında bütün yerlerde görülebilen bir çeşididir. Marmara ve Karadeniz kıyılarından başlayarak Akdeniz’in kuzeyinde 2000 metrenin üstüne kadar çıkan karaçam ormanlarının en bilinen olduğu bölgeler, Karadeniz’in ardı ve Marmara bölgesinin kuzeye bakan dağ yamaçlarıdır. Asgari yaygın olduğu bölüm ise İç Anadolu’dur.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz kıyısında Köyceğiz’den başlar. Sultan Dağları'nın güney yamaçlarından, Toros Dağları'nın güney yamaçlarını geçmektedir ve Binboğa Dağları üstünden ülkemizin güney sınırına kadar ulaşır. Akdeniz Bölgesi'nin tamamını kapsar. Yağışın azaldığı kısımlarda kurakçıl karaçam ve meşe ağaçlarıyla karışık yer bulur.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz kıyısından başlar. Orta ve Batı Karadeniz kıyı dağlarının kuzey yamaçlarına kadar yayılır. Yarı nemli- nemli koşullardan dolayı karaçam ormanlarında geniş yapraklı ağaç ve ağaççıklarla birlikte görülmektedir. Ek olarak Karadeniz'in diğer bölümü de Küre ve Canik dağlarının güneye bakan üst yamaçları ve Köroğlu dağlarının güneye bakan üst yamaçları arasındaki bölgeyi kapsar. Sarıçam, köknar ve kayın ağaçlarıyla birlikte karışık ormanlarda bulunmaktadır.

 

Marmara Bölgesi

Karadeniz ve Akdeniz iklimi arasında geçiş bölümü olduğundan, Kazdağları ve Alaçam dağlarının kuzey yamaçlarında saf ormanlar halindedir. İçim kısımlarda kestane ve kayınla karışık durumda bulunmaktadır. Alçak kısımlarda meşelerle karışık kurakçıl karaçam ormanlarına rastlanır.

Karadeniz'de sarıçam, köknar, kayın ve gürgenden oluşan karışık ormanlarda, küçük topluluklar durumunda veyahut yalnız olarak görülmektedir. Marmara Bölümünde ise kayın, kestane ve kızılağaçla karışık durumda bulunmaktadır. Ege Bölümünde saf karaçam ormanları olarak, Akdeniz’de sedir, köknar ve ardıç karışık ormanlar halindedir. Karaçamın çok değişik iklim şartlarında yetişmesi, genetik çeşitliliğinin ve ekolojik toleransının yüksek olmasından kaynaklanır. Ekolojik özellikleri açısından karaçam 6 değişik bölümde incelenir.

İklim yönünden denizsel iklim ile karasal iklim koşulları arasındaki geçiş ortamında yer bulan karaçam, gençlik dönemini orman altında, yarı gölgede geçirir. Fakat yetişme zamanı direkt güneş alır. Senelik 400 mm yağış alan ve yarı nemli ortamlarda optimum gelişme gösteren bir ağaç çeşididir. Eğimin az olduğu, yamaç suyunun sızdığı arazilerde, dik yamaçlara kıyasla daha iyi gelişir.

İç Anadolu Bölgesi

 

Coğrafi olarak bölgenin büyük bir bölümünü kaplar. Murat- Sandıklı Dağları, Kütahya’nın doğusu, güneyde Toros Dağları kuzeyde Karadeniz dağ kuşaklarının güney yamaçlarını kapsayan bir bölümde görülmektedir. En verimli karaçam ormanları Sündiken Dağları'nda yer bulur. Bunu Sultan Dağları'nın kuzeye yamaçlarına bakan karaçam ormanları izler. Diğer bölümlerde kurakçıl karaçamlar ve meşelerle karışık ormanlar halindedir.

Ege Bölgesi

Ege kıyılarından başlar. İç Batı Anadolu’nun doğusuna ve güneyde Menteşe yöresinin kuzeyine kadar uzanır. Karasal iklim koşullarının olduğu yerlerde 1000 metrenin üstünde görülmektedir.

 
 
 

Dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Trüf mantarı nerede yetişir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?