Hukuk

Dilekçe yazılması, boşanma, evlilik ve miras hukuku, borçlanma, haciz ve benzeri birçok konu hakkında hukuki bilgiler...

Bu hizmeti kullanarak, Adalet Bakanlığı tarafından verilen, adli sicil kaydı belgenize erişebilirsiniz. Bilgilerinizin bir kopyasını yine bu site aracılığıyla alabilir ve her türlü işlemlerinizde kullanabilirsiniz. Adli Sicil Kaydı Sorgularken dikkat edilmesi gerekenler: Bir gün (24 saat) i...

Konkordato, alacaklıların borçlarını tahsil edebilmesi ve bir yandan da dürüst borçluları korumak adına meydana gelen bir hukuk yoludur. Kendi hatası olmaksızın finansal durumları bozulmuş borçlular, alacaklılar ile belli bir anlaşma yaparak borçlarının bir bölümünü ödeyip borçlarından kurtulabilir....

Borçlunun alacaklıya ödemekle yükümlü olduğu borcunu ödemediği hallerde alacaklının başvurduğu yola icra kanalı denir. Borçlu alacaklıya borcunu ödemediği durumda alacaklı zor kullanarak borçludan borcunu tahsil edemez. Zorlama hakkına yalnızca devlet sahiptir. Alacaklı icra ve iflas kanunları çerçe...

Kısmında etkin ve söz sahibi bir Türkiye yaratmak adına ciddi çalışmalarda bulunana Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MUSİAD) ülke genelinde ve yurt dışında kurulduğu günden bu güne 8000 üye sayısına ulaşmıştır. İktisadi birliktelik amaçlı kurulmuş olan MÜSİAD son günlerde siyaset arenasında...

Kişiler arasındaki özel hukuk işlemlerine resmiyet kazandırma ihtiyacının bir sonucu olan Noterlik Kurumu Antik Roma hukukundan bu yana geçerliliğini korumuş çok eski bir kurumdur. Noterlerin faaliyetleri ve çalışma esasları 1512 Sayılı Noterlik Kanunu ile belirlenmiştir. Kanuna göre noterler, hukuk...

Adli tıp, tıp alanındaki bilgilerin ve elde edilen bulguların hukuk alanında değerlendirilmesini sağlayan bir anabilim dalıdır. Benzer zamanda hukuk bilimi uygulamalarının diğer tıp branşlarına yansımasına da yol göstericilik yapar. Adli bilimler tıp, hukuk, fen, sosyal ve kriminal bilimlerinde kesi...

Adli yardım, kendisinin veyahut ailesinin geçimini sağlayamayacak olup zor halde olan kişilere dava açmaları, veyahut davalı konumunda maruz kalmaları durumunda baroların adli olarak atama yaptığı bir hukuki destektir. Para vermeden avukat yardımından yararlanmak için, adli yardım bürosundan tayin i...

İnsanlık ve dünya var olduğu sürece ihtiyacın bitmeyeceği ve daima gözde olacak bilim dallarından biri de hukuktur. Çünkü iki kişinin olduğu her yerde muhakkak hukuka ihtiyaç duyulacaktır. Hukuk Fakültesi mezunlarının çalışma alanları, yalnızca hukuk mezunlarının yapabileceği işler ve sosyal bilimle...

Kredi kartları, tüketim hastalığı ile beraber son günlerde nerdeyse tamamımızın vazgeçilmeyen bir parçası şekline geldi. Bazen hayatı kolaylaştırdığı için kredi kartları tercih edilirken, çoğu zaman da mecburiyetler bizleri kredi kartı kullanımına yönlendiriyor. Kart Aidatlarını Geri Almak İçin Yapm...

Hukukun temsilcileri olan avukatlar, toplumlar içindeki düzenin ve eşitliğin sağlanmasında önemli role sahip kişilerdir. Sorumluluğu yüksek olan bu mesleği icra etmek ise devamlı okumayı ve öğrenmeyi gerektiren bir eğitim sürecine dayanmaktadır. Nasıl avukat olunur? Türkiye'de bu mesleği icra edebil...

Hukukun üstünlüğünü ve toplumsal adaleti oluşturabilecek mesleklerin başında savcılar gelir. Savcı, sadece soruşturma açmakla kalmaz, iddia makamında adalete hizmet eden kişi olarak da bilinir. Savcı olmak için bazı aşamalardan geçmek gerekmektedir  Savcı olabilmek için ilk başta Türkiye'de veyahut ...

Gelişen dünyanın ve ekonominin yapımcılarından biri biçimine gelmeye başlayan  ülkemiz büyük oyuncuların yanına küçük oyuncuları da sahaya sürerek büyük oyuncu sayısını arttırmayı hedeflemiştir. Bunu yapmak için de küçük ve orta ölçekli işletmeler için KOSGEB'i hayata geçirmiştir. Orta ölçekli işlet...

İntifa hakkı, bir eşya üstünde, malikinin sahip olduğu haklardan kullanma ve semerelerinden faydalanma haklarını bir başkasına devretmesi ile kurulan hak tipidir. Kategorisel olarak inceleyecek olursak, intifa hakkı, sınırlı ayni haklardandır ve sınırlı ayni haklar içinde irtifak hakları kategorisin...

Herkesin sahip olmak istediği büyük hayalleri ve bunlar için de ne yazık ki paraya ihtiyacımız var. Araba yahut ev sahibi olmak veya ihtiyaçlarımızı karşılamak için paraya ihtiyaç duyuyoruz ve bir ton faiz ödemeyi göze alarak bankalara başvuruyoruz. Ama bankalar aldığı faiz yetmiyormuş gibi bizim bu...

Adalet sistemimizde yasaların çok önemli uygulayıcıları olan hakimler esasen zorlu bir süreçten geçerek o koltuğa oturabiliyor. Hakim olmak isteyen bir kişinin ilk başta, üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmaları gerekiyor. Tabii ki bu kolay değil. Zira türkiyede 2014 senesi itibarı ile d...

Gümrük müşaviri dış ticari işlemlerdeki dolaylı temsilcidir. Bir dış ticaret işleminin yürütülmesi esnasında sanayici ve ithalat-ihracatla uğraşanlara müşavirlik hizmeti verirler. Dış ticaretin her kısmında bulunan gümrük müşavirleri, gümrükleme, lojistik ve danışmanlık hizmetlerini yerine getirirke...

Büyükelçi, bulunmuş olduğu devlette kendi devletinin azami temsilcisidir. Kendi devletinin en üst düzey siyasisi yani devlet başkanının temsilcisi olarak görev yapar. Diplomatlık görevini iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için kullanır. Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Peki çokca kişinin...

Diplomatlık mesleği son günlerde kapsamı genişleyen mesleklerden biridir. Eskiden yalnızca ülkeler arası diplomatik mesajlar götüren elçilerin yerini son günlerde pekçok alanda ülkelerini temsil eden diplomatlar almıştır. Bu "yeni diplomasi"de diplomatların ticaret, ekonomi, kültür/sanat, bilim, tan...

Daha önceleri Gelirler Kontrolörü, Hesap Uzmanı, Vergi Denetmeni veyahut Maliye Müfettişi adıyla adlandırılan Vergi Müfettişi vergi incelemesi, teftiş ve soruşturmaları yürüten ve direkt Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışan bir denetim elemanıdır. Vergi Müfettişi olabilmek için bir takım sınavlar...

Türkiye'nin idari yapılanması içerisinde illerde merkezi idareyi temsil eden vali, benzer zamanda ildeki en üst düzey yöneticidir. Valiler; kaymakamlardan seçilebileceği gibi İl Emniyet Müdürleri ve ilgili Bakanlık çalışanlarından seçilebilir.(Örn: 16 Eylül 2014 tarihinde kararnameyle MGK Genel Sekr...