Ekonomi

Türkiye ekonomisi, para ve iş dünyası, yatırım araçları ve benzerleri hakkında bilgiler...

Gelecek vadeden genç girişimcilere, projelerinin finansmanı konusunda destek olmak amaçlı bankalar tarafından verilen bir kredidir. Lakin bankalar yeni işletmelere kredi verirken çok sağlam teminatlar istemektedirler. Bunun sebebi, işletmenin yeni olması ve işletme sahibinin ticari referansının yete...

Döviz yatırımı türkiyede çok tercih edilen bir yatırım çeşididir. Avrupa para birimi oluşmadan önce Alman Markı ve USD Doları popülerken, son yıllarda ise USD Dolar ve Euro en yoğun dolaşımda olan para birimleridir. Bu tercihin sebebi ekonomimizin dışa bağımlılığı ve yaşanan iktisadi krizlerdeki döv...

Para biriktirmek dünyanın en zor işlerinden biri olsa gerek! Harcaması çok kolay olduğundan ötürü para biriktirmekte de ve birikim yapmakta da hayli zorlanırız. Buna karşın birikim yapmanın bin bir yolu da yok değil! Daha çocukken anne babalarımızın elimize tutuşturduğu kumbaralarımız esasen bu alış...

Hızla gelişen dünyamızda para kazanmak gittikçe zorlaşmakta ama elde olan parayı da yatırıma dönüştürme alternatifleri de bir o kadar çoğalmakta. Hepimiz, alnımızın teriyle kazandığımız ve dişimizden, tırnağımızdan arttırarak biriktirdiğimiz parayı doğru halde yatırıma çevirmeyi isteriz. Seçeneklerd...

Gelecek kaygısı genç  yaşlarda başlayan ve uzun zaman peşimizi bırakmayan bir sorundur. Her yaşın değişik sorunları olsa da gelecek kaygısı ortak bir durumdur. Gelecek kaygısını azaltmak için insanoğlu senelerdir değişik çözümler bulmaya çalışmıştır. Bilhassa 20’li yaşlarda bu kaygı en üst noktadadı...

Bir ürün veyahut hizmetin satışından beklenilen kar oranı kar marjı olarak adlandırılır. Kar marjı iki değişik şekilde hesaplanabilir. Bu hesaplama şekillerinin İngilizce adları "mark-up" ve "gross profit"tir. Mark-up ve gross profit hesapları Türkçe'ye tercüme edilirken tek bir terimde toplanarak k...

Gayri safi sözlük anlamı olarak karışık, katışık demektir. Ekonomideki karşılığı ise bütün nihai malların toplamına karşılık gelir. İngilizce karşılığı ise "gross" yani "toplam"dır. GSMH bir ülkenin iktisadi performansının göstergelerinden biridir. GSMH büyüme oranlarının üç çeyrek üst üste düşük ol...

Para Sistemleri dendiğinde düşünce boyutumuzda uyanması gerekli olan fikir paranın nasıl ve neye göre basıldığıdır. Paranın nasıl ve neye göre basıldığına değinmeden önce paranın tarih boyunca var oluşundan bu yana hangi şekillerle kullnıldığını bir gözlemleyelim. Para en temel özelliği olarak günlü...

Modernleşen dünyamızda rekabetin artması ile beraber, alanında iyi olan firmalar ürün ve hizmetlerini daha çok kişiye ulaştırmak için bazı stratejiler geliştirmişlerdir. Kendi sektörlerindeki lider firmaların geliştirdiği bu strajilerden biri de distribütörlüktür.Bu makalemizde distribütörlük nedir ...

Bankalar tarafından tasarruf sahiplerinin risklerini azaltmak amacı ile kurulan fonlara yatırım fonu denir. Bir yatırım fonunun içerisinde birden çok yatırım aracı bulunmaktadır. Bunlar; hisse senetleri, devlet ve/veya özel kesim tahvili, repo, hazine ve/veya özel kesim bonoları biçiminde sıralanabi...

Döviz piyasalarında gerçekleştirilan işlemlerden biri olan Swap, dilimizde geri dönüşümlü değişim olarak da kullanılabilmektedir. Swap kavram olarak; belli miktardaki dövizin alınması ve başka bir tarihtetekrar satılmasıdır. Bu döviz işleminin tam tersi de mümkür. Bu halde önce döviz satılır, başka ...

Global düzeyde faaliyet gösteren yatırımcıların yüksek getiri ve büyük riskler taşıyan yatırım fonlara serbest yatırım fonu denir. Bu fonlar yatırımcıya geniş ölçek ve coğrafyalarda faaliyet göstermesi, hayli yüksek getiri sağlaması yanında, vergi muafiyeti ve denetim muafiyeti de sağlar. Serbest ya...

Valör sözcük olarak çok kişiye yabancı gelebilir, lakin tanımı yapıldığı zaman nerdeyse herkesin kolay bir şekilde anlayabileceği bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebebi son günlerde pekçok kimsenin bankaları kullanması ve bankacılık sektörünün geçmişe nazaran çok çok büyümüş ve gelişmiş ol...

Ticaret hukukunda kıymetli evrakın konusu olan senet kelimesi; bir olayın, durumun ispatını oluşturmak adına bir şahsın ya da kurumun aleyhine ispat olarak kullanılacak açıkça imzalanmış veyahut asla inkar edilemeyecek biçimde onaylanmış yazılı belge demektir. Bu açıdan bakıldığı zaman senetle ticar...

Fatura, satılan mal veya verilen hizmet karşılığında müşterinin ödemesi gerekli olan tutarı gösteren ve satıcı tarafından düzenlenerek müşteriye verilmesi gerekli olan belgeye denir. Fatura resmi bir belge olduğundan ötürü herkes her yerde fatura basamaz. Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafı...

İki ya da daha fazla kişinin biraraya gelerek ve borçlularına karşı sorumlu olarak kurdukları şirkete kollektif şirket denilmektedir.Kollektif şirketler sözleşme ile ve yalnızca özel kişiler tarafından kurulabilirler. Tüzel kişiler bu şirkete katılamazlar.  Ortakların bireysel emek ve gayretlerinin ...

Franchising, bir markanın imtiyazlı sahibinin marka isim ve iş kültürünü belli bir maddi bedel karşılığında bağımsız kişi ya da yatırımcılara belli sürelerle kullandırması sistemine dayanır. Franchising vesilesiyle kişi ve yatırımcılar kendi kültürünü ve işleyişini oturtmuş bir markanın getirdiği av...

Üniversitelerde yüksek öğretim programı olarak açılmaya başlanan Aktüerya, kompleks matematiksel ve istatiksel altyapı üstüne kurulan bir bilim dalıdır. Aktüerya biliminin detaylı olarak ne olduğunu ve ne işe yaradığını makalemizde anlatacağız. Aktüerya Eğitimi Nasıl Olur? Aktüerya biliminin gayesi,...

Üretimi yapılmış olan her bir maddenin esasen bir ömrü vardır diyebiliriz. Bu madde bir şey olabilir. İşletmeler açısından konuyu aydınlatmaya çalışırsak bu maddelere binaları, işletme tesislerini, makineleri, demirbaşları yani bir müddet sonra kullanılamayacak bir şeyi misal olarak gösterebilirz. A...

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanliği yani toplum içinde KOSGEB olarak olarak da bilinen hibe kredisi son dönemlerde hayli yaygınlaşmaktadır. Yeni girişim amacında olan kişiler veyahut küçük ölçekli bir işyeri kurmak isteyenleri ihtiyaç duyacağı miktarı KOSGEB karş...