Teknoloji

Her türlü teknolojik gelişme ile ilgili makaleler, robotlar, geleceğin teknolojileri hakkında önermeler, bilim adamlarının açıklamaları...

İşletme bilimi ile bilgisayar programcılığını birleştiren disiplinlerden Enformasyon Teknolojileri bilişim çağının yaşandığı günümüz dünyasında işletmeler için ayrılmaz bir parçadır.  Bu mesleği seçmeyi düşünen adayların teknolojiye, bilişime ve işletme alanına ilgi duyması önemlidir. Mantık yürütme...

Gelişen teknoloji ve tıp alanının birleşmesinden meydana gelen bir dal olan biyoteknoloji, çok miktarda disipleni kapsayan bir bilim ve mühendislik dalı olma yolunda ilerler. İyi bir eğitim ve bilgi dağarcığı gerektiren bu alan, insanlığa yardım etmeyi amaçlayan ve teknolojiyi anlayıp, yorumlayabile...

Yiyeceklerin içinde yer alan maddelerin, sağlıklı olmak açısından hangi düzeyde olduğunu inceleyen ve analiz eden bölüme Gıda Teknolojisi bölümü denilir. Gıda teknolojisi mezunları ne iş yapar? Günümüz gıda fabrika yahut işletmelerinin, gıda teknolojisi mezunlarını çalıştırma zorunluluğu mevcuttur. ...

Denizlerde ve iç sulardaki faaliyetleri içeren balıkçılık terimi; avlanma, yetiştirme, işlenme ve değerlendirme gibi süreçlerin, sürdürülebilir bir çerçevede yapılmasını içeren hayli geniş kapsamlı bir terimdir. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Ne İş Yapar? Suda yaşayan canlıları inceler ve bu ca...

Dört sene eğitim veren bir lisans programı olan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, son senelerde gelişen deniz işletmeciliği ve deniz ticareti alanında uzman insanların çalışmasını sağlayacak nitelikli elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği mezunları gem...

MF-2 puan çeşidi ile öğrenci alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü 4 senelik bir lisans programıdır. Kısım öğrencilere kültür bitkilerinin yetiştirilmesi, bakımı, saklanması gibi temel konular ile bitkiye zarar veren durumlarla mücadele metotlarının öğretilmesini hedefler. Tarımsal üretimin m...

Üniversitelerin Fen Fakültesi ve Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Biyoteknoloji 4 senelik bir lisans bölümüdür. Sayısal alandan öğrenci kabul eden bölümü bitirmiş olan adaylar biyoteknolog unvanını alırlar. Son dönemlerde moleküler biyoloji, genetik gibi alanlarda yaşanan hızlı ve kaliteli değişi...

Tarımsal ve hayvansal hammaddeleri yenilikçi teknolojilerle kullanarak yeni ürünler geliştirmeye yönelik bir kısım olan Gıda Teknolojisinin önemi, ambalaj sanayisinde yaşanan hızlı gelişmeler ile her geçen gün artar. Türkiye'de de son senelerde yaşanan sosyal ve iktisadi değişimler ile gıda alanında...

Denizaltılar, gemi ve sabit deniz yapıları gibi envaiçeşit deniz araçlarının tasarımlarını hazırlayan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği bölümü üretim aşamalarında mühendis olarak çalışan kimseleri yetiştirmek üzere kurulmuş bir kısımdır. 4 senelik lisans programıdır. MF-4 puan çeşidi ile kayıt ...

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve içinde çok tatlı su kaynağı da bulunduran Türkiye'de balıkçılık sektörünün ülke ekonomisinde önemli görülen bir yeri bulunmaktadır. Bunun nihayetinde denizcilik ve balıkçılık sektörüne nitelikli kişiler ve mühendisler yetiştirmek için türlü lisans programları açı...

Üniversitelerin 4 senelik lisans programı olan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü MF-2 puanı ile öğrenci kabul eder. Bahçe ve kültür bitkilerinin yetiştirilmesinde, ıslahında ve sürdürülebilir tarım teknikleri konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağl...

Senelerdir süregelen tarımsal üretim bu günlerde hayli zorlaşmıştır. Verim düşmüş, üretim tüketime yetmez hale gelmiş, zararlılarla mücadele etmek zorlaşmıştır. Bütün bu problemleri ve daha fazlasını çözmek, üretimin devamlılığını sağlamak ve iyileştirmek için kişiler yetiştiren Bitkisel Üretim ve T...

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 4 senelik eğitim veren bir lisans programıdır. Deniz araçlarının yapılarının öğretildiği bir kısımdır. Bu kısımda denizaltı ve denizüstü tüm yüzer araçların tasarım, donanım ve motor özellikleri öğretilir. OşinografiMukavemet TermodinamikAtatürk İlke Ve İnkılap...

Dört sene eğitim veren Balıkçılık Teknolojisi, yeni açılan bir kısımdır. MF-2 puan çeşidi ile öğrenci kabul eden kısım yalnızca 5 üniversitede bulunur. Fırat Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Ordu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Balıkçıl...

Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak çokca yeni değişik alan ve dallarda eğitilmiş kişilere ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanması için üniversitelerde yeni kısımlar açılmıştır. Biyoteknoloji bölümü bunlardan biri olarak bu günlerde popülerliğini artırmaktadır ve geleceği parlak olarak...

Bu günlerde çocukların birçoğu, ders aralarında, boş zamanlarında ayrıca yemek yerken bile teknolojik cihazlarla ilgilenir. Çocukların okulda başarılı olması ve yaşıtlarıyla iyi iletişim kurabilmesi için ebeveynlerin internet kullanımı konusunda denetleyici olması gerekmektedir  Fiziksel ve kişisel ...