Emlak

Ev kiralama, Yeni ev satın almak ve prosedürleri üzerine yazılar... En iyi ev nasıl alınır?

Karar verdiniz ve ev satın alma safhasında lokasyonu belirlemenin sırası geldi.  İyi bir semtte, geleceği olan ve iktisadi olarak getiri sağlayacak emlak yatırımı için biraz zaman ayırarak doğru kararı verin. İhtiyaçlarınıza münasip olan evi hangi semtte satın almalısınız? Eviniz merkezi bir yerde m...

Ev almak çoğu kişi için gayet zor bir karar alma aşaması demektir. Evin konumu, çevresi, merkeze ve toplu taşıma araçlarına olan mesafesi gibi kriterlerin her birinin aradığımız özelliklere münasip olması için karar verme aşamasını iyi değerlendirmek gerekir. Zor bir karar olmasına karşın, biraz zam...

Çoğumuz belli bir kira karşılığında ev veyahut is yerlerini kullanıyoruz. Bu yerlerin sahipleri için de bu hal bir gelir oluşturuyor. İşte tam da bu noktada bu kazancın vergilendirilmesi prosesi başlıyor. 4.Gider Yönteminizi Seçin Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde, brüt kira geliri tutarında...

Kiralama sözleşmesindeki muğlak ifadeler yakın zamana kadar çok ev ve iş yeri sahibiyle kiracısı arasında sıkıntılı ve ihtilaflı haller oluşuyordu. Fakat 2012 senesinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu ile ev sahipleri ve kiracıları arasındaki haller yasal zemine oturtulmuş ve açıklığa kavuşturulmuş h...

Konut kredisi alacağımız evin ipotek altına alınması karşılığında bankalardan alınan bir tür tüketici kredisidir lakin teminat gösterildiği için faiz oranları kişisel kredilere oranla daha düşüktür. Kredi geri ödemelerimizi bitirdiğimizde ise ipotek durumu ortadan kalkacak ve çok sevdiğimiz evimiz t...

Adaletin gereğini yerine getirebilmesi için çokca alanda uygulanmak üzere yasalar oluşturulmuştur ve her bir yasanın alanı, neyle ilgili olduğu titizlikle belirlenmiştir. Kesinlikle günlük hayatımızın bir yerinde bu yasalarla ilgili bir habere veyahut bir konuşmaya denk gelmişizdir. Kimisi torba yas...

Gerçek insanların bir bedel karşılığı satın aldıkları gayrimenkullerin, tapuya tescil (iktisap) tarihinden başlamak suretiyle beş sene içerisinde elden çıkarılması durumunda elde edilmiş kazançtan alınan vergiye değer artış vergisi denir.  Zamanımızda alıcı ve satıcı için toplam %4 oranında ödenen t...

İmar izni olarak bilinen yapı ruhsatı, ruhsat alınması zorunlu olan yapılarda inşaatın yapılabilmesi için belediyeler ya da valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilen ruhsat türüdür. Yapı ruhsatı olamayan bir yapının inşaatına başlanılamaz. Yapı ruhsatının zorunlu olduğu y...

Alacaklı, borçludan alacağını tahsil edemediği halde icra takibi başlatabilir. Takibin nihayetinde ise, borçluya ait mal ve hakların alacağı karşılayacak miktardaki bölümüne el konulur. Bu haciz aşamasıdır. Devamında icra satışı gerçekleştirilir. Taşınır malların satılması Açık artırma yani ihale yo...

Yatırım veyahut inşaat yapılandırma amaçlı birçok kimse arsa yahut arazi satın almak istemektedir. Lakin hangi arsa yahut araziyi alacakları konusunda büyük soru işaretleri vardır. Etrafındaki şahısların tavsiyeleri üstüne arsa veyahut arazi almak çok akıl karı değildir. Arsa veyahut arazi alır iken...

Dünyada kullanılan enerjinin ciddi tarafını binalar kullanmaktadır. Hem enerji tasarrufu sağlayan, aynı zamanda doğa dostu olan Yeşil Bina ek olarak size konforlu bir yaşam ortamı da sunmaktadır. Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların süratle tüketilmesi gayrimenkul sektörünü...

Çağımızda yüzlerce ev yapılıyor. Tabi bu evleri yapmadan önce bir hazırlık aşaması oluyor. Bu hazırlık aşamasının ilk adımlarından biri de evin planı. Evin planı hazırlamadan önce tabii ki evin bir tasarım aşaması oluyor. Evin tasarım aşamasını toptan atlattıktan sonra plan safhasına geçilir.Planlar...

Bir satış işleminde alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, taraflarca belirlenmiş olan bir bedel karşılığında satıcının, taşınmazın satışını vermek için alıcının ise bedelini ödemek ve satın almak için tapu sicil memurunun nezaretinde tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan, noter tarafından ...

İş yeri açmaya karar verdiniz. Bu iş yeri için iş yeri açma belgesi gerekmektedir. Bu iş yeri açma belgesi ile iş yerinizi açar ve resmileştirirsiniz. Herkes iş yeri açma belgesi alamaz. Bunu yapmak için belli koşul ve şartlar gereklidir. Gördüğümüz iş yerleri sahiplerinin tamamı iş yeri açma belges...

Bir arsa üstüne yapılmış olan inşaatta dairenin metre karesine göre değerini belirten paya arsa payı adı verilir. Arsa payı değerlerini belirleyen ölçü bağımsız bölümlerin metre kare olarak büyüklükleri ve maddi değerleridir. Arsa payları yasalara münasip paylaştırılmalıdır. Kat mülkiyeti ile arsa p...

İntifa hakkı, gayrimenkul mal üstünde malikin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yaralanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve semerelerinden yararlanma haklarının malik tarafından bir başkasına tahsis edilmesi sonucu meydana gelen haktır. İntifa hakkı sınırlı ayni haklara dahildir ve bu hakka s...

Son senelerde gündeme gelen ve her geçen gün adından söz ettirmeye başlayan kentsel dönüşüm insanlara çokca fayda sağlar. Özel olarak Van Depremi ardından fazlası ile gündeme gelen kentsel dönüşüm hasebiyle insanlar eskimiş ve tehlike arz eden konutlarını devlet yardımıyla kullanılabilir ve sağlam b...

Kat irtifakı boş bir arsa üstüne yapılacak olan binanın, bağımsız bölümlerinin arsa paylarına metre kare olarak düşen haklarını belirten bir tapu belgesidir. Yani siz inşaatına başlanmış yahut başlanacak (Projesi hazır lakin temel atılmamış) olan binadan daire satın almak istediğiniz an inşaat sahib...

Son senelerde büyük emlak projeleriyle hayatımıza giren kavramlardan biri de rezidanslardır. Kelime, Türkçe'ye İngilizce'den geçmiştir. Konut, mesken, ikamet, konak gibi anlamlara gelir. Emlakçılık terimi olarak ise bir oteldeki nerdeyse her servisin alınabildiği konut demektir. Otel hizmetlerinin k...

Apartman dairelerinin küçük odaları içinde hapsolmak istemeyen ve imkânı olanlar için müstakil evler bulunmaz bir nimettir. Bu evler; apartman dairesine nazaran çok çok avantajlıdır. Otopark problemi olmaz; her müstakil evin asgari bir adet kapalı araba garajı vardır. Bahçeye yapılabilecek küçük hav...