Kariyer

Meslek rehberi, İş nasıl bulurum? hangi meslek nasıl olunur? gibi makaleler...

Girişimcilik yenilik getirme, asgari malzemeyi ve imkanı kullanarak insan ihtiyaçlarını karşılamaktır basitçe. Geniş bir tanım yapmak gerekirse; yaşanılan çevre içinde meydana gelen fırsatları sezme, o sezgilerden yola çıkarak projeler oluşturma, projeleri yaşama taşıma ve zenginlik üreterek insan y...

Pedagog eğitim veren kişi anlamına gelir. Pedagojik formasyon ise, eğitim verecek kişide bulunması gerekli olan, mesleki yeterliliklere sahip olduğunu belgeleyen bir tür sertifikadır. Yani kısaca öğretmenlik belgesidir diyebiliriz. Peki pedagojik formasyona kimler sahip olabilir, pedagojik formasyon...

Bir kişi malülen emekli olabilir? Emeklilik şartları, nedir? Mamulen emekli biri çalışabilir mi ? Malulen Emekli Emekli ikramiyesi Alır mı ? Emeklilik ikramiyesi malullükten bağımsız bir durumdur. Malüliyet emekliliği, emekli ikramiyesine engel değildir. Malülen Emeklilik için Şartlar Nelerdir? Malu...

Günümüzün çok önemli problemlerden biri de yeni mezunların veya bir işe girmek isteyenlerin iş bulmak için tam anlamıyla nereden başlayacağını bilmemesidir. İŞKUR'a iki halde başvuru yapılabilmektedir. En yakın İŞKUR şubesinden kimlik yahut pasaportla veyahut online olarak internet aracılığı ile baş...

Özel sektör kişinin gelişimi için iyi ve bir o kadar da zor bir okuldur. Sosyal çevre çalışılan yerin büyüklüğüne göre genişler. Çalışan kişinin firma kültürüne ayak uydurması, benimsemesi ve kendi iş yeri gibi sahiplenerek sonuna kadar şirket çıkarlarını koruyacak biçimde hareket etmesi, biraz çalı...

Her meslek erbabının taşıması gerekli olan, o mesleğe özgü bilgi, beceri ve belli donanımlar vardır. Girişimcilik ise bilgi ve becerinin yanında herkesten değişik olmayı, olaylara değişik bakmayı ve dünyayı değişik algılamayı gerektirir. Peki, nedir esasen girişimcileri diğerlerinden ayıran veyahut ...

Gazetecilik mesleği içerisinde yer bulan fikri üretim prosesi çalışanları şu başlıklar altında sıralanabilir; Matbaa Dizgi/Tasarım servisince hazırlanan elektronik gazete sayfalarını tipo, ofset vb matbaa sistemleri ile somut ürün şekline getiren kimse. Köşe Yazarı Güncel veyahut belli bir uzmanlık ...

İlk başta marka kavramını kısaca açıklayarak yazımıza başlayabiliriz. Marka, bir kuruluşun ya da malın diğerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan sözcükler, sayılar gibi biçimlerde ifade edilebilen simgesel işaretler bütünüdür. Dolaylı olarak, her markanın değişik biçimi vardır. Bu yönüyle markalar...

İmaj, iletişim durumunda olduğumuz  kişilerin, hafızalarında bizim ile ilgili oluşturdukları izlenimlerinin bütünüdür. Diğer bir ifade ile kişinin kendini dış dünyada gösterme biçimidir. Bir birey olarak sahip olduğumuz fiziki özelliklerimiz, karakterimiz doğuştan gelir ve bu özelliklerimizin başka ...

İş görüşmeleri son günlerde pek çok insan için ekstra bir gerilim anlamı taşımaktadır. Genelde, aday olduğunuz işi nasıl başarıyla gerçekleştireceğinizi yahut gerçekten bu işi yapmaya ne kadar hazır olduğunuzu karşı tarafa aktarmakta sıkıntı yaşamayı hiç istemezsiniz. Bu hal da üzerinizde gereksiz b...

Gıda deyince aklımıza hemen besinler, yediklerimiz, içtiklerimiz geliyor. Oysa ki gıda çok geniş kapsamlı bir sözcük esasen. Bilhassa gıda sektörünün bu kadar geliştiği dünyamızda son zamanların en revaçta mühendislikleri arasında gıda mühendisliği geliyor.  Bu mesleği yapmak isteyenlerin her şeyden...

Metin yazarı olmak; devamlı araştırma gerektiren, çok okuyup öğrenerek çok konu hakkında yazı yazabilme işidir. Bilgi sınırsızdır ve insan beyni devamlı öğrenmeye açıktır. Devamlı öğrenme, hem hayatın aynı zamanda bu işin en ehemmiyetli parçasıdır. Metin yazarlığı; yeni başlamış da olsanız, işin uzm...

Tekstilden tarıma, teknolojiden fen bilimlerine çok alanı ve kolu mühendisliğin eskiden beri en bilinen olanlarından biri de maden mühendisliğidir. Maden ise yer altında olan ve iktisadi anlamda değeri olan envaiçeşit mineral demek olduğuna göre maden mühendisleri daha fazla yer altı faaliyetler ala...

Arapça'dan dilimize girmiş olan müfettiş kelimesinin Türkçe karşılığı teftiş eden, denetleyen demektir. Her kurum ve kuruluşun işleyişi belli esaslara dayanır. Kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve iç tüzükler bu işleyişin esasını belirleyici unsurlardır. Kurumların işleyişlerinin denetlenmesi gere...

Eczacı, doktordan sonra hastanın iyileşebilmesi için gereken olan ilaçları hastaya veren, kişinin sağlığına kavuşmasına yardım eden kişidir. Hastanın iyileşme sürecinde eczacı ilaç tedavisi açısından büyük bir yer tutar. Eczacılar eczanelerde çalışabildikleri gibi sağlık labarotuvarlarında, devlet d...

Çevre mühendisliği insanların sağlığına münasip çevre koşullarının oluşturulmasını kendisine şart seçerek doğal çevre kaynaklarının kullanımını ve doğaya tekrar kazandırılmasını kendine konu alan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendisi çevresel problemlerin çözümü için bilim,teknoloji ve mühendisli...

Zaman değiştikçe çok para kazanabileceğiniz meslekler de değişiyor. Son dönemlerde bilim ve teknolojide olan gelişmeler iş fırsatlarında yeni kapılar açmayı sağladı. Eğer hayatınızla ilgili yaptığınız planların içerisinde çok para kazanmak var ise veya henüz mesleğinize karar verme aşamasındaysanız ...

Meslek odaları; bağlı oldukları yasalara münasip olarak hareket eden, kuruluşun üstlendiği meslek dalına sahip kimselerin iletişim ve dayanışmasını arttırmak, mesleğin çıkarlarını korumak, kimselerin mesleki işlerini kolaylaştırmak için kurulmuş kuruluşlardır. Bu odaların geçmişi hayli eskiye dayanı...

Stratejik planlama, bir kurumun(genellikle ticari faaliyet gösteren veya sosyal kurumlar) geleceğe yönelik planlar yapmasıdır. Etrafımızda neler oluyor, gelecekte neler olacak, bunların analizini yaparak buna göre karar verip geleceğe yönelik yatırım yapmak stratejik planlamadır. Bunun sayesinde kur...

İnşaat alanında yaşanan gelişmelerle beraber önemi ve popülerliği artan emlakçılık; mal sahibi ile müşteri arasında aracılık faaliyetini bir ücret yani komisyon karşılığında gerçekleştiren kişilere denilmektedir. Bağ-kur Kaydı: Vergi dairesi işlemlerinizin tamamlanmasının sonrasında Bağ-Kur kaydı ya...