Sanat

Sanat dalları hakkında bilgiler...

İnsanoğlu düşünen bir varlıktır. Duygu ve düşüncelerin dışavurum yöntemlerinden türlü sanat dalları doğmuştur. Çizgi, renk ve şekillerle bu duygu ve düşünceleri ifade etme sanatına ise resim denir. Bugün dahi tarihe ışık tutan ilk çizimler de göstermektedir ki, insanoğlu var olduğu günden beri düşün...

Geleneksel Türk sanatlarından birisi olan çini sanatı, Karahanlılardan günümüze kadar gelmiş, toprağın pişirilerek şekillendirilmesi yoluyla yapılan bir el sanatıdır. Seramik sanatı olarak da adlandırılır. Çini sanatının mozaik çini tekniği, renkli sır tekniği, perdah tekniği ve sır altı boyama tekn...

Minyatür, çok ince olarak eski usülde işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere denir. Benzer zamanda bu tür resim sanatına verilen genel addır. Eski el yazması kitaplara boya ve yaldızla çok dikkati açık ve ince olarak yapılmış olan resimlerdir. Minyatürler, kitaptaki konuyu anlatan, en ince ayrıntılar ü...

İnsanlık tarihinin belki de en eski sanat dallarından biri olan oymacılık sanatı bölümlere göre farklılıklar gösterse de genel açıdan benzer yapıya sahiptir. Oymacılık sanatı ağaç, taş veyahut madenlerin üstüne daha önceleri belirlenen bir modelin işlenmesi halidir. Motiflerin bölümsel olarak değişt...

Edebiyatımızda güzel söz söyleme, sözü etkili şekilde sunma amacı ile söz sanatları kulanılır. Söz sanatları mecaz bağlantılı, anlamla ilgili ve sözle ilgili olmak üzere üç ana başlıkta incelenir. D. HÜSN-Ü TALİL (Güzel Sebebe Bağlama) : Bir olayı gerçek sebebi dışında daha güzel ve anlamlı bir sebe...

Günümüz aksesuarlarına kadar yansıyan, güzelliği kadar zahmetli ve tarih kokan yanıyla da dikkat çekmeyi başaran tezhip sanatı, asırlardır hiçbir etkisini kaybetmeden yer ediniyor sanat camiasında. Bir bakanın bir daha bakmak isteyeceği türde kendini öne atan Tezhip sanatının detayları ve tarihi ise...

“Performans sanatı” kavramı hepsinden önce 1960'larda Amerika ve Avrupa'ya kullanılmaya başlandı. Esasen görsel sanatların bir akımı olarak ortaya çıkmış olsa da, şairlerin, tiyatro oyuncularının, müzisyenlerin, yönetmenlerin, sanatın bir dalından bir sanatçının canlı olarak izleyiciye sunduğu göste...

Altın ve civa karışımı ile kaplanan bakır yahut bakır alaşımlı eşyalara tombak denir. Tombaklama işlemi zaman geçtikçe süslemeler ve işlemeler ile büyümüş ve tombak sanatı ortaya çıkmıştır. Diğer ülkeler tarafından da misal alınan bu muazzam sanat, kimi kez değişik desenler ve baskılarla hazırlanmış...

Değişik iplik ve yünlerin, türlü yöntem ve tekniklerle işlenerek desenli ya düz tüm durumuna gelmelerine dokuma denir. Kumaş, halı, kilim, keçe vb. ürünler dokuma yöntemi ile meydana gelen dokumacılık eserleridir. 2)Kirkitli Dokuma Kirkitli dokuma, pamuk, kıl, ipek veya yün ipliklerin değişik teknik...

İnsanlığın en eski zamanlarından beri bilinen kalay elementi, bakır eşyaların korunması amacı ile kullanılmıştır ve bu işlem zaman geçtikçe kalaycılık sanatını doğurmuştur. Kalaylama işlemi bazen kalaycı dükkanlarnda bazı zamanlar da seyyar gezen kalaycı ustaları tarafından yapılmıştır. Ne yazık ki ...

Günümüzün stresli yaşamından biraz olsun uzaklaşabilmek için, aileniz, sevdikleriniz ve çocuklarınızla beraber hem keyifli ve eğlenceli bir hobi edinebilmek, aynı zamanda evinizi süsleyecek görsel bir şölen oluşturabilmek için en iyi yöntemlerden biri taş boyama sanatıdır. El emeği ile yapılmış her ...

Quilling sanatı yahut türkiyede bilinen adıyla kağıt telkari 14. ve 15. yüzyıl Avrupasından bugünümüze kadar gelmiş bir sanat. Kağıt katlama sanatı olarak da bilinen quilling, rahibelerin dini mekanları süslemek için yapmaya başladığı maliyeti ucuz lakin meydana gelen ürünleri çok değerli bir sanat....

Yaş sıva üstüne yapılmış olan duvar resim tekniğine fresk sanatı denir. Fresk sanatı, eski Mısır zamanında meydana gelen ama Hristiyan mimarisiyle ön plana gelmiş bir resim tekniğidir. En eski fresk örneği Girit’te hüküm sürmüş Minos uygarlığının başkenti Knossos’ta bulunan “Yunus Freskleri”dir. Yin...

Kalemişi sanatı, kökeni Orta Asya’ya dayanan çok eski bir Türk sanatıdır. İslam dinini kabul eden Türklerin, İslam sanatını oluşturmaya başlamasıyla meydana gelen bu sanat, stilize ve idealize edilen motif ve kompozisyonların içerisinde sürekli yer almıştır. Kalemişi sanatı, 16. yüzyıl klasik sanatı...

Enstalasyon belli bir mekan ve o mekana münasip olarak seçilmiş nesnelerden oluşan bir çalışmadır. Yerleştirme sanatı olarak bilinen bu sanatta, izleyiciye sanat eserinin içine girme ve eserin atmosferini soluma imkanı verilir.  1960'lı senelerde meydana gelen enstalasyon sanatı, gelenekselleşmiş sa...

Gördüğünü olduğu gibi anlatmaktan vazgeçmek olarak nitelendirebileceğimiz modern sanat, asıl olarak resim sanatıyla ve felsefeyle etkisini dünyaya yaymıştır. Modern sanatın temel gayesi geleneksek sanat anlayışını yıkmaktır. Bu nedenle sanat için değerlendirme kriterleri yoktur, olmamalıdır. Estetik...

Orijinal durumu inorganik sıvı olan cam, sert ve kırılgan yapıya sahip, saydam veyahut yarı saydam olan bir maddedir. Camı oluşturan ana madde silisyumdur. Silisyum en fazla kumun içinde bulunur. O neden ile halk içerisinde camın ana maddesi kum olarak da bilinmektedir. Camın içerisinde yer bulan di...

Mum deyince çoğumuzun aklına elektrik kesintisi gelse de mumlar artık dekoratif olarak da kullanılır. Güzel kokulu ve güzel tasarlanmış bir mum odanızın havasını değiştirebilir. Bu mumları illaki satın almak zorunda değiliz. Yeterli bilgi, yeterli malzeme ve hayalgücüyle kendi mumlarımızı kendimiz y...

Sokak Boyama Sanatı veya daha bilindik adıyla grafitiler, günlük yaşantınız içerisinde neredeyse her yerde karşınıza çıkabilen bir uygulama. Türkiyede pek güzel karşılanmasa da çokca batı kültüründe sokak boyama işlemi bir sanat olarak görülmekte ve takdir edilmektedir. Sokak Boyama Sanatı Nasıl Yap...

Kündekari; beşgen, sekizgen, yıldız gibi geometrik biçim ve desenlerde kesilmiş ahşap parçalarının, bir materyal yardımı olmaksızın, sadece birbirlerine geçirilmesi ile düz yüzeyler elde edilmesini sağlayan bir dekoratif doğramacılık tekniğidir.  Nerelerde Kullanılır? Daha fazla pencere, kapı, dolap...