Üretim planlama nasıl yapılır?

İmalat, pazardan temin edilen malzemenin ürün biçimine dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç parça imalatı ve montaj olmak üzere iki aşa...

 

İktisat bilimi, toplum ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış olan faaliyetlerin tümünü üretim olarak tanımlamaktadır. Bu tanım şahısların mal ve hizmet olmak üzere ikiye ayrılan ihtiyaçlarını kapsayan en genel tanımdır. Kuşkusuz mal ve hizmet üretimi değişik özellikleri olan iki alandır. Bununla beraber üretimin firma amaç ve politikalarına uygun şeklide planlanması ve kontrol edilmesi işlevi, kullanılan araçlar, teknikler ve metoloji açısından her iki alanda da neredeyse aynıdır. Mesela, ,malatçı bir firmanın planlama amacı ile satış tahminleri yapması ile bir hastane yönetiminin benzer amaçla hasta sayılarının gelecekteki değişimini tahmin etmesi arsında, kullanılan yöntemler yönünden hiçbir farkı yoktur. 

Hammadde tedarik etme

Parça imalatı

Dağıtım

Montaj

İmalat, pazardan temin edilen malzemenin ürün biçimine dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç parça imalatı ve montaj olmak üzere iki aşamadan oluşur. Üretim ise imalatı da içine alan daha geniş anlamlı bir kavramdır. İmalat için gereken olan her tür malzeme yahut parçaların satın alınmasıyla başlayıp bitmiş ürünün dağıtımı ve müşteriye teslimine kadar uzanan, malzeme akışının oluşturduğu prosesi ifade eder. Yukarıda verilen süreç te er bir madde bir önceki maddenin müşterisi konumunda olan bir zincir oluşturması sebebiyle, günümüzün moda deyimiyle tedarik zinciri olarak ta tanımlanabilir.

 

Planlama yapacağımız üretimi yaparken izleyeceğimiz adımlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir.

Üretim planlama şirketlerin en verimli sonucu alabilmek ve müşterilerin taleplerini karşılayabilmek için yukarıda açıklanan üretim sürecini organize etmektir. Yani hangi üründen ne kadar üreteceğimize, ne kadar stokta ürün tutacağımıza, müşteri taleplerine göre üretim hattını nasıl çizelgelememiz üretim planlama ile çözeriz.

Üretim planlama yaparken organize edilecek konular kurumun rekabet ortamına göre değişiklikler gösterebilir. Genel itibarı ile üretim planlamanın nasıl yapılacağı aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Bunlar genel açıdan planlamamız gerekli olan konular bir de detaylı olarak üretim hattımızı planlamamız gerekir. Bu planlama ise tedarikçi çizelgeleme, atölye çizelgeleme ve girdi çıktı kontrolü olarak sıralanabilir.  

Dağıtım için gereken ihtiyaç planlamasıda benzer halde yapılmalıdır.

Hepsinden önce müşterilerden gelecek talep tahminlerini belirlememiz gerekir.

Talep tahminlerimize dayanarak stratejik tedarik ağı planlaması yapılmalıdır.

İhtiyaçlarımıza göre dağıtılacak ürün miktarına göre kapasite ve malzeme planlaması yapılmaktadır.

Daha sonrasında bütçe ve kaynaklarımıza göre satış planlamamızı yaparız.

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Buzdolabı nasıl daha iyi soğutur? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?