Kar marjı nedir?

Kâr marjını hesaplama yöntemlerinden "gross profit" yukardan aşağıya hesaplama olarak isimlendirilebilir. Bu hesaplama türünde kâr ma...

 

Bir ürün veyahut hizmetin satışından beklenilen kar oranı kar marjı olarak adlandırılır. Kar marjı iki değişik şekilde hesaplanabilir. Bu hesaplama şekillerinin İngilizce adları "mark-up" ve "gross profit"tir. Mark-up ve gross profit hesapları Türkçe'ye tercüme edilirken tek bir terimde toplanarak kar marjı biçiminde isimlendirilmiştir. Bu nedenden dolayı kâr marjı hesaplanırken değişik sonuçlar çıkabilir. Kar marjını hesaplayacak kişiler hangi hesaplama yöntemini kullanacakları konusunda önceleri uzlaşmazlarsa değişik sonuçlara ulaşarak anlaşmazlığa düşebilir.

Kâr marjını hesaplama yöntemlerinden "gross profit" yukardan aşağıya hesaplama olarak isimlendirilebilir. Bu hesaplama türünde kâr marjını bulmak için ürün veyahut hizmetin satış fiyatından alış fiyatı çıkartılır, daha sonrasında bulunan bu rakam satış fiyatına bölünür. Elde edilen sonuç 100 ile çarpılır. Elde edilen değer kâr marjıdır.

Kar Marjının Formülü

İki hesaplama yöntemi biri birine benzemekle birlikte aralarında fark vardır. Benzer veriler olmasına karşın iki değişik hesaplama yöntemi ile değişik kar marjı değerlerine ulaşmak mümkündür. Benzer verilerle iki hesaplama yoluyla yapılmış olan hesapların nihayetinde çıkan kar marjı değerleri karşılaştırılırsa aşağıdaki gibi bir sonuç elde edilir:

Kar Marjı = ((Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Satış Fiyatı) x 100

 

Diğer bir hesaplama yöntemi ise İngilizce "mark-up" adıyla bilinen aşağıdan yukarıya hesaplama adı verilen hesaplama yöntemidir. Aşağıdan yukarıya hesaplamada kar marjını bulmak için ilk başta ürün ya da hizmetin satış fiyatıyla alış fiyatı arasındaki fark bulunmaktadır, bulunan bu fark alış fiyatına bölünerek elde edlien sonuç 100 ile çarpılır. Bulunan sonuç, aşağıdan yukarıya hesaplama yöntemi ile elde edilen kâr marjıdır.

25% Yukarı = 20.0% Aşağı 33.3% Yukarı = 25.0% Aşağı 43% Yukarı = 30.0% Aşağı 50% Yukarı = 33.0% Aşağı 75% Yukarı = 42.9% Aşağı 100% Yukarı = 50.0% Aşağı

Bu hesap yöntemi de formül olarak yazılacak olursa:

Kar Marjı = (( Satış Fiyatı - Alış Fiyatı) / Alış Fiyatı) x 100

 
 
 

İsterseniz bir sonraki konumuz olan 20'li yaşlarda yatırım yapma yolları adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?