Senet hangi durumlarda geçersiz olur?

Senet düzenlenirken karşılıklı iradeler dikkate alınmalıdır. Yapılacak en küçük yanlış tarafların yapmak istedikleri senetten değişik...

 

Senet, Kanundaki şartlara münasip olarak ticaret unvanı bulunan şirketler tarafından yahut özel şahıslar tarafından düzenlenebilir. Senette doldurulması gerekli olan çok alan bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; alacaklı ve borçlunun adı soyadı; alacaklı, borçlu ve kefilin imzası; ödeme yeri, tarihi, zamanı; vade tarihi; tanzim tarihi; meblağ...

Senet düzenlenirken karşılıklı iradeler dikkate alınmalıdır. Yapılacak en küçük yanlış tarafların yapmak istedikleri senetten değişik senet düzenlemelerine neden olabilmektedir. Bu da yanlış sonuçlara neden olur.

Senedin geçerli olabilmesi için üstünde çizik, senetle alakası olmayan değişik yazılar, silinmeler, okunması güç yerler, çelişkiye neden olabilecek ifadeler bulunmamalıdır. Eğer sayılan durumlardan biri var ise senet geçersizdir. Senet hüküm ifade etmez. Bu hallerde hak talep edilemez. Senet açık, anlaşılır, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde düzenlenmelidir.

Senette bir meblağın  olması zorunludur. Bu meblağ hem rakamla aynı zamanda yazıyla yazılmalıdır. Meblağ bir kuşkuya yer bırakmayacak halde belirtilmelidir.

Senetler günlük yaşamda yeterince fazla kullanılır. Ve çokca işimizi hayli kolaylaştırmaktadırlar. En çok tercih edilen senetler zaman zaman geçerliliklerini yitirirler, artık tarafların işine yaramaz ve hüküm ifade etmezler. İşte bu haller:

Senedin geçerli bir senet olup, kendisine bağlanan bütün hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiş kambiyo senetlerine ait tüm özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özelliklerden herhangi birini taşımayan senet geçersizdir. sonuç doğurmaz. Bu senede bağlı haklar talep edilemez, alacaklar istenemez. Bu özelliklerden bazıları lehdarın adı ve soyadı, iki adet imzası, meblağ, tarih vs.

 

Kanunda senetle ilgili belirtilmiş boşluklar doldurulmalıdır. Bazı boşlukların kesinlikle doldurulması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse; lehdarın adı soyadı, imzası kesinlikle bulunmalıdır. Bu boşluklar doldurulmadıysa senet geçersizdir. Bazı boşlukların ise muhakkak doldurulması gerekmez.  Bu boşluklar doldurulmasa da senet geçerli sayılabilir. Örneğin mahkeme belirtilmemiş olabilir. Bu halde borçlunun ikametgah yerindeki mahkeme esas alınır. Bu durumda senet geçerlidir.

Senette borçlu ve alacaklının imzası bulunmalıdır. Gereken yerleri imzalanmamış senetler geçersizdir, hüküm ifade etmez.

Senet yapılırken kefil gösterilmişse, senette kefilin ad ve soyadı da bulunmalıdır. Senedi kefil de imzalamalıdır. Tersi halinde kefilden senede dayanarak hak talep edilemez.

Senette bir borçlu ve alacaklının ismi bulunmalıdır. Lehdarın adı ve soyadının olmadığı senetler geçersizdir, sonuç ifade etmez.

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Avukatlık stajı nasıl yapılır? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?