Tcmb nedir?

Yönetim Komitesi: Başkan ve başkan yardımcılarından oluşur....

 

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kısaltılmasıdır ve esas gayesi para ve kur politikalarını düzenlemek ve banknot dolaşımını sağlamaktır. TCMB 1930 senesinde bir anonim şirket olarak kurulmuştur. Banka, idare merkezi, şubeler ve banknot matbaasından oluşur. İdare merkezi Ankara’dadır. Ek olarak 16 genel müdürlüğü ve 21 şubesi bulunur. Bankanın hisselerinin yüzde 51‘i hazineye aittir ve bu hisse oran olarak asla aşağıya indirilemez. Diğer hisseleri Türkiye’deki milli bankalara, milli bankalar dışarısındaki bankalara ve imtiyazlı şirketlere, Türk ticaret kurumlarına, Türk vatandaşlarına türlü oranlarda tahsis edilmiştir.

Yönetim Komitesi: Başkan ve başkan yardımcılarından oluşur.

Ülkemizin altın ve döviz rezervlerini saklamak, yönetmek döviz kuru rejimini hükümetle beraber belirlemek de merkez bankasının sorumluluğundadır. Merkez bankası tüm görev ve sorumluluklarını Genel Kurul, Banka Meclisi, Para Politikası Kurulu, Denetleme Kurulu, Başkanlık ve Yönetim Komitesi organlarıyla yerine getirir.

Banka Meclisi: Başkan ile genel kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu: Genel kurulca seçilen dört üyeden oluşur.

Osmanlı zamanında merkez bankası görevini 1856 senesinde İngiliz sermayesiyle kurulan, 1863 senesinde İngiliz ve Fransız ortaklı (çok az miktar Osmanlı sermayesi de bulunmaktaydı) Osmanlı Bankası (Bank-ı Osmanii Şahane) yapmaktaydı. Tabi bu banka üstünde devletin kesin bir otoritesi bulunmamaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1923 yılındaki İzmir İktisat Kongresinde milli devlet bankası kurulması fikri benimsenmiş. Fakat o yıllardaki ülkenin iktisadi durumu böyle bir bankanı kurulmasını geciktirmiştir. Bu sebeplerle Osmanlı Bankası para basma gibi yetkilerini 1935 senesine kadar sürdürmüştür.

 

Para Politikası Kurulu: Başkanın başkanlığında, başkan yardımcıları, banka meclis üyeleri arasından seçilen bir üye ve başkanın önerisi ile atanacak bir üyeden oluşur.

Genel Kurul: Bankanın hissedarlarından oluşur.

Başkan: Bakanlar Kurulu kararıyla 5 senelik için atanır. Beş sene sonuç kısmında tekrar atanabilir.

Türkiye’deki para basma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Meclis bu yetkisini süresiz olarak Merkez bankasına devretmiştir. Merkez bankasına bağlı banknot matbaası 1958 senesinde hizmete girmiş ve para basmaya başlamışsa bile 1979 senesinden başlayarak tüm banknotlar yalnızca şurada basılmıştır. 1979 senesine kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Almanya’da da banknotlar bastırılmıştır.

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Yeşil kart nasıl alınır? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?