Senet başkasına devredilebilir mi?

Devir hali açısından 3 tür senet vardır:...

 

Senet, minimum iki kişi arasında gerçekleşen, bir tarafın diğer tarafa peşin ödeme yapmayıp belirlenen bir tarihte borcunu ödeyeceğini gösteren belgedir. Senet düzenlendikten sonra en direkt alıcısı tarafından tahsil edilebilmektedir. Ek olarak ciro edilerek, devir beyanı ile veyahut senet teslimi ile başka bir kimseye de devredilebilir. Senet devredilen kişi, senedi bir başka kişiye de devredebilir.

Devir hali açısından 3 tür senet vardır:

Nama yazılı senetler

Belli bir kişinin adına yazılı olan senetlerdir. Bu senetlerde devir için devir beyanı ve senedin teslimi gerekmektedir. Nama yazılı senet için ciro; senedi devretmek isteyen kişinin, senedin arkasına ya da senede eklenen bir sayfaya, devralacak kişinin adı yazılarak veyahut isim yazmadan imzalamasıyla gerçekleştirilebilir.

Emre yazılı senetler

Eğer senet ödenmezse, en son ciro edilen kişi kendisinden önce ciro edilen kişiye müracaat eder. En son ciro edilen kişinin en direkt borçluya başvurması sözü edilen değildir. Ciro eden kişiye, yani senedi bir başkasına devreden kişiye, ciranta denir.

Tam ciro ve beyaz ciro olarak biçim yönünden 2 tür ciro işlemi vardır. Eğer ciro edilen yani devredilen kişinin adı, ciro tarihi ve ödeme emri yazılarak yapılıyor ise bu ciro işlemi tam cirodur, devredilen kişinin kimliği bellidir. Sadece bir imza ile yapılıyor ise beyaz ciro olarak adlandırılır, yalnızca devredenin imzası vardır ve devredilen kişi belli değildir. Bu işlemlerden herhangi birini yapan kişi, alacak hakkını bir başka kişiye devretmiş olur.

 

Ya senet lehine düzenlenen kişinin adından sonra emrine kaydı bulunmalı, veyahut kayıt olmaksızın senet kanunen emre yazılı olmalıdır. Devri için, ciro ve senedin teslimi gereklidir. Ciro; senedi devretmek isteyen kişinin, senedin arkasına yahut arkasında yer kalmamış ise senete yapıştırılacak alonj adı verilen bir kağıt üstüne, devralacak kişinin adı yazılarak veya isim yazmadan imzalamasıyla gerçekleştirilebilir. Ciro; senet, makbuz senedi, konşimento gibi emre yazılı kıymetli evrakın, mülkiyet değiştirmesi işlemidir. Her ciro eden kişi, diğer ciro edilen kişiye karşı sorumluluk altındadır.

Hamiline yazılı senetler

Hamiline yazılı senetlerin devri için sadece senedin el değiştirmesi yeterlidir. İsim yazılmasına, ciroya yahut imzaya gerek yoktur.

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Bisiklet freni nasıl tamir edilir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?