Kantitatif ölçütler nelerdir?

Ölçütler değerlendirilirken işletmenin üretim çeşidine dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesela hizmet alanında çalışan bir işletme için...

 

İşletmeleri sınıflandırırken kullandığımız ölçütlerden birisi de kantitatif ölçütlerdir. Kantitatif ölçütler kalitatif ölçütlerin tersine daha niceliksel özellikleri barındırır. Yani rakamsal olarak ifade edilebilen ölçütlerdir. Bazı araştırmacılar kantitatif ölçütleri teknik ölçütler olarak adlandırmaktadırlar. Kantitatif kriterleri değerlendirirken birkaç adet ölçütle beraber değerlendirmek daha açıklayıcı ve yararlı olacaktır. Hassaten rakamsal olarak ifade edilemeyen kalitatif ölçütler ile kantitatif ölçütler bazı noktalarda birbirlerini tamamlamaktadır.

Ölçütler değerlendirilirken işletmenin üretim çeşidine dikkat edilmesi gerekmektedir. Mesela hizmet alanında çalışan bir işletme için işçi sayısı önemli kabul edilen bir ölçüttür. Mal üretimi yapan bir işletme için ise üretim, makine ve teçhizat miktarı önemlidir. Buna ek olarak işletmelerin sınıflandırılmasında kabul edilen en genel ölçütler satış hacmi ve çalışan sayısıdır. Bu ölçütlere göre KOBİ tanımlamaları yapılabilmektedir. Mesela İşletmesinde senede 50 kimseden az çalışan gösteren ve senelik cirosu 5 milyon TL’yi aşmayan işletmeler küçük işletmeler statüsüne girer. Ama bu değerler ve ölçütler kanunlara yahut kuruluşlara göre değişebilmektedir. Türkiyede işletmelerin kalitatif olarak sınıflandırılması konusunda kesin bir tanım yoktur.

 

İşletme büyüklüğünü belirlemede kullanılan ölçütlerin her işletme için homojen olmaması sıkıntılar doğurmaktadır. Örnek vermek gerekirse makine sayısını ele alacak olduğumuzda karşımıza çıkan teknolojik farklılıklar doğru karar alınmasını zorlaştıracaktır. Bunun yerine makine değerlerinin temel alınıp o biçimde değerlendirilmesi daha doğru olabilecektir. Önceki örnekte verilen sektör farklılığı da kişi sayısının temel alınmak suretiyle sınıflandırma yapılmasını zorlaştırır.

Kantitatif ölçütlerin en bilinen kullanılanları; işçi sayısı, üretim miktarı ve sermaye tutarıdır. Bunlara ek olarak; senelik satışlar, senelik karlar, varlıklar, yatırım toplamı, öz sermaye, çalışan sayısı, ödenen ücret miktarı, kullanılan enerji miktarı, kullanılan makine ve teçhizat sayısı gibi ölçütler verilebilir.

Senelik yapılmış olan satış miktarının değerlendirilmesinde ise satış fiyatının değişik olması veya sektörlerin değişik olması değerlendirmeyi zorlaştırır. Bunu yapmak için “katma değer” kavramı kullanılarak yapılmış olan kıyaslar daha doğru olur. Katma değer;  işletme sahibinin geliri, işletmede çalışanların geliri ve ödenen vergi tutarının toplamına eşittir. Bu biçimde karşımıza çıkan zorluklar sebebiyle birkaç ölçütü beraber değerlendirmek daha doğru sonuçlar elde etmemize yardım eder 

 
 
 

İsterseniz bir sonraki konumuz olan Vatman nasıl olunur? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?