Fatura nasıl kesilir?

Faturada muhakkak bulunması gerekli olan bilgileri Vergi Usul Kanununun 230. maddesi belirler. Bunlar;...

 

Fatura, satılan mal veya verilen hizmet karşılığında müşterinin ödemesi gerekli olan tutarı gösteren ve satıcı tarafından düzenlenerek müşteriye verilmesi gerekli olan belgeye denir. Fatura resmi bir belge olduğundan ötürü herkes her yerde fatura basamaz. Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından gereken şartları sağlayan matbaalara verilir ve bu matbaalar faturayı usulüne uygun biçimde basarlar. 

Faturada Mutlaka Bulunması Gerekenler

Faturada muhakkak bulunması gerekli olan bilgileri Vergi Usul Kanununun 230. maddesi belirler. Bunlar;

Fatura Düzenleme Şartları

Fatura bir adet asıl olmak üzere asgari 2 nüsha olarak düzenlenmelidir. Daha çok nüshada düzenlenebilir.

Belli bir tutarın üstündeki bütün ücretler için fatura kesilmesi zorunludur. Bu tutarın altında kalan ücretler için fiş kesilebilir. Bu tutar 2014'te 800 TL iken, 2015 senesinden başlayarak 880 TL olarak belirlenmiştir. Müşteri bu tutarın üstündeki bir tutar için fiş istese bile fatura kesilmesi zorunludur. İsteğe bağlı olarak bu tutarın altındaki tutarlar için de fatura kesilebilir

Fatura malın tesliminden yahut hizmetin verilmesinden sonra en geç 7 günün içerisinde düzenlenerek teslim edilmelidir. 7 günden daha geç zamanda düzenlenen faturalar geçersiz sayılır.

Fatura düzenlenirken fiyatlar KDV hariç olarak yazılıp, daha sonrasında KDV eklenmelidir.

Ödeme müşteri tarafından yapılmış ise fatura kapalı fatura olarak düzenlenmelidir. Ödeme daha sonrasında yapılacak ise açık fatura olarak düzenlenmelidir. Açık faturada imza ve kaşe faturanın üst kısmında yer bulur, kapalı faturada ise imza ve kaşe faturanın alt bölümünde yer almalıdır.

 

Müşterinin adı soyadı, var ise ticari ünvanı, var ise vergi dairesi ve hesap numarası,

Verilen hizmetin veyahut satılan malın türü, miktarı, birim fiyatı ve toplam tutarı

Verilen bütün hizmetlerin veya satılan bütün malların toplam net tutarı, katma değer vergisi tutarı ve genel toplamı,

Fatura düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası,

Faturayı düzenleyenin adı soyadı, var ise ticari ünvanı, iş adresi, şirketin bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

Satışı yapan firmanın kaşesi ve bir yetkilinin imzası muhakkak yer almalıdır.

Fatura Kesme Mecburiyeti

Vergi Usul Kanununun 232. Maddesi kimlerin fatura kesmek zorunda olduğunu belirler. Bunlar;

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,

Defter tutmak zorunda olan çiftçiler,

Götürü usulde vergiye tabi olan tüccarlar,

Vergiden muaf olan esnaflar.

Serbest meslek erbapları,

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Senet nasıl düzenlenir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?