Senet nasıl düzenlenir?

Kendimiz senet hazırlayacaksak da senet üstünde bulunması gerekli olan borcun cinsi ve miktarı, borcun ne halde ve hangi tarihe kadar...

 

Ticaret hukukunda kıymetli evrakın konusu olan senet kelimesi; bir olayın, durumun ispatını oluşturmak adına bir şahsın ya da kurumun aleyhine ispat olarak kullanılacak açıkça imzalanmış veyahut asla inkar edilemeyecek biçimde onaylanmış yazılı belge demektir. Bu açıdan bakıldığı zaman senetle ticari sözleşmeyi karıştırmamak gerekmektedir. Zira senet üstünde yalnızca nakdi ve ayni (para ya da mal) borcu olan kişinin imzası ve beyanı bulunur.

Senet nasıl düzenlenir?

Kendimiz senet hazırlayacaksak da senet üstünde bulunması gerekli olan borcun cinsi ve miktarı, borcun ne halde ve hangi tarihe kadar nasıl ödeneceği bilgileri açık ve sade bir dille yazılmalı. Yine borçlunun iki adet imzası, parmak izni ya da mührü kesinlikle yer almalıdır.

Halk içinde borç senedi olarak bilinen evrakın asıl adı "bono"dur. Ticari olarak kullanılabilen borç senetlerinin dışında hisse senedi, tapu senedi, emre muharrer senet, kambiyo senedi, avalli senet, emtia senedi, devlet iç borçlanma senedi ve gelir ortaklığı senedi gibi senet çeşitleri de vardır. Bunlardan bazıları değerli evrak olarak nitelendirilir ve alınıp satılabilme veyahut üçüncü kişilere devredilme özelliğine sahiptir.

Kanunda yapılmış olan değişiklikle, artık eskiden senetlerde muhakkak olması gerekli olan, olmazsa geçerli sayılmayan "damga pulu" adı verilen pulların yapıştırılması gerekmiyor. Ama senet üstüne yazılan yazıların ve ifadelerin, tarihlerin açık ve anlaşılır olmaması, imza alanında iki adet imza olmaması senedi geçersiz kılacağından bu noktalara özel olarak dikkat edilmesi gerekmektedir. Senet mavi veyahut siyah mürekkepli (silinemez) kalemle doldurulmalı. Bilgisayar çıktısı olarak da düzenlemek mümkündür; lakin imzalar muhakkak ıslak imza olmalıdır. Elektronik imza, yalnızca kaşe geçerli değildir.

 

Hepsinden önce bu günlerde borç senedi olarak düzenlenen senetlerin bir kırtasiyeden basılı olarak alınabileceği gibi kişi yahut kurumun kendisinin de pratik olarak düzenleyebileceğini söylemekle başlayalım. Matbu (basılı) durumda hazır alınan senetlerde borçlunun doldurması gerekli olan yerler ve imza atılacak alanlar bellidir. Orada dikkatli olunması gerekli olan bu boş yerlerin borçlunun kendi el yazısıyla okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek kadar netlikle yazılması/doldurulması gerekliliğidir. Bunun dışında tarih kısmı da gün, ay, sene olarak açıkça yazılmalı; son olarak da borçlunun imza alanına iki adet imza atmasıdır. İmza bilmiyorsa parmak izi ya da var ise resmi makamlardan alınmış mührünü de kullanabilir.

Aslına bakarsak senet, ticari anlamda bir kişinin ya da kurumun para veya mal borcu olduğunu ve bu borcu senet üstünde açıkça belirtilmiş tarihe kadar ve yine belirtilmişse peşin yahut taksitle ödeneceğinin yazılı beyanı, taahhüdüdür.

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Valör nedir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?