Kira yardımı için gerekli evraklar nelerdir?

1. Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 3. R...

 

Kentsel dönüşüm kavramı, 31.05.2012 tarihinde çıkan 6306  saylı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile İlgili Kanun ile ortaya çıkmıştır. Bu kanun, Türkiye genelinde depreme dayanıksız, daha önceki depremlerde hasar almış ve iktisadi ömrünü tamamlamış binalar yıkılarak yerlerine sağlam yeni binaların yapılmasını teşvik etmektedir. Deprem risk analizi yapılıp, riskli olduğu belirlenen binalar başvuru yapılmış olması durumunda kentsel dönüşüm kapsamına alınmaktadır. Bu kapsamdaki binaların yıkılıp yerlerine yenileri yapılırken, binadaki hak sahipleri bazı avantaja sahip olur. Bu avantajlardan birisi de kira yardımıdır. Kira yardımı, kentsel dönüşüm kapsamındaki binaların yıkılmasından başlayarak, hak sahiplerinin barınma giderlerini karşılamaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenen bir ödenektir. Miktarı her sene güncellenen ve 2015 senesi için aylık 735 TL olan bu ödenek hak sahiplerine azami 18 ay süresince verilir. Kentsel dönüşüm kapsamındaki binada kiracı yahut sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere yahut işyeri işletenlere ise bir defaya mahsus olmak üzere bakanlıkça belirlenen ölçüde (2015 senesi için 1470 TL) taşınma yardımı verilir. Kira ve taşınma yardımı almak isteyenlerin İstanbul, Bursa ve İzmir’de Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekir. İlgili kurumlara başvuru yapılmadan önce ise başvuruda gereken evrakların hazırlanması gerekir.

 

 Vekâletname ile başvuru yapılacak ise

Vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamede “6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kira yardımı başvurusu için yetki verilmesi” ibaresinin yer alması

Vekaletname aslı ve fotokopisi

Vekâletname ile beraber vekilin kimlik aslı ve fotokopisi

İş Yeri Kiracıları İçin

1. Ek-3 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 3. Riskli Bina Adresine Ait Vergi Levhası 4. Yeni Taşınılan Adrese Ait Vergi Levhası 5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi 6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Toplum Bankası, vadesiz hesap)

TAŞINMA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Konut Kiracıları İçin: 1. Ek-2 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 3. Riskli binada oturduğunu göstermektedir; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) veyahut son 3 aya ait elektrik, su, doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; kiracının adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız kısım numarasını göstermektedir olmalı) 4. Yeni Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 5. Riskli Yapı Belirtme Yazısının Fotokopisi 6. Kamu Bankalarına Ait Hesap Numarası, (IBAN) Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Toplum Bankası, vadesiz hesap)

 

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Malik Başvurusu İçin

1. Ek-1 Başvuru Formu (Kurumda Verilecek) 2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 3. Konut veyahut İşyerinin Bağımsız Kısmını Göstermektedir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi Tapu arsa paylı ise; bağımsız birimin kime ait olduğunu göstermektedir Emlak Vergi Beyannamesi (İlgili Belediyeden alınacak, yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü, bağımsız birim numarasını ve bağımsız birimin hisse oranını göstermektedir olmalı )veyahut son 3 aya ait elektrik, su ve doğalgaz faturalarından birinin aslı (son 3 aya ait fatura; malikin adına kayıtlı, açık adres ve bağımsız parça numarasını göstermektedir olmalı) 4. Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü) 5. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı) 6. Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması durumunda Ziraat Bankası ve Toplum Bankası, vadesiz hesap)

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Ev nasıl ipotek edilir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?