Şirket tasfiyesi nasıl yapılır?

Şirketler tasfiyeye karar verince, işlemlere geçmeden önce yapılmış olması gereken olmamasına karşın, tasfiye işlemine geçildiğinde p...

 

Tasfiye etmek, var olan bütün hesapları kapatmak, tümden temizlemek anlamına gelir. Şirket tasfiyesi ise kurulmuş ve faaliyet durumunda olan bir şirketin, bazı nedenlerden ötürü, faal şirketle ilgili bütün hesapları kapatması işlemlerinin tümüdür. Bir konuda faaliyet gösteren bir şirket, iflas ettiyse, başka bir şirket ile birleştiyse, kurulduğunda bir faaliyet süresi belirtildiyse ve o süre dolduysa, mahkeme kararıyla herhangi ir nedenden ötürü faaliyetlerine son verildiyse, ortak sayısı belirtilenden düşüşe geçti ise yahut neden belirtilmeksizin de tasfiye sürecine girmiş demektir. Peki şirket tasfiyesi nasıl yapılmaktadır?

Şirketler tasfiyeye karar verince, işlemlere geçmeden önce yapılmış olması gereken olmamasına karşın, tasfiye işlemine geçildiğinde prosesi kolaylaştıracak bazı işlemler vardır.

Şirketlerin kanunlara göre hesap dönemleri 1 senesi kapsamaktadır. Buna maliyece hesap zamanı denir. Tasfiyeye karar verilip, tasfiye sürecine girildi ise o seneye tasfiye zamanı adı verilmiştir. Şirketlerin tasfiyesi fesih başvurusu ile başlar en son ticaret sicil kaydından silinme ile son bulmaktadır.

Tasfiye sürecine girilmenin düşünülmesinden başlayarak borç ve alacakları kapatmaya .

Şirkete ait demirbaşlar var ise demirbaşları satın.

Tasfiye bilançosu hazırlayın.

Daha sonrasında vergi dairesine müracaat işlemleri başlar.

Bütün bunların sonrasında tasfiye işlemleriniz başlamıştır.

 

Not: Limited şirket kapanış safhasında kullanılmayan bütün fatura(var ise keseceğiniz fatura koçanı),sevk irsaliyeleri,  gider pusulaları iptal ettirilmelidir. Ek olarak vergi levhası, var ise kasa tutanağı teslim edilmeli, kasa ya devredilmeli yahut iptal edilip yok edilmelidir.

Bütün vergilerinizi ödemeye, tasfiye öncesine ait kurumlar vergisi beyannamesini vermeye, bütün özel ve devlet kurumlarına tasfiyeye girdiğinizi belirtmeye dikkat edilmelidir. Bir sene sonuç kısmında karar defterine tasfiye zamanı kapatılıp resmi gazetede yayınlanmalıdır. Bu işlemlerinden sonrasında, vergi dairesine, tasfiye kararının vergi açısından münasip olup olmadığının(borcu kalıp kalmadığının) incelenmesi için talepname, tasfiye sonrası kalan değerlerin ortaklara nasıl dağıtıldığını gösteren çizelge verilmelidir.

Giriş bilançosu

Tasfiyeye başlangıç sicil gazetesi

İmza sirküleri

Tasfiye işlemine girildiğini belirtir dilekçe

Tasfiye ile ilgili bütün ortakların haberi olmasına dair belge (1 nüsha)

Müracaat için gereken belgelerdir. Eksik olmaması gereklidir.

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Mutfak bütçesi nasıl yapılır? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?