Azerbaycan dili ve edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri ilişkilerde tercüman olarak gör...

 

4 senelik bir lisans programı olan Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü TM-2 puan çeşidi ile öğrenci kabul eder. Azerbaycan dilini ileri seviyede okuma, anlama ve konuşmayı amaçlayan bir kısımdır. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Azeri Türkçesinin yanında Türkoloji eğitimi de vermiş olduğu için Azeri kültürünü, sosyal yaşamını, kültürel yaşamını anlama ve kavrama olanaklarını da öğrencilerine sağlamaktadır. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması verilir.

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri ilişkilerde tercüman olarak görev alabilirler. Diğer resmi kurumların ikili ilişkilerinde tercüman olarak çalışma olanakları vardır. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş kişiler Dışişleri Bakanlığında, TİKA, TÜRKSOY, Türk Dünyası Araştırma Vakfında görev alabilirler. Bu ve buna benzer kuruluşlar Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren kimseler için çalışma alanıdır.

Türk lehçe ve şivelerini araştıracak bilimsel temelli çalışacak yetişmiş kişi ihtiyacı çok fazladır. Dolaylı olarak bilgi birikim ve dil yeteneğine güvenen Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren kimseler bilimsel araştırmalara katılabilirler. Bölümünden mezun olanlar akademik kariyer de yaparak üniversitelerde Türkoloji kısımlarında okutmanlık yapma olanakları vardır. Ek olarak üniversitelerde Türk Dili fakültelerinde çalışabilirler. 

 

Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler iki ülke arasında gelişen ve her geçen sene artan ilişkilerde köprü vazifesi görebilecek, iletişimi sağlayacak ve yazışmaları sürdürecek nitelikli kişiler olarak geniş bir yelpazede iş imkânına sahiptirler. İki ülke arasında iş yapan özel şirketlerde tercümanlık yapabilirler. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitiren kimseler tercümanlık yaparak ticari iş yapan şirketlerde kolaylıkla çalışabilir.

İki ülke arasında kurulan kültürel ortaklık projelerinde görev alabilirler. Kültür Bakanlığında çalışma olanakları vardır.  Ek olarak Türkiye ve Azerbaycan arasında başlatılan bilimsel ortaklık projelerinde görev alabilirler. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiş kişiler turizm alanında kültür turlarında rehberlik ve otellerde tercümanlık gibi dil yeteneği ve kültürel bilgisi gerektiren işlerde görev alabilirler. Bilhassa turizm alanında tercümanlık anlamında ihtiyaç bir hayli fazladır. Bununla birlikte turizm sektörü, tercüme yeteneğine sahip öğrenciler için her anlamada ideal çalışma alanıdır.

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Gerontoloji mezunları ne iş yapar? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?