YDS ve YÖKDİL en çok çıkan ingilizce kelimeler

Aşağıdaki kelime listesi, geçmiş yıllarda yds ve yökdil gibi ingilizce yabancı dil sınavlarında çıkan sorularda bulunan popüler ingilizce kelimelerin, ilgili sınav pdflerinden ayrıştırılmış ve numaralandırılmış halidir...

 

İngilizce sınavlarına girmeden önce bu listeyi mutlaka gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Kelime bilginizi ölçmek için popüler kelimelerin bulunduğu bu listeye bakmanız, çıkma ihtimali en çok olan kelimelerin ne kadarını bildiğinizi ortaya çıkaracaktır. Özellikle ingilizce sınavlarına nasıl hazırlanmalıyım? veya Nasıl ingilizce kelime ezberlemeliyim? veya hangi ingilizce kelimeleri ezberlemem gerekir? şeklindeki sorularınıza cevap niteliğindedir...

 

KELİME >>> ANLAMI >>> GEÇMİŞ YILLARDA KAÇ DEFA ÇIKTIĞI

 

abandon >>> bırakmak >>> 13

ability >>> yetenek >>> 232

abolish >>> yürürlükten kaldırmak >>> 13

abroad >>> yurt dışında >>> 12

absence >>> yokluk >>> 16

absolute >>> mutlak >>> 39

absorb >>> emmek >>> 23

abundance >>> bolluk >>> 42

accelerated >>> hızlandırılmış >>> 49

accents >>> aksan >>> 24

acceptance >>> kabul >>> 13

accepted >>> kabul edilen, kabul edilmiş >>> 55

access >>> erişim >>> 81

accidents >>> kazalar >>> 21

accomplished >>> başarılı >>> 36

accordance >>> uygunluk >>> 13

according >>> 'e göre >>> 503

accordingly >>> buna göre >>> 16

account >>> hesap >>> 75

accounting >>> muhasebe >>> 30

accurate >>> doğru >>> 52

accusations >>> suçlamalar >>> 18

achieve >>> 'e ulaşmak >>> 71

acquire >>> kazanmak >>> 34

across >>> arasında >>> 97

acting >>> oyunculuk >>> 23

actual >>> gerçek >>> 22

actually >>> aslında >>> 274

adaptation >>> adaptasyon >>> 20

 

adapted >>> uyarlanmış >>> 24

addicted >>> bağımlısı >>> 27

addiction >>> bağımlılık >>> 33

adding >>> ekleme >>> 16

addition >>> ek >>> 98

adhesive >>> yapışkan >>> 45

administered >>> uygulanan >>> 11

admired >>> takdir >>> 55

adoption >>> evlat edinme >>> 13

adults >>> yetişkinler >>> 94

advance >>> ilerleme >>> 18

advanced >>> gelişmiş >>> 73

advantage >>> avantaj >>> 34

adventure >>> macera >>> 14

adverse >>> ters >>> 20

advertisement >>> reklam >>> 13

advice >>> tavsiye >>> 13

advised >>> tavsiye edilen >>> 24

aesthetic >>> estetik >>> 20

affect >>> 'i etkilemek >>> 98

affected >>> etkilenen >>> 142

afford >>> parası >>> 12

afraid >>> korkarım >>> 42

against >>> 'a karşı >>> 129

ageing >>> yaşlanma >>> 81

agency >>> ajans >>> 15

agents >>> ajanlar >>> 27

aggression >>> saldırganlık >>> 19

aggressive >>> agresif >>> 26

agility >>> çeviklik >>> 24

agreement >>> anlaşma >>> 15

agriculture >>> tarım >>> 45

ahigher >>> daha yüksek >>> 12

airbag >>> hava yastığı >>> 21

airport >>> havaalanı >>> 12

alarge >>> büyük >>> 23

alcoholconsumption >>> alkol tüketimi >>> 13

alienating >>> yabancılaştıran >>> 12

allergiesasthma >>> alerji astım >>> 11

allowed >>> izin verilen >>> 98

allowing >>> izin veren >>> 19

allows >>> 'e izin verir >>> 71

almost >>> neredeyse >>> 166

altered >>> değiştirilmiş >>> 27

alternating >>> alternatif >>> 12

 

although >>> olmasına rağmen >>> 655

always >>> her zaman >>> 278

amateur >>> amatör >>> 14

amazing >>> inanılmaz >>> 11

ambiguity >>> belirsizlik >>> 12

amount >>> miktar >>> 111

amounts >>> tutar >>> 41

analyse >>> analiz >>> 14

analysis >>> analiz >>> 44

ancestors >>> atalar >>> 13

ancient >>> eski >>> 274

animal >>> hayvan >>> 161

announced >>> ilan edildi >>> 41

annual >>> yıllık >>> 23

annually >>> yılda >>> 12

apparent >>> görünen >>> 18

appeal >>> temyiz >>> 15

appear >>> görünmek >>> 44

appearance >>> görünüm >>> 53

appetite >>> iştah >>> 17

applicable >>> uygulanabilir >>> 13

applicant >>> başvuran >>> 26

application >>> uygulama >>> 21

applied >>> uygulanan >>> 42

appointment >>> randevu >>> 13

appreciate >>> minnettarım >>> 42

appreciation >>> takdir >>> 11

approach >>> yaklaşım >>> 37

appropriate >>> uygun >>> 16

approval >>> onay >>> 29

approved >>> onaylandı >>> 49

approximately >>> yaklaşık >>> 11

arrange >>> düzenle >>> 12

arrival >>> varış >>> 21

arrived >>> geldi >>> 14

arteries >>> arterler >>> 13

article >>> makale >>> 59

artificial >>> yapay >>> 38

aspect >>> görünüş >>> 43

aspects >>> yönler >>> 69

aspirations >>> özlemleri >>> 17

aspiring >>> hevesli >>> 11

associate >>> ilişkilendirmek >>> 12

association >>> dernek >>> 32

assume >>> varsayalım >>> 39

assumption >>> varsayım >>> 25

asthma >>> astım >>> 17

astronomical >>> astronomik >>> 11

attach >>> ekle >>> 11

attached >>> ekli >>> 41

attempt >>> deneme >>> 60

attempting >>> deniyor >>> 15

attention >>> dikkat >>> 211

attitude >>> tutum >>> 42

attracted >>> çekti >>> 18

attraction >>> cazibe >>> 19

attractive >>> çekici >>> 21

auctions >>> müzayedeler >>> 11

audience >>> seyirci >>> 28

author >>> yazar >>> 138

autism >>> otizm >>> 13

autumn >>> sonbahar >>> 12

availability >>> kullanılabilirlik >>> 16

available >>> uygun >>> 65

avarage >>> ortalama >>> 12

avariety >>> ortalama >>> 25

average >>> ortalama >>> 44

avoided >>> kaçınıldı >>> 32

awards >>> ödüller >>> 11

awareness >>> farkındalık >>> 58

background >>> arka plan >>> 12

balance >>> denge >>> 21

bathing >>> banyo >>> 96

bathroom >>> banyo >>> 36

battery >>> pil >>> 16

battle >>> savaş >>> 14

beaggressive >>> agresif >>> 13

beasts >>> canavarlar >>> 20

behalf >>> adına >>> 22

behave >>> davranmak >>> 21

behaviour >>> davranış >>> 97

behind >>> arkasında >>> 113

belief >>> inanç >>> 68

believe >>> inan >>> 199

beneficial >>> faydalı >>> 49

benefit >>> fayda >>> 13

besides >>> yanında >>> 45

between >>> arası >>> 526

beverage >>> içecek >>> 11

bevery >>> içecek >>> 20

beyond >>> 'in ötesinde >>> 21

bladder >>> mesane >>> 26

boiling >>> kaynar >>> 60

boredom >>> can sıkıntısı >>> 30

bother >>> rahatsız etmek >>> 12

bottle >>> şişe >>> 12

boundaries >>> sınırlar >>> 24

bouquet >>> buket >>> 22

brandnew >>> yepyeni >>> 12

brands >>> markalar >>> 24

breakdown >>> arıza >>> 16

breakreport >>> ara rapor >>> 13

breast >>> göğüs >>> 17

breathe >>> nefes al >>> 14

breeding >>> üreme >>> 20

bridge >>> köprü >>> 12

bright >>> parlak >>> 35

brilliant >>> parlak >>> 33

bringing >>> getiren >>> 26

british >>> ingiliz >>> 56

broader >>> daha geniş >>> 12

brought >>> getirdi >>> 135

budget >>> bütçe >>> 30

building >>> bina >>> 46

busily >>> meşgul >>> 11

business >>> iş >>> 97

calves >>> buzağılar >>> 20

capability >>> yetenek >>> 18

capacity >>> kapasite >>> 27

capital >>> başkent >>> 12

capture >>> yakala >>> 23

cardiac >>> kardiyak >>> 12

careabout >>> yaklaşık >>> 12

career >>> kariyer >>> 100

caring >>> şefkatli >>> 20

carried >>> taşıdı >>> 128

carved >>> oyulmuş >>> 15

castes >>> kaleler >>> 13

cataract >>> katarakt >>> 24

caught >>> yakalandı >>> 21

caused >>> neden olma >>> 137

causes >>> nedenler >>> 117

celebration >>> kutlama >>> 12

centralization >>> merkezileştirme >>> 20

century >>> yüzyıl >>> 229

certain >>> belirli >>> 311

certainly >>> kesinlikle >>> 25

challenge >>> meydan okuma >>> 39

chance >>> şans >>> 13

change >>> 'ü değiştir >>> 424

charge >>> şarj >>> 14

charities >>> hayır kurumları >>> 24

cheaper >>> daha ucuz >>> 18

cheating >>> hile, aldatma >>> 13

chewed >>> çiğnenmiş >>> 11

childhood >>> çocukluk >>> 15

chimps >>> şempanze >>> 63

citizen >>> vatandaş >>> 31

civilization >>> medeniyet >>> 12

claimed >>> iddia edildi >>> 52

claiming >>> iddia >>> 13

clearly >>> açıkça >>> 119

climate >>> iklim >>> 184

climatic >>> iklim >>> 12

clinical >>> klinik >>> 62

closely >>> yakından >>> 69

closer >>> daha yakın >>> 55

closest >>> en yakın >>> 15

closing >>> kapanış >>> 19

clothing >>> giyim >>> 32

cognitive >>> bilişsel >>> 17

coincided >>> 'e denk geldi >>> 14

collapse >>> çöküş >>> 57

collect >>> topla >>> 15

collection >>> koleksiyon >>> 19

colony >>> koloni >>> 19

combat >>> mücadele >>> 22

combination >>> kombinasyon >>> 32

combine >>> birleştirmek >>> 12

comfort >>> konfor >>> 24

comfortable >>> rahat >>> 22

commanded >>> komuta >>> 11

commercial >>> ticari >>> 43

commission >>> komisyon >>> 35

committed >>> taahhütlü >>> 41

common >>> ortak >>> 102

commonly >>> genellikle >>> 29

communicate >>> iletişim >>> 54

communication >>> iletişim >>> 69

company >>> şirket >>> 95

compare >>> karşılaştır >>> 27

comparison >>> karşılaştırma >>> 67

compete >>> yarışma >>> 29

competition >>> yarışma >>> 22

complain >>> şikayet >>> 14

complementary >>> tamamlayıcı >>> 13

complete >>> tamamla >>> 92

completely >>> tamamen >>> 52

complex >>> karmaşık >>> 107

complexity >>> karmaşıklık >>> 23

complicated >>> karmaşık >>> 41

complies >>> 'e uygundur >>> 13

component >>> bileşen >>> 15

composed >>> oluşan >>> 49

compound >>> bileşik >>> 30

compressed >>> sıkıştırılmış >>> 21

comprise >>> içerir >>> 25

compromise >>> uzlaşma >>> 13

conceivable >>> düşünülebilir >>> 14

concentrate >>> konsantre >>> 23

concept >>> kavram >>> 65

concern >>> endişe >>> 54

conciliatory >>> uzlaştırıcı >>> 18

conclude >>> sonuç >>> 18

condition >>> durum >>> 11

conduct >>> davranış >>> 11

confident >>> kendine güvenen >>> 18

confidently >>> güvenle >>> 18

confines >>> sınırlar >>> 13

confirming >>> onaylayan >>> 18

conflict >>> ihtilaf >>> 18

confusing >>> kafa karıştırıcı >>> 14

conquered >>> fethetti >>> 20

consciousness >>> bilinç >>> 35

consensus >>> fikir birliği >>> 17

consequence >>> sonuç >>> 24

conservationists >>> çevreciler >>> 20

consider >>> olarak düşün >>> 45

consisting >>> oluşan >>> 12

constant >>> sabit >>> 17

constantly >>> sürekli >>> 12

constitute >>> oluşturur >>> 13

consume >>> tüket >>> 40

consumer >>> tüketici >>> 42

consumption >>> tüketim >>> 81

contain >>> içerir >>> 16

contaminate >>> kirletmek >>> 27

contamination >>> bulaşma >>> 29

content >>> içerik >>> 79

contentious >>> çekişmeli >>> 11

contentment >>> memnuniyet >>> 12

context >>> bağlam >>> 23

contradictory >>> çelişkili >>> 22

contrary >>> aksine >>> 50

contrast >>> kontrast >>> 53

contribute >>> katkı >>> 62

controversial >>> tartışmalı >>> 43

convenience >>> uygunluk >>> 14

conventional >>> geleneksel >>> 92

convey >>> nakletmek >>> 13

convince >>> ikna >>> 20

cooking >>> yemek pişirme >>> 48

correct >>> doğru >>> 25

cotton >>> pamuklu >>> 20

countless >>> sayısız >>> 15

couple >>> çift ​​ >>> 14

course >>> kurs >>> 47

court >>> mahkeme >>> 12

covered >>> kaplı >>> 42

covers >>> kapakları >>> 24

craftsand >>> el sanatları >>> 12

create >>> oluştur >>> 113

crimes >>> suçlar >>> 32

criminals >>> suçlular >>> 35

crisis >>> kriz >>> 69

critical >>> kritik >>> 37

criticism >>> eleştiri >>> 30

critics >>> eleştirmenler >>> 22

crucial >>> kritik >>> 70

crystal >>> kristal >>> 13

cultivating >>> yetiştirme >>> 23

current >>> şimdiki >>> 50

cursor >>> imleç >>> 12

customer >>> müşteri >>> 79

damage >>> hasar >>> 94

dashboards >>> gösterge tabloları >>> 14

deadly >>> ölümcül >>> 20

dealing >>> uğraşan >>> 26

deaths >>> ölümler >>> 65

debate >>> tartışma >>> 84

decades >>> on yıllar >>> 54

deceased >>> merhum >>> 12

decide >>> karar vermek >>> 34

decision >>> karar >>> 48

decline >>> düşüş >>> 51

declining >>> azalan >>> 13

decomposing >>> ayrışan >>> 11

decoration >>> dekorasyon >>> 16

decrease >>> azalt >>> 62

dedicate >>> adamak >>> 12

deemed >>> sayılır >>> 22

defeat >>> yenmek >>> 11

defence >>> savunma >>> 33

defend >>> savunma >>> 43

defensive >>> savunma >>> 12

define >>> 'i tanımla >>> 25

definite >>> kesin >>> 25

definitely >>> kesinlikle >>> 22

definition >>> tanım >>> 96

delicate >>> narin >>> 19

delivering >>> teslim >>> 25

demand >>> talep >>> 70

demographic >>> demografik >>> 77

demonstrate >>> gösteri >>> 14

department >>> bölüm >>> 28

depend >>> bağlı >>> 30

dependent >>> bağımlı >>> 14

depending >>> bağlı >>> 15

depressing >>> iç karartıcı >>> 12

description >>> açıklama >>> 15

desert >>> çöl >>> 12

deserved >>> hak etti >>> 12

desire >>> arzu >>> 40

despite >>> olmasına rağmen >>> 144

destroy >>> yok et >>> 57

destruction >>> imha >>> 30

detailed >>> detaylı >>> 59

detect >>> algılamak >>> 91

determination >>> belirlenmesi >>> 19

determine >>> belirlemek >>> 12

develop >>> geliştirmek >>> 121

development >>> geliştirme >>> 223

device >>> cihaz >>> 117

devised >>> planlanan >>> 23

diagnosis >>> teşhis >>> 26

difference >>> fark >>> 81

different >>> farklı >>> 475

difficult >>> zor >>> 206

direction >>> yön >>> 27

disable >>> devre dışı bırakmak >>> 13

disappear >>> kaybol >>> 28

disappointing >>> hayal kırıklığı yaratan >>> 12

disappointment >>> hayal kırıklığı >>> 52

disaster >>> felaket >>> 47

discipline >>> disiplin >>> 25

discourse >>> söylem >>> 13

discover >>> keşfet >>> 62

discussed >>> tartışıldı >>> 46

disease >>> hastalık >>> 134

disorder >>> bozukluk >>> 61

display >>> ekran >>> 25

dissolve >>> çöz >>> 14

distance >>> mesafe >>> 12

distant >>> uzak >>> 43

distinct >>> farklı >>> 20

distinguish >>> ayırt etmek >>> 25

disturbed >>> rahatsız >>> 13

diverse >>> çeşitli >>> 39

diversity >>> çeşitlilik >>> 19

documentary >>> belgesel >>> 16

documented >>> belgelenmiş >>> 13

dolphin >>> yunus >>> 13

domestic >>> yerli >>> 35

dominance >>> hakimiyet >>> 13

donated >>> bağışlanan >>> 16

doubts >>> şüpheler >>> 13

dramatic >>> dramatik >>> 63

dramatically >>> dramatik olarak >>> 60

drawing >>> çizim >>> 27

droplets >>> damlacıklar >>> 15

drought >>> kuraklık >>> 84

drugstore >>> eczane >>> 12

during >>> sırasında >>> 394

earlier >>> 'ten önce >>> 55

earliest >>> en erken >>> 35

earned >>> kazandı >>> 41

earthquake >>> deprem >>> 35

easier >>> daha kolay >>> 59

easily >>> kolayca >>> 97

educated >>> eğitimli >>> 28

education >>> eğitim >>> 137

effect >>> etki >>> 131

effective >>> etkili >>> 136

effectively >>> etkili bir şekilde >>> 52

effectiveness >>> etkililik >>> 12

effects >>> efektler >>> 276

efficiency >>> verimlilik >>> 12

efficient >>> verimli >>> 58

effort >>> çaba >>> 35

elaborate >>> ayrıntılı >>> 32

elevation >>> yükseklik >>> 12

emerged >>> ortaya çıktı >>> 33

emerging >>> ortaya çıkan >>> 44

emissions >>> emisyonlar >>> 72

emotion >>> duygu >>> 12

emotional >>> duygusal >>> 34

empathy >>> empati >>> 25

emperor >>> imparator >>> 30

emphasis >>> vurgu >>> 55

emphasizing >>> vurgulayan >>> 20

empire >>> imparatorluk >>> 21

employee >>> çalışan >>> 13

employment >>> istihdam >>> 40

enable >>> etkinleştir >>> 53

encourage >>> teşvik >>> 49

encouragement >>> cesaretlendirme >>> 12

endurance >>> dayanıklılık >>> 39

engaged >>> nişanlı >>> 33

engaging >>> ilgi çekici >>> 17

engine >>> motor >>> 23

engineer >>> mühendis >>> 80

enhance >>> geliştirmek >>> 29

enhanced >>> geliştirilmiş >>> 20

enlargement >>> büyütme >>> 11

enormous >>> muazzam >>> 30

enormously >>> çok fazla >>> 11

enough >>> yeterli >>> 193

ensure >>> sağlamak >>> 36

entertained >>> ağırladı >>> 15

entertainment >>> eğlence >>> 18

entire >>> 'ün tamamı >>> 44

entrance >>> giriş >>> 22

enviable >>> kıskanılacak >>> 12

environment >>> çevre >>> 201

environmental >>> çevre >>> 121

equality >>> eşitlik >>> 15

equally >>> eşit olarak >>> 48

equipment >>> ekipman >>> 11

equipped >>> donanımlı >>> 28

eradicate >>> ortadan kaldırmak >>> 14

escape >>> kaçış >>> 17

especially >>> özellikle >>> 147

establish >>> kurmak >>> 32

establishment >>> kuruluş >>> 18

estimate >>> tahmin >>> 16

ethical >>> etik >>> 22

ethics >>> Etik >>> 28

ethnic >>> etnik >>> 60

ethnicity >>> etnik köken >>> 16

evolve >>> gelişim >>> 13

exactly >>> tam olarak >>> 101

examination >>> muayene >>> 13

examine >>> muayene >>> 16

excellent >>> mükemmel >>> 39

except >>> hariç >>> 69

excess >>> üstü >>> 13

excessive >>> aşırı >>> 13

exciting >>> heyecan verici >>> 28

excluded >>> hariç >>> 14

executed >>> idam edildi >>> 12

exercised >>> egzersiz >>> 12

exhibition >>> sergi >>> 12

exhibits >>> sergiler >>> 12

existed >>> vardı >>> 14

existence >>> mevcudiyet >>> 53

existing >>> mevcut >>> 24

exists >>> var >>> 41

exotic >>> egzotik >>> 11

expanded >>> genişletilmiş >>> 24

expanding >>> genişleyen >>> 15

expansion >>> genişleme >>> 49

expect >>> beklemek >>> 29

expectancy >>> beklenti >>> 48

expectations >>> beklentiler >>> 41

expedition >>> sefer >>> 42

expensive >>> pahalı >>> 57

experience >>> deneyim >>> 171

experiential >>> deneyimsel >>> 24

experiment >>> deney >>> 63

experts >>> uzmanlar >>> 161

explain >>> açıklamak >>> 96

explanation >>> açıklama >>> 20

exploration >>> keşif >>> 22

explore >>> keşfet >>> 29

explorer >>> kaşif >>> 14

exploring >>> keşfetmek >>> 34

exposed >>> maruz >>> 44

exposure >>> pozlama >>> 42

express >>> ekspres >>> 34

expressed >>> ifade edilen >>> 41

expression >>> ifade >>> 64

extended >>> uzatılmış >>> 36

extensive >>> kapsamlı >>> 27

extensively >>> yaygın olarak >>> 26

extent >>> kapsam >>> 62

external >>> harici >>> 25

extinct >>> soyu tükenmiş >>> 62

extraordinary >>> olağanüstü >>> 18

extreme >>> aşırı >>> 88

extremely >>> son derece >>> 54

fabulous >>> muhteşem >>> 11

factor >>> faktör >>> 63

faildier >>> başarısız >>> 13

failed >>> başarısız >>> 66

failure >>> başarısızlık >>> 103

fairly >>> oldukça >>> 33

fallen >>> düşmüş >>> 11

falling >>> düşme >>> 46

familiar >>> tanıdık >>> 21

familiarity >>> aşinalık >>> 12

family >>> aile >>> 93

famous >>> ünlü >>> 88

fancy >>> süslü >>> 11

fantastic >>> harika >>> 12

farmers >>> çiftçiler >>> 51

farming >>> çiftçilik >>> 37

fashion >>> moda >>> 21

fashionable >>> moda >>> 11

fastest >>> en hızlı >>> 25

favour >>> lehine >>> 17

fearing >>> korkan >>> 17

feasible >>> uygulanabilir >>> 20

feature >>> özellik >>> 38

federal >>> federal >>> 22

feeling >>> hissi >>> 69

female >>> kadın >>> 13

fertile >>> bereketli >>> 27

fertility >>> doğurganlık >>> 16

fibres >>> lifler >>> 12

fiction >>> kurgu >>> 24

fields >>> alanlar >>> 111

fighting >>> dövüş >>> 16

figure >>> şekil >>> 47

finally >>> sonunda >>> 46

financial >>> mali >>> 138

finger >>> parmak >>> 35

firemen >>> itfaiyeciler >>> 28

fitted >>> takılı >>> 11

fitter >>> tesisatçı >>> 12

fivestar >>> beş yıldız >>> 12

fixing >>> tamir >>> 37

flakes >>> pul >>> 12

flight >>> uçuş >>> 27

floating >>> yüzen >>> 16

flooding >>> sel >>> 16

flowers >>> çiçekler >>> 101

flying >>> uçan >>> 20

focused >>> odaklanmış >>> 29

focuses >>> odak >>> 55

folded >>> katlanmış >>> 14

follow >>> takip >>> 82

followed >>> takip edilen >>> 20

following >>> takip >>> 223

foodwarm >>> yiyecek sıcak >>> 11

football >>> futbol >>> 16

footsteps >>> ayak sesleri >>> 13

forbidden >>> yasak >>> 13

forced >>> zorla >>> 25

foreign >>> yabancı >>> 97

forensic >>> adli tıp >>> 20

forest >>> orman >>> 20

formal >>> resmi >>> 25

format >>> biçim >>> 15

formation >>> oluşum >>> 18

formed >>> kuruldu >>> 45

former >>> eski >>> 12

formerly >>> eskiden >>> 13

formula >>> formül >>> 28

forward >>> ileri >>> 53

fossil >>> fosil >>> 20

foster >>> koruyucu >>> 16

foundation >>> vakıf >>> 13

freedom >>> özgürlük >>> 22

freight >>> navlun >>> 16

frequency >>> frekans >>> 21

frequent >>> sık >>> 25

frequently >>> sık sık >>> 65

friendship >>> arkadaşlık >>> 28

fromancient >>> Antik >>> 12

fruitful >>> verimli >>> 13

fruits >>> meyveler >>> 16

fulfilled >>> yerine getirildi >>> 12

fundamental >>> temel >>> 19

further >>> ayrıca >>> 49

fusion >>> füzyon >>> 15

future >>> gelecek >>> 232

gadgets >>> aletler >>> 13

gained >>> kazandı >>> 30

gaining >>> kazanmak >>> 18

garden >>> bahçe >>> 23

gardening >>> bahçıvanlık >>> 14

garment >>> giysi >>> 24

gathered >>> toplandı >>> 23

gathering >>> toplama >>> 16

gender >>> cinsiyet >>> 29

general >>> genel >>> 74

generally >>> genellikle >>> 105

generate >>> oluştur >>> 49

generating >>> üreten >>> 17

generation >>> nesil >>> 55

generator >>> jeneratör >>> 20

genetic >>> genetik >>> 21

genetically >>> genetik olarak >>> 20

genius >>> dahi >>> 24

gentle >>> nazik >>> 13

geographic >>> coğrafi >>> 23

geological >>> jeolojik >>> 13

geology >>> jeoloji >>> 12

gesturing >>> el hareketi >>> 20

glacier >>> buzul >>> 56

glimpse >>> bakış >>> 12

global >>> küresel >>> 167

globalization >>> küreselleşme >>> 24

government >>> hükümet >>> 219

gradually >>> yavaş yavaş >>> 25

grassland >>> otlak >>> 30

gravitation >>> yerçekimi >>> 24

gravity >>> yerçekimi >>> 17

greatest >>> en büyük >>> 106

greatly >>> büyük ölçüde >>> 28

growing >>> büyüyen >>> 229

guilty >>> suçlu >>> 24

habitat >>> habitat >>> 31

habits >>> alışkanlıklar >>> 30

halted >>> durduruldu >>> 12

handed >>> verdi >>> 42

handful >>> avuç >>> 13

handle >>> tutamak >>> 23

harder >>> daha sert >>> 21

hardly >>> neredeyse >>> 53

harmful >>> zararlı >>> 54

hazards >>> tehlikeler >>> 13

heading >>> başlık >>> 11

headlines >>> başlıklar >>> 13

health >>> sağlık >>> 352

healthy >>> sağlıklı >>> 102

hearing >>> işitme >>> 23

heavier >>> daha ağır >>> 16

heavily >>> ağır >>> 39

helpful >>> yararlı >>> 35

helping >>> yardım >>> 48

hemisphere >>> yarım küre >>> 11

hereditary >>> kalıtsal >>> 12

hesitant >>> tereddütlü >>> 13

hibernate >>> hazırda bekletme >>> 13

hidden >>> gizli >>> 14

higher >>> üstü >>> 138

highest >>> en yüksek >>> 18

highlight >>> vurgu >>> 16

highly >>> son derece >>> 108

historians >>> tarihçiler >>> 17

historic >>> tarihi >>> 13

historical >>> tarihi >>> 14

history >>> tarih >>> 215

holding >>> tutma >>> 12

horned >>> boynuzlu >>> 30

hospital >>> hastane >>> 26

hoursand >>> saat ve >>> 12

household >>> ev >>> 18

however >>> ancak >>> 20

humanitarian >>> insani >>> 11

humankind >>> insanlık >>> 43

humanlike >>> insan gibi >>> 12

humannails >>> insan tırnakları >>> 13

humans >>> insanlar >>> 241

hunger >>> açlık >>> 26

hunted >>> avlandı >>> 20

hunting >>> avlanma >>> 86

husband >>> koca >>> 24

hybrids >>> melezler >>> 11

hyperactivity >>> hiperaktivite >>> 13

hypnotheraphy >>> hipnoterapi >>> 48

identical >>> özdeş >>> 16

identification >>> kimlik >>> 13

identified >>> tespit >>> 38

identify >>> kimlik >>> 36

identity >>> kimlik >>> 49

ignore >>> göz ardı >>> 13

illness >>> hastalık >>> 66

illusions >>> illüzyonlar >>> 12

imagine >>> hayal et >>> 13

imitate >>> taklit >>> 12

immediately >>> hemen >>> 25

immigrants >>> göçmenler >>> 13

immune >>> bağışıklık >>> 14

impact >>> darbe >>> 82

impacts >>> etkiler >>> 52

imparting >>> vermek >>> 16

implantable >>> implante edilebilir >>> 13

implanted >>> implante >>> 13

implants >>> implantlar >>> 59

implement >>> uygulama >>> 14

importance >>> önemi >>> 88

important >>> önemli >>> 541

imposed >>> empoze >>> 16

impossible >>> imkansız >>> 22

impression >>> izlenim >>> 39

impressive >>> etkileyici >>> 42

impressively >>> etkileyici >>> 11

improve >>> geliştirmek >>> 65

improvement >>> iyileştirme >>> 32

improves >>> geliştirir >>> 21

improving >>> geliştirme >>> 28

inability >>> yetersizlik >>> 30

inaccessible >>> erişilemez >>> 14

inaddition >>> ek >>> 14

incentive >>> teşvik >>> 21

incisions >>> kesikler >>> 22

include >>> dahil >>> 78

incognition >>> tanıma >>> 13

incoming >>> gelen >>> 14

increase >>> artış >>> 64

increasing >>> artan >>> 110

increasingly >>> artan şekilde >>> 60

incredible >>> inanılmaz >>> 21

indeed >>> gerçekten >>> 39

independence >>> bağımsızlık >>> 26

independent >>> bağımsız >>> 14

independently >>> bağımsız olarak >>> 12

indicate >>> göster >>> 35

indicators >>> göstergeler >>> 14

indispensable >>> vazgeçilmez >>> 12

individual >>> bireysel >>> 149

indoor >>> kapalı >>> 20

induce >>> ikna etmek >>> 37

industrialized >>> sanayileşmiş >>> 13

inevitably >>> kaçınılmaz olarak >>> 19

inferred >>> sonucuna varıldı >>> 94

infertile >>> kısır >>> 22

inflate >>> şişirmek >>> 14

influence >>> nüfuz >>> 140

influential >>> etkili >>> 44

inform >>> bilgi >>> 23

information >>> bilgi >>> 213

informed >>> bilgilendirildi >>> 14

informs >>> bilgilendirir >>> 12

inherited >>> miras alınan >>> 18

initially >>> başlangıçta >>> 29

initiate >>> başlat >>> 13

initiatives >>> girişimler >>> 13

injected >>> enjekte >>> 28

injured >>> yaralı >>> 24

injury >>> yaralanma >>> 19

innocent >>> masum >>> 12

innovate >>> yenilik >>> 11

innovations >>> yenilikler >>> 39

innovative >>> yenilikçi >>> 37

innovatively >>> yenilikçi >>> 12

inquiry >>> sorgulama >>> 18

insects >>> böcekler >>> 53

insight >>> içgörü >>> 25

insignificant >>> önemsiz >>> 26

insistence >>> ısrar >>> 13

inspiration >>> ilham >>> 16

inspire >>> ilham vermek >>> 35

instance >>> örnek >>> 27

instantly >>> anında >>> 13

instead >>> bunun yerine >>> 279

institution >>> kurum >>> 31

instructed >>> talimat >>> 18

instruction >>> talimat >>> 51

insufficient >>> yetersiz >>> 11

integration >>> entegrasyon >>> 20

intellectual >>> entelektüel >>> 71

intelligence >>> istihbarat >>> 90

intended >>> amaçlanan >>> 17

intense >>> yoğun >>> 55

intensity >>> yoğunluk >>> 19

intentionally >>> kasıtlı olarak >>> 14

interact >>> etkileşim >>> 36

interaction >>> etkileşim >>> 25

interest >>> faiz >>> 56

interested >>> ilgilenen >>> 125

interesting >>> ilginç >>> 95

interest >>> faiz >>> 32

interms >>> aralık >>> 25

internal >>> dahili >>> 24

interpreted >>> yorumlandı >>> 24

intervals >>> aralıklar >>> 19

intervention >>> müdahale >>> 48

interview >>> görüşme >>> 18

intimidated >>> gözdağı >>> 12

intothe >>> 'e kadar >>> 18

intouse >>> içine kullanım >>> 13

introduce >>> 'ü tanıt >>> 14

invarious >>> değişmez >>> 14

invasive >>> istilacı >>> 22

invented >>> icat edildi >>> 73

invention >>> buluş >>> 66

invest >>> yatırım >>> 54

investigate >>> araştırmak >>> 23

investment >>> yatırım >>> 38

involuntary >>> istemsiz >>> 14

involve >>> 'i içerir >>> 18

involvement >>> katılım >>> 13

irrelevant >>> alakasız >>> 22

irrepressible >>> önlenemez >>> 11

irrespective >>> ne olursa olsun >>> 24

irreversibly >>> geri dönüşü olmayan >>> 13

irrigated >>> sulanan >>> 13

irritate >>> kızdırmak >>> 13

issue >>> sorun >>> 17

issued >>> yayınlanan >>> 54

journey >>> yolculuk >>> 34

judgment >>> karar >>> 11

jungle >>> orman >>> 36

justice >>> adalet >>> 31

justifying >>> gerekçelendirme >>> 11

keyhole >>> anahtar deliği >>> 121

knowledge >>> bilgi >>> 166

labour >>> emek >>> 41

landmark >>> dönüm noktası >>> 17

lately >>> son zamanlarda >>> 24

latter >>> son >>> 41

launched >>> başlatıldı >>> 28

layers >>> katmanlar >>> 13

leading >>> önde gelen >>> 56

leaked >>> sızdırılmış >>> 18

leather >>> deri >>> 25

linguistic >>> dilbilimsel >>> 13

literacy >>> okuryazarlık >>> 15

literature >>> edebiyat >>> 20

livestock >>> çiftlik hayvanları >>> 16

lizard >>> kertenkele >>> 30

logical >>> mantıksal >>> 35

longer >>> daha uzun >>> 174

longest >>> en uzun >>> 18

longterm >>> uzun vadeli >>> 84

louvre >>> panjur >>> 12

lowering >>> düşürme >>> 32

loyalties >>> bağlılıklar >>> 13

magical >>> büyülü >>> 12

mainly >>> esas olarak >>> 190

mainstream >>> ana akım >>> 11

maintain >>> 'i korumak >>> 45

majority >>> çoğunluk >>> 46

manage >>> yönet >>> 23

management >>> yönetim >>> 24

manicures >>> manikür >>> 13

manifest >>> manifesto >>> 13

manipulate >>> manipüle >>> 15

manipulating >>> manipülasyon >>> 45

mankind >>> insanlık >>> 41

manmade >>> insan yapımı >>> 13

manufacturer >>> üretici >>> 12

manufacturing >>> imalat >>> 32

mapped >>> haritası >>> 22

marine >>> deniz >>> 32

marital >>> evlilik >>> 36

markedly >>> belirgin şekilde >>> 13

marketing >>> pazarlama >>> 31

matter >>> madde >>> 209

meaningful >>> anlamlı >>> 20

measure >>> ölçü >>> 63

measuring >>> ölçüm >>> 26

medicine >>> tıp >>> 24

mental >>> zihinsel >>> 110

mentally >>> zihinsel >>> 31

merely >>> sadece >>> 27

migrants >>> göçmenler >>> 11

mindless >>> akılsız >>> 13

minimally >>> en az >>> 11

missing >>> kayıp >>> 29

mission >>> görev >>> 15

mobilize >>> 'ü seferber etmek >>> 13

moderate >>> ılımlı >>> 16

moment >>> an >>> 21

monetary >>> parasal >>> 12

monitored >>> izlenen >>> 13

monitoring >>> izleme >>> 23

morality >>> ahlak >>> 22

morejust >>> sadece >>> 13

moreopen >>> daha açık >>> 12

moreover >>> dahası >>> 53

mortality >>> ölüm oranı >>> 12

mosquito >>> sivrisinek >>> 11

mostaccurate >>> en çok doğru >>> 22

mostly >>> çoğunlukla >>> 63

motion >>> hareket >>> 72

motivation >>> motivasyon >>> 49

movement >>> hareket >>> 69

multiple >>> çoklu >>> 13

murray >>> murray >>> 18

muscle >>> kas >>> 26

mushrooms >>> mantarlar >>> 28

mysteries >>> gizemler >>> 12

mysterious >>> gizemli >>> 27

narrow >>> dar >>> 16

native >>> yerli >>> 38

natural >>> doğal >>> 182

naturally >>> doğal olarak >>> 28

nature >>> doğa >>> 131

nearly >>> yaklaşık >>> 69

necessarily >>> mutlaka >>> 30

necessary >>> gerekli >>> 80

negatively >>> olumsuz >>> 17

neighbours >>> komşular >>> 24

nerves >>> sinirler >>> 12

nervous >>> gergin >>> 81

nevertheless >>> yine de >>> 60

nicely >>> güzel >>> 20

northern >>> kuzey >>> 19

notable >>> dikkate değer >>> 12

notion >>> kavram >>> 18

novices >>> acemiler >>> 12

nowadays >>> bugünlerde >>> 27

numerous >>> çok sayıda >>> 27

nursing >>> hemşirelik >>> 13

nutrients >>> besinler >>> 37

nutrition >>> beslenme >>> 41

objective >>> hedef >>> 13

observations >>> gözlemler >>> 16

observe >>> gözlem >>> 23

obsession >>> takıntı >>> 11

obstacles >>> engeller >>> 11

obtain >>> almak >>> 16

obtainable >>> elde edilebilir >>> 11

occasions >>> durumlar >>> 12

occupations >>> meslekler >>> 13

occurred >>> oluştu >>> 67

occurring >>> meydana gelen >>> 13

offers >>> teklifler >>> 62

ofusing >>> % 'ü kullanıyor >>> 13

opposed >>> karşı >>> 78

opposite >>> karşı >>> 20

opposition >>> muhalefet >>> 23

ordinary >>> sıradan >>> 83

origin >>> kökeni >>> 23

otherwise >>> aksi takdirde >>> 13

overall >>> genel >>> 12

overcome >>> 'in üstesinden gelmek >>> 15

ownership >>> mülkiyet >>> 11

parsley >>> maydanoz >>> 14

partial >>> kısmi >>> 16

partially >>> kısmen >>> 27

participants >>> katılımcılar >>> 57

participate >>> katılmak >>> 35

particularly >>> özellikle >>> 52

partly >>> kısmen >>> 49

passionate >>> tutkulu >>> 17

passthrough >>> geçiş >>> 16

patient >>> hasta >>> 88

pattern >>> desen >>> 35

percent >>> yüzde >>> 192

percentage >>> yüzde >>> 41

perception >>> algı >>> 75

perfectly >>> mükemmel >>> 17

perform >>> gerçekleştirmek >>> 73

performed >>> gerçekleştirildi >>> 32

perhaps >>> belki >>> 92

permissible >>> izin verilebilir >>> 13

permit >>> izin >>> 12

persuade >>> ikna etmek >>> 28

pertains >>> ile ilgilidir >>> 15

pierce >>> delmek >>> 18

placed >>> sıra, yer >>> 28

plagiarism >>> intihal >>> 11

plantation >>> saç ekimi >>> 80

plants >>> bitkiler >>> 302

pleasant >>> hoş >>> 17

pleasure >>> zevk >>> 12

plenty >>> bolca >>> 26

policy >>> politika >>> 49

polite >>> kibar >>> 35

polluters >>> kirleticiler >>> 11

pollution >>> kirlilik >>> 157

polygraph >>> yalan makinesi >>> 132

portable >>> taşınabilir >>> 22

portion >>> bölüm >>> 21

portrait >>> portre >>> 32

postage >>> posta >>> 36

pottery >>> çömlek >>> 11

powerful >>> güçlü >>> 70

powerless >>> güçsüz >>> 30

praise >>> övgü >>> 12

precaution >>> önlem >>> 16

precisely >>> tam olarak >>> 23

predator >>> yırtıcı >>> 16

predatory >>> yırtıcı >>> 40

predict >>> 'i tahmin et >>> 58

predictable >>> tahmin edilebilir >>> 30

preparation >>> hazırlık >>> 18

preparatory >>> hazırlık >>> 40

preserve >>> korumak >>> 30

pressure >>> basınç >>> 127

presumably >>> muhtemelen >>> 14

prevailing >>> hakim >>> 13

prevalent >>> yaygın >>> 13

prevent >>> önlemek >>> 87

preventable >>> önlenebilir >>> 15

previously >>> önceki >>> 33

primarily >>> öncelikle >>> 14

primary >>> birincil >>> 67

primitive >>> ilkel >>> 15

principles >>> ilkeler >>> 26

priority >>> öncelik >>> 20

probably >>> muhtemelen >>> 90

procedure >>> prosedür, yönetmelik >>> 15

process >>> süreç >>> 191

produce >>> üretim >>> 206

produced >>> üretti >>> 78

producing >>> üretim >>> 67

product >>> ürün >>> 58

production >>> üretim >>> 174

productive >>> üretken >>> 25

productivity >>> verimlilik >>> 22

profession >>> meslek >>> 24

progress >>> ilerleme >>> 28

promising >>> umut verici >>> 28

promote >>> yükselt >>> 16

promoted >>> terfi >>> 16

prompt >>> istem >>> 13

prompted >>> sorulan >>> 14

pronounce >>> telaffuz >>> 14

pronunciation >>> telaffuz >>> 14

proper >>> uygun >>> 23

properly >>> düzgün >>> 23

property >>> özellik >>> 155

proportion >>> oran >>> 26

proposals >>> teklifler >>> 32

proposed >>> önerilen >>> 59

prosperity >>> refah >>> 34

prosperous >>> müreffeh >>> 13

protect >>> korumak >>> 183

protected >>> korumalı >>> 86

protection >>> koruma >>> 153

protects >>> korur >>> 19

proteins >>> proteinler >>> 16

proved >>> kanıtlandı >>> 32

proven >>> kanıtlanmış >>> 73

provide >>> sağlamak >>> 184

public >>> halka açık >>> 260

publications >>> yayınlar >>> 13

publice >>> kasık >>> 13

published >>> yayınlandı >>> 39

pulled >>> çekti >>> 13

punishment >>> ceza >>> 20

purchases >>> satın alma >>> 66

purpose >>> amaç >>> 78

pushing >>> iterek >>> 13

putting >>> koyarak >>> 20

qualify >>> nitelik >>> 22

quality >>> kalite >>> 52

quantities >>> miktarları >>> 30

quickly >>> çabuk >>> 111

railroad >>> demiryolu >>> 13

railway >>> demiryolu >>> 20

rainforest >>> yağmur ormanı >>> 26

raised >>> yükseltildi >>> 21

raising >>> yetiştirme >>> 22

ranging >>> değişen >>> 19

rapidly >>> hızla >>> 48

rarely >>> nadiren >>> 41

reached >>> 'e ulaştı >>> 47

reaction >>> reaksiyon >>> 43

realise >>> gerçekleştirmek >>> 38

reality >>> gerçeklik >>> 26

reason >>> sebep >>> 202

reasonable >>> makul >>> 30

recall >>> hatırlama >>> 18

receipts >>> makbuzlar >>> 18

receive >>> almak >>> 43

recent >>> son >>> 211

recently >>> son zamanlarda >>> 168

recession >>> durgunluk >>> 67

recipient >>> alıcı >>> 13

recognition >>> tanıma >>> 28

recommend >>> tavsiye >>> 25

recommendation >>> tavsiye >>> 22

record >>> kayıt >>> 34

recount >>> anlatmak >>> 12

recoverd >>> kurtarma >>> 12

recruitment >>> işe alım >>> 18

rectangular >>> dikdörtgen >>> 11

recycling >>> geri dönüşüm >>> 19

redesign >>> yeniden tasarla >>> 20

reduce >>> azaltmak >>> 140

reduction >>> azaltma >>> 41

reference >>> referans >>> 19

referred >>> sevk >>> 22

refers >>> ile ilgilidir >>> 65

reflect >>> yansıtmak >>> 47

refuse >>> reddetmek >>> 50

regard >>> bakma >>> 59

regarded >>> kabul >>> 53

regardless >>> ne olursa olsun >>> 38

regenerating >>> yenilenen >>> 13

regeneration >>> yenilenme >>> 26

region >>> bölge >>> 53

regional >>> bölgesel >>> 33

regrow >>> yeniden büyüme >>> 13

regular >>> normal >>> 37

regularly >>> düzenli olarak >>> 34

reject >>> reddet >>> 23

related >>> ilgili >>> 167

relation >>> ilişki >>> 32

relationship >>> ilişki >>> 35

relative >>> göreceli >>> 12

relatively >>> nispeten >>> 70

relativity >>> görelilik >>> 67

relaxing >>> rahatlatıcı >>> 12

release >>> sürüm >>> 12

relevant >>> ilgili >>> 28

reliable >>> güvenilir >>> 50

relied >>> güvenerek >>> 13

relief >>> kabartma >>> 55

relies >>> 'a güvenmek >>> 36

relieved >>> rahatladı >>> 13

religion >>> din >>> 40

religious >>> dini >>> 50

reluctant >>> isteksiz >>> 19

relying >>> güvenerek >>> 35

remain >>> kal >>> 40

remarkable >>> dikkat çekici >>> 23

remember >>> hatırla >>> 48

remembering >>> hatırlamak >>> 21

remote >>> uzak >>> 22

remotely >>> uzaktan >>> 11

removing >>> kaldırma >>> 13

renaissance >>> rönesans >>> 14

renewable >>> yenilenebilir >>> 27

renovating >>> yenileme >>> 12

renowned >>> ünlü >>> 21

repair >>> onarım >>> 11

report >>> rapor >>> 73

represent >>> temsil >>> 26

representations >>> temsiller >>> 20

reptiles >>> sürüngenler >>> 13

republican >>> cumhuriyetçi >>> 12

reputation >>> itibar >>> 25

require >>> gerektir >>> 43

rescued >>> kurtarıldı >>> 15

research >>> araştırma >>> 337

reserved >>> ayrılmış >>> 15

resist >>> direnmek >>> 16

resistance >>> direnç >>> 31

resistant >>> dayanıklı >>> 14

resources >>> kaynaklar >>> 115

respect >>> saygı >>> 37

respond >>> cevap >>> 56

response >>> yanıt >>> 20

responsibility >>> sorumluluk >>> 43

responsible >>> sorumlu >>> 42

resting >>> dinlenme >>> 17

restore >>> geri yükleme >>> 25

restricted >>> sınırlı >>> 23

restriction >>> kısıtlama >>> 12

restrictive >>> kısıtlayıcı >>> 11

result >>> sonuç >>> 263

retirement >>> emeklilik >>> 12

retreat >>> geri çekilme >>> 24

retrieve >>> al >>> 12

revalue >>> yeniden değerleme >>> 12

reveal >>> ortaya >>> 29

revealing >>> açığa çıkaran >>> 21

review >>> inceleme >>> 23

revolution >>> devrim >>> 59

reward >>> ödül >>> 11

rhinos >>> gergedanlar >>> 13

riches >>> zenginlik >>> 12

rightaway >>> hemen >>> 13

rising >>> yükselen >>> 17

ritual >>> ritüel >>> 19

rivers >>> nehirler >>> 24

rooted >>> köklü >>> 12

roughly >>> kabaca >>> 27

routes >>> güzergahlar >>> 13

routine >>> rutin >>> 14

royalty >>> telif >>> 11

rulers >>> cetveller >>> 14

ruling >>> kural >>> 20

safety >>> güvenlik >>> 53

satellite >>> uydu >>> 25

satisfaction >>> memnuniyet >>> 60

satisfactory >>> tatmin edici >>> 13

satisfy >>> tatmin etmek >>> 34

savanna >>> savan >>> 20

savoury >>> tuzlu >>> 12

scenes >>> sahneler >>> 12

scents >>> kokular >>> 36

schemes >>> şemalar >>> 13

scholar >>> bilgin >>> 12

scottish >>> İskoç >>> 28

screen >>> ekran >>> 13

scrutiny >>> inceleme >>> 11

sculptors >>> heykeltıraşlar >>> 17

secondary >>> ikincil >>> 13

sector >>> sektör >>> 21

security >>> güvenlik >>> 20

seehow >>> görmek >>> 25

seeing >>> görme >>> 20

seeking >>> arayan >>> 32

segment >>> bölüm >>> 13

selling >>> satış >>> 17

sembol >>> sembol >>> 13

sensible >>> mantıklı >>> 23

sensitive >>> hassas >>> 13

sentence >>> cümle >>> 48

separated >>> ayrılmış >>> 46

serious >>> ciddi >>> 140

services >>> hizmetler >>> 17

serving >>> porsiyon >>> 21

setting >>> ayar >>> 13

several >>> birkaç >>> 171

severe >>> şiddetli >>> 51

severely >>> şiddetli >>> 17

severity >>> önem >>> 14

shaped >>> şekilli >>> 14

shapes >>> şekiller >>> 20

shared >>> paylaşılan >>> 50

sharks >>> köpekbalıkları >>> 74

shelter >>> barınak >>> 12

shifts >>> vardiya >>> 36

shrine >>> türbe >>> 27

signal >>> sinyal >>> 19

signature >>> imza >>> 12

significance >>> önemi >>> 24

significant >>> önemli >>> 213

significantly >>> önemli ölçüde >>> 26

signifying >>> işaret >>> 12

similar >>> benzer >>> 219

similarities >>> benzerlikler >>> 15

simply >>> sadece >>> 104

simultaneously >>> aynı anda >>> 11

single >>> tek >>> 73

situation >>> durum >>> 12

skilful >>> becerikli >>> 13

skilled >>> yetenekli >>> 15

skillful >>> yetenekli >>> 28

skills >>> beceriler >>> 137

slight >>> hafif >>> 21

slimmer >>> daha ince >>> 13

sociable >>> sosyal >>> 20

socially >>> sosyal >>> 12

society >>> toplum >>> 245

soldier >>> asker >>> 23

solely >>> sadece >>> 23

solution >>> çözüm >>> 35

solved >>> çözüldü >>> 12

someone >>> biri >>> 120

something >>> bir şey >>> 89

sometimes >>> bazen >>> 108

somewhat >>> biraz >>> 13

somewhere >>> yer >>> 12

sooner >>> daha erken >>> 17

source >>> kaynak >>> 66

spaced >>> aralıklı >>> 23

sparser >>> seyrek >>> 18

spatial >>> mekansal >>> 28

specialist >>> uzman >>> 11

species >>> türler >>> 185

specifically >>> özellikle >>> 25

speech >>> konuşma >>> 34

spending >>> harcama >>> 95

spirits >>> ruhlar >>> 22

spotted >>> benekli >>> 12

spread >>> yayılma >>> 92

stability >>> kararlılık >>> 46

stable >>> kararlı >>> 43

standing >>> ayakta >>> 14

static >>> statik >>> 18

status >>> statü >>> 232

steadily >>> sürekli >>> 20

steering >>> direksiyon >>> 18

sticky >>> yapışkan >>> 13

stimulate >>> uyarmak >>> 17

stirring >>> karıştırma >>> 18

stomach >>> mide >>> 41

storage >>> depolama >>> 15

stored >>> saklandı >>> 23

stories >>> hikayeler >>> 13

storms >>> fırtınalar >>> 30

strain >>> gerginlik >>> 12

strange >>> garip >>> 15

strangely >>> garip bir şekilde >>> 12

stranger >>> yabancı >>> 24

strategy >>> strateji >>> 30

strength >>> güç >>> 21

stress >>> stres >>> 266

stressful >>> stresli >>> 54

strict >>> katı >>> 17

strictly >>> kesinlikle >>> 13

strike >>> vuruş >>> 20

strikingly >>> çarpıcı >>> 12

strive >>> çabalamak >>> 16

stroke >>> vuruş >>> 12

strong >>> güçlü >>> 112

stronger >>> daha güçlü >>> 45

strongly >>> kesinlikle >>> 15

structurally >>> yapısal olarak >>> 12

structure >>> yapı >>> 74

struggle >>> mücadele >>> 38

struggling >>> mücadele >>> 32

subject >>> konu >>> 57

subjective >>> öznel >>> 11

subliminal >>> bilinçaltı >>> 15

substances >>> maddeler >>> 30

substantial >>> önemli >>> 39

substantially >>> esasen >>> 21

succeed >>> başarılı olmak >>> 13

success >>> başarı >>> 106

successfully >>> başarıyla >>> 21

suffer >>> acı çekmek >>> 85

sufficient >>> yeterli >>> 77

sufficiently >>> yeterince >>> 12

suggest >>> önermek >>> 74

suicide >>> intihar >>> 19

suitable >>> uygun >>> 34

summer >>> yaz >>> 22

sunlight >>> güneş ışığı >>> 64

sunshine >>> güneş ışığı >>> 25

superior >>> üstün >>> 13

supplied >>> verilen >>> 12

supply >>> arz >>> 44

support >>> destek >>> 199

supposed >>> varsayılan >>> 41

suppress >>> bastırmak >>> 12

surely >>> kesinlikle >>> 13

surface >>> yüzey >>> 71

surgeon >>> cerrah >>> 44

surgery >>> ameliyat >>> 142

surgical >>> cerrahi >>> 17

surrender >>> teslim olmak >>> 48

surrounded >>> çevrili >>> 16

surrounding >>> çevreleyen >>> 60

survival >>> hayatta kalma >>> 40

survive >>> hayatta kal >>> 76

suspect >>> şüpheli >>> 12

suspicion >>> şüphe >>> 13

suspicious >>> şüpheli >>> 16

sustainable >>> sürdürülebilir >>> 33

swallow >>> yutmak >>> 12

talent >>> yetenek >>> 32

target >>> hedef >>> 62

taught >>> öğretti >>> 16

teamed >>> takım halinde >>> 12

teasing >>> alay >>> 12

teenage >>> genç >>> 13

temple >>> tapınak >>> 27

tempting >>> cazip >>> 13

tendencies >>> eğilimler >>> 12

tendency >>> eğilim >>> 62

terrible >>> berbat >>> 12

thought >>> düşünce >>> 265

threat >>> tehdit >>> 62

threaten >>> tehdit >>> 15

threats >>> tehditler >>> 43

through >>> üzerinden >>> 346

throughout >>> boyunca >>> 71

ticking >>> saat >>> 13

tightly >>> sıkıca >>> 16

timber >>> kereste >>> 24

tiring >>> yorucu >>> 22

tissue >>> doku >>> 26

tolerance >>> tolerans >>> 13

tolerate >>> tahammül etmek >>> 13

tongue >>> dil >>> 14

topics >>> konular >>> 18

toward >>> 'a doğru >>> 49

tradition >>> gelenek >>> 37

traditional >>> geleneksel >>> 67

transform >>> dönüşümü >>> 19

translate >>> çeviri >>> 19

translation >>> çeviri >>> 23

transmitter >>> verici >>> 39

transport >>> ulaşım >>> 79

transportation >>> ulaşım >>> 35

traumatic >>> travmatik >>> 54

treated >>> tedavi edildi >>> 17

treating >>> tedavi >>> 12

treatment >>> tedavi >>> 60

treaty >>> antlaşma >>> 11

trends >>> eğilimler >>> 18

trials >>> denemeler >>> 40

trigger >>> tetik >>> 12

trouble >>> sorun >>> 18

typically >>> tipik olarak >>> 36

ultimate >>> nihai >>> 36

ultimately >>> sonuçta >>> 42

uncertainty >>> belirsizlik >>> 12

unconscious >>> bilinçsiz >>> 20

underlined >>> altı çizili >>> 29

undermined >>> baltalanmış >>> 14

understand >>> anlamak >>> 257

unique >>> benzersiz >>> 89

united >>> birleşik >>> 126

unless >>> değilse >>> 106

unlikely >>> olası >>> 32

unpleasant >>> nahoş >>> 24

unreliable >>> güvenilmez >>> 12

unstable >>> kararsız >>> 12

untile >>> 'ya kadar >>> 16

unusual >>> sıradışı >>> 40

upholding >>> korumak >>> 11

urbanisation >>> kentleşme >>> 14

urgent >>> acil >>> 18

useful >>> kullanışlı >>> 58

utilize >>> kullanmak >>> 19

vaccine >>> aşı >>> 13

valuable >>> değerli >>> 42

variations >>> varyasyonlar >>> 22

variety >>> çeşitlilik >>> 80

various >>> çeşitli >>> 233

vegetable >>> sebze >>> 15

vehicle >>> araç >>> 14

venture >>> girişim >>> 12

verbal >>> sözlü >>> 13

versus >>> 'a karşı >>> 29

victims >>> kurbanlar >>> 52

viewing >>> görüntüleme >>> 13

violence >>> şiddet >>> 71

violent >>> şiddetli >>> 13

virtually >>> neredeyse >>> 23

virtuous >>> erdemli >>> 11

visible >>> görünür >>> 47

vision >>> görüş >>> 107

visual >>> görsel >>> 24

vocabulary >>> kelime bilgisi >>> 28

volunteer >>> gönüllü >>> 22

vulnerable >>> savunmasız >>> 19

warming >>> ısınma >>> 106

warning >>> uyarı >>> 24

warriors >>> savaşçılar >>> 18

weakened >>> zayıflamış >>> 20

wealthy >>> zengin >>> 45

weather >>> hava durumu >>> 36

welcoming >>> karşılama >>> 11

welfare >>> refah >>> 22

wellknown >>> tanınmış >>> 16

wereused >>> kullanılmış >>> 20

western >>> batı >>> 136

whales >>> balinalar >>> 82

whaling >>> balina avcılığı >>> 60

whatever >>> her neyse >>> 13

whereas >>> oysa >>> 130

whoused >>> yaşında >>> 12

widely >>> geniş çapta >>> 204

widespread >>> yaygın >>> 25

wilderness >>> vahşi doğa >>> 13

wisdom >>> bilgelik >>> 17

withalong >>> ile birlikte >>> 11

wolves >>> kurtlar >>> 26

womenare >>> kadınlar >>> 13

wonder >>> harika >>> 21

woolfs >>> yünlüler >>> 65

worryingly >>> endişe verici bir şekilde >>> 12

worsened >>> kötüleşti >>> 11

worsens >>> kötüleşir >>> 26

youthful >>> genç >>> 15

* Listedeki kelimeler, son 5 yıldaki yds ve yökdil sınavlarından derlenmiştir.

 
 
 

İsterseniz bir sonraki konumuz olan İngilizce Kelimeler nasıl ezberlenir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

#1 en sık kullanılan 50 kelime,

1. People - insanlar
2. Time - zaman
3. Year - yıl
4. Way - yol
5. Day - gün
6. Man - adam
7. Thing - şey
8. World - dünya
9. Life - yaşam
10. Hand - el
11. Part - kısım
12. Child - çocuk
13. Eye - göz
14. Woman - kadın
15. Place - yer
16. Work - çalışmak
17. Week - hafta
18. Case - durum
19. Point - nokta
20. Government - hükümet
21. Company - şirket
22. Number - sayı
23. Group - grup
24. Problem - sorun
25. Fact - gerçek
26. Be - olmak
27. Have - sahip olmak
28. Do - yapmak
29. Say - söylemek
30. Get - almak
31. Make - yapmak
32. Know - bilmek
33. Take - almak
34. See - görmek
35. Come - gelmek
36. Think - düşünmek
37. Look - bakmak
38. Use - kullanmak
39. Find - bulmak
40. Give - vermek
41. Tell - söylemek
42. Work - çalışmak
43. Call - aramak
44. Try - denemek
45. Ask - soru sormak
46. Need - ihtiyaç
47. Feel - hissetmek
48. Become - olmak
49. Leave - ayrılmak
50. Put - koymak


Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?