Kat irtifakının terkini nasıl yapılır?

Kat irtifakı terkini sırasında resmi olarak bir senet tanzim edilmesine gerek duyulmamaktadır. Kat irtifakı işlemi sırasında kat mülk...

 

Yapının müteahhiti ve alıcısı arasında yapılmış olan anlaşmaya kat irtifakı denilmektedir. Kat irtifakı, belli bir arsa üstünde yapılmış olması planlanan ve yapılmakta olan bir yapının üstünde kurulabilen ve kat mülkiyetine dahil olmadan yönetilen bir süreçtir. 

Kat irtifakı terkini sırasında resmi olarak bir senet tanzim edilmesine gerek duyulmamaktadır. Kat irtifakı işlemi sırasında kat mülkiyetinin bulunmuş olduğu sayfaların beyanlar kısmına kırmızı bir ibare ile bahsi geçen taşınmazdaki kat irtifakının terkin edildiği belirtilir. Bu işlemin sonrasında ilgili beyan kısmına tarih ve yevmiye numaraları eklenmektedir. Eklenen bilgilerden sonra sayfa kapatılır. Kat mülkiyetindeki irtifakın terkin edilmesi bu biçimde belirtilmiş olur. Terkinin beyanının arkasından asıl gayrimenkul sayfası usulü gereğince tekrar bilgilendirme yapılmış olması gerekmektedir. Bu safhada bütün hak sahipleri, sahip oldukları hisseleri arsadaki payları oranında olmak koşuluyla müşterek bir mülkiyet olarak tescil ettirir.

Kat irtifakı ile taşınmaz mal mülkiyeti, tekrar müşterek yani ortak mülkiyete çevrilir. Taraflar, kat irtifakının terkini isteğinde bulunduğunda tüm müstakbel ve bağımsız kısım sahipleri yazılı olarak talepte bulunmaktadır.

Müteahhit ile alıcı arasında yapılmış olan kat irtifakı anlaşması, iki tarafın da karşılıklı olarak biri birine borçlanması anlamına gelir. Kat irtifakı ile ilgili bilgiler Türk Medeni Kanunu'nun 726. maddesinde yer alır. Bu kanunda şu ibare yer bulur; " Bir binanın kullanılması mümkün olan belli başlı bölgeleri üstünde kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulabilir. " Kat irtifakı işlemleri tapu dairelerine temin edilen bilgiler ile tasdiklenir. Bu belgelerde binanın ve dairelerin nerede olduğu, kime ait olduğu ve iskan ruhsat numarası bilgileri yer bulur. İskan ruhsat belgesi bulunan binalar için de kat irtifatkından kat mülkiyetine geçiş yapılabilmektedir. Kat irtifakı ile ilgili yasal düzenlemeler bu biçimde. Kat irtifakının terkini işlemleri ise şu biçimde yapılmaktadır;

 

Kat irtifakının terkini için özellikle hazırlanmış olan bir belgeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Terkin talebinde bulunan kişinin ve yetkili temsilcinin bilgilerini bildirmek yeterli olur. Bu işlem sırasında istenen belge yalnızca tescil istem belgesidir. Bu belge kat irtifakının terkin işlemlerinin resmi olarak kanıtı konumundadır. 

 
 
 

Dilerseniz bir sonraki konumuz olan Arsa vergisi nasıl ödenir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?