Serbest yatırım fonları

Bu günlerde yapılmış olan bu yatırımlar getiri sağlamanın dışında, kişinin risk almasına neden olmaktadır. Alınan risk ne kadar büyük...

 

Global düzeyde faaliyet gösteren yatırımcıların yüksek getiri ve büyük riskler taşıyan yatırım fonlara serbest yatırım fonu denir. Bu fonlar yatırımcıya geniş ölçek ve coğrafyalarda faaliyet göstermesi, hayli yüksek getiri sağlaması yanında, vergi muafiyeti ve denetim muafiyeti de sağlar. Serbest yatırım fonlarının 1,9 tirilyon Amerikan doları tutarında varlığı yönettiği tahmin edilmektedir. Sermaye Piyasalar Kurulu'nun(SPK) çıkardığı tebliğe göre bu fonlar yalnızca özellikli yatırımcılara satılmaktadır. Özellikli yatırımcılardan kasıt; aldığı risklerin ve sonuçlarının farkında olan, bu riskleri ölçme ve yönetebilme konusunda bilgiye sahip olan yatırımcı olarak belirtilir.

2- Göreceli Değer ve Arbitraj Fonları 

Bu günlerde yapılmış olan bu yatırımlar getiri sağlamanın dışında, kişinin risk almasına neden olmaktadır. Alınan risk ne kadar büyük olursa, kazancı da o kadar yüksek olur. Bu fonların doğru ve bilinçli yönetilmemesi halinde çok ağır sonuçlarının yaşanması olası bir durumdur. Bundan dolayı bu yatırımlarının yukarıda belirtildiği gibi nitelikli yatırımcılar tarafından yapılmış olması gerekmektedir. Doğru bir biçimde yönetilen bu fonun çok büyük kazançlar sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bütün bunların yanında yatırım fonlarının piyasalara ivme kazandırma özelliklerinin yanında, bazen bölümsel bazen de küresel krizlere neden olmaktadır. Bunun en büyük örneği 1997 senesinde yaşanan Asya Krizi'dir. 

 

Bu türde faaliyet gösteren yatırımcılar, getirileri birbiri ile karıştırılabilecek finansal araçlara ilişkin olarak aldığı pozisyonları, ters pozisyon almak suretiyle riski azaltmayı amaçlayan fonlardır. Yatırımcılar kullandıkları araçların değerlerindeki değişmelere göre pozisyon alarak, beklentilerinin gerçekleşmesini beklemektedir.

Serbest yatırım fonuna misal vermek gerekirse. Birim katılma payı fiyatı, 1 TL olan bir fona yatırım yaptınız. 100 birim fon almaya karar verdiniz(100 X 1 =100 TL). Eğer birim başına fon değeri 1 TL'den 0,9 TL'ye düşerse(fonun portföy değeri düşmüştür) hala 100 adet katılma payınız vardır, lakin yatırımınızın değeri 90 TL'ye düşmüştür. Tam tersi durumu düşünecek olursak, fonun katılma payı değeri 1 TL'den 1,1 TL'ye yükselirse(fonun portföy değeri artmıştır) hala 100 adet katılma fonunuz olduğu durumda değer olarak 110 TL'ye yükselmiştir. Verdiğimiz bu örnekte komisyon olmadığını varsaydık. Yaptığımız bu işlem vesilesiyle, portföy risk kavramını finansal korumaya alarak ortadan kaldırmış oluyoruz. 

Serbest Yatırım Fonunun Özellikleri 

1- Makro Fonlar 

Bu faaliyette bulununan yatırımcılar iktisadi göstergelere bakarak, bulundukları seviye ve olması gerekli olan seviye arasındaki farklılıklar yanında beklenti yönündeki değişikliklere göre pozisyon almaktır. Son zamanlarda bizim ülkemiz gibi, gelişmekte olan ülker ve gelişmiş ülkeler piyasalarında çokca faaliyet alanı bulmaktadır.

 
 
 

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Swap nedir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?