Yeni bina elektrik aboneliği nasıl yapılır?

Elektrik aboneliği bağlantı anlaşması TEDAŞ ile dağıtım sistemi kullanıcısı yani kiracı, ev sahibi ya da evde oturacak kişi arasında ...

 

Yeni konuta yerleşirken yapılması gerekli olan bir takım işler vardır. Evde normal halde yaşamaya başlayabilmek için soba yerine kullanılacak ise doğalgaz, elektrik, su ve telefon gibi konularda abonelik başvurusu yapılmalıdır. Elektrik de bir evin olmazsa olmaz bir gereğidir. Ne kadar gereken olduğunu bize en iyi elektrik kesintileri hatırlatır. Bundan dolayı yeni binanın halledilmesi gerekli olan en ehemmiyetli işlerinden biri elektrik aboneliğidir. Peki, yeni evin elektrik aboneliği nasıl yapılmaktadır ve hangi belgeler gereklidir?

Elektrik aboneliği bağlantı anlaşması TEDAŞ ile dağıtım sistemi kullanıcısı yani kiracı, ev sahibi ya da evde oturacak kişi arasında yapılmaktadır. Daha sonrasında evde oturan kişi değişse bile yeni anlaşma yapılmaz. Ama bu halde yeni ev sahibi ile perakende satış sözleşmesi imzalanır. Başvuru mülk sahibi tarafından ya da kendisinin vekili tarafından yapılabilmektedir. Eğer yeni bina kiralıksa kiralandığına dair belge ile kiracı tarafından başvuru yapılabilmektedir. Başvuru yapan kişinin TEDAŞ’a başvuru dilekçesinde, binanın tapu bilgilerini, binanın kullanım amacını ve bunun gibi birkaç bilgiyi sağlaması gerekmektedir. Eğer dilekçe onaylanırsa bu bağlantı talebinin karşılanmasının münasip olduğunu göstermektedir. Bundan sonra yapılacak olan anlaşma için gereken olan evrakları sağlamaktır.

Daha önce bağlantı anlaşması bulunan binaların kullanıcı değişiklikleri halinde ise ev sahibi tapu belgesiyle, kiracı ise kontrat fotokopisi ile başvurur. Nüfus cüzdanı fotokopisi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, ikametgâh belgesi, daha önce kişinin adına kayıtlı abonelik olması halinde ona dair ilişik kesme belgesi istenir. 

 

Anlaşma için gereken evraklar, binanın tapu kaydı, binanın elektrik projesinin teknik özelliklerini içeren bir örneği, bina imar alanı içinde bulunuyor ise ilgili imar kanununun ilgili maddelerine göre binanın kullanma izni, köy yerleşik alanları ve mezralarda bulunuyor ise yine kanunun ilgili maddelerine göre yapı kullanma izni, imar ve köy yerleşim yerleri dışında bulunuyor ise Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nden alınan yapı kullanma izni, sayacın faturası, mevzuatın gerektirmesi durumunda istenecek diğer belgelerdir.

 
 
 

İsterseniz bir sonraki konumuz olan Bayi nasıl olunur? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?