Vergi levhası nedir?

Diğer bir nokta ise, vergi levhasının usulüne münasip olarak hazırlandıktan sonra asılmak zorunda olduğu yerlerdir. İş sahiplerinin m...

 

Vergi levhası, bulundurmak zorunda olan iş sahiplerinin, bildirdikleri gelirler ile bunlar üstünden ödedikleri vergilerin kamuoyu denetimine açılması amaçlı düzenlenen belgelerdir. Her sene mayıs ayının sonuna kadar yenilenmesi ve kolaylıkla okunup görünecek halde asılması gerekir.

Diğer bir nokta ise, vergi levhasının usulüne münasip olarak hazırlandıktan sonra asılmak zorunda olduğu yerlerdir. İş sahiplerinin merkezlerinde, bürolarında, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçi yazıhanesi gibi iş yerlerinde bu belgeyi asmaları zorunludur. Çok katlı mağazalarda ve birden fazla reyon olan işletmelerde ise her kat ve her reyon için bir adet vergi levhasının asılması gerekir. Onaylanmış vergi levhasının çoğaltılmış örnekleri diğer katlara ve reyonlara asılabilir. Ek olarak taşıt işletmeleri de taşıtlarının her birinde bulundurmak zorundadır. 

Asılacak levhaların boyutları taşıt işletmeleri dışında 17,5 x 25 cm ölçülerinde olmalıdır. Taşıt işletmeleri için ise 8 x 12 cm ölçülerinde vergi levhaları araçlara asılmalıdır.

Vergi levhaları, üç senelik bilgi gösterecek halde tasarlanmıştır. Gelir miktarı, vergi miktarı ve senesi gösteren üç satır bulunur. Her sene mayıs ayında geçmiş senenin özeti eklenmek suretiyle revize edilir. Eğer levhadaki üç satırda doluysa, yeni levha hazırlanarak revize edilmesi gerekmektedir. Bu halde levha yalnızca son senenin bilgilerini barındırır ve levhanın yalnızca bir satırı dolu olur. Son olarak vergi levhası İnternet Vergi Dairesi'nden alınmaktadır.

 

Vergi levhasında mükellefle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerin bulunması gereklidir.

Vergi levhası asmak zorunda olanlar, gelir vergisinde ve kurum vergisinde olmak üzere ikiye ayrılır.

        Gelir vergisinde :

Ticari kazanç sahipleri

Serbest meslek erbabı

Zirai kazanç sahipleri

Adi ortaklık, kolektif şirket ve adi komandit şirket işletmelerinde her bir ortak

        Kurumlar vergisinde :

Adı ve soyadı

Belirtilmiş gelir miktarı, bu miktara denk gelen vergi miktarı ve hangi seneye ait olduğu

Ticaret unvanı

Bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri

Vergi sicil numarası

Bağlı bulunmuş olduğu vergi dairesi

İş yeri adresi

Vergi çeşidi

Vergi levhasını önemli kılan bilgiler takvim - beyan olunan matrah - tahakkuk eden vergi kısmıdır. Hangi sene ne kadar gelir elde edildiğini ve bu gelir için ne kadar vergi ödenildiğini göstermektedir.

Eshamlı komandit şirketler

Limited şirketler

Anonim şirketler

İş sahipleri, her sene mayıs ayı sonuna kadar alınmış olan vergi levhasındaki ad, soyad, vergi kimlik numarası gibi bilgileri, haziran ayının 25'ine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazı ile bildirmek zorundadırlar.

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Fren bakımı nasıl yapılır? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?