Toprak çeşitleri

Katı kısımlardan arta kalan kısmıdır. Bu parça hava ya da suyla doludur. Hava ve suyun varlığı birbiri ile ters orantılıdır. Toprak i...

 

Toprak hayatımızın en temel yapı taşlarından bir tanesidir. Dünyamız genel geçmektedir bir kanıya göre güneşten kopan bir parçanın soğuması ile meydana gelmiştir. Yer küre merkezinden dışa doğru katılaşarak devam eder. Dış kabuğun en üst seviyesinde ise toprak bulunmaktadır. Toprak; kayaların rüzgar, su ve diğer çok etki sonrasında ufalanması ile meydana gelmiş bir tabakadır. İçinde organik ve inorganik maddeler barındıran toprak içeriğine göre değişik amaçlar için kullanabilmektedir. 

Boşluklar

Katı kısımlardan arta kalan kısmıdır. Bu parça hava ya da suyla doludur. Hava ve suyun varlığı birbiri ile ters orantılıdır. Toprak içindeki hava ile atmosferde bulunan hava değişiklik göstermektedir. Bu alandaki havada daha çok karbondioksit ve daha az oksijen bulunmaktadır 

Toprağın Yapısı

Toprağın yapısında iki temel kısım bulunmaktadır.

Topraklar genellikle parçası oldukları kayaçların genel özelliklerini taşırlar. Bu özellikleri çerçevesinde de değişik isimler almaktadır. Toprağın en üst kısmı mineralleri barındığı kısımdır ve bu alana humus denmektedir. Toprakta bitkilerin var olabilmesi için elverişli kısmı bu kısmıdır. 

Humuslu Topraklar

Toprak oluştuğu kayanın mineralleri peşi sıra, üstünde bulunan bitkilerin kök, yaprak ve dal gibi parçalarını da barındırır. Böylelikle tarım için çok çok elverişli ve zengin hale gelir. Su tutumu iyidir ve işlenebilme kapasitesi yüksektir. Koyu renktedir. 

 

Killi Topraklar

Büyük çoğunluğunu killerin oluşturduğu topraktır. Su tutuşu en üst seviyede olan bir toprak çeşididir. Kurak mevsimlerde katılaşır ve işlenmesi hayli zorur. 

Kireçli Topraklar

Kil, kum, humus ve kireçten ortaya çıkar. Su geçirgenlikleri en alt seviyededir. Zor işlenir ve tarıma münasip değillerdir. 

Toprak Çeşitleri 

Başlıca 7 tip toprak türü bulunur. Bunları şu biçimde sıralayabiliriz:

Kumlu Topraklar

İçerisinde yüzde 80 oranında kum barındıran topraklardır. Su tutuşları iyi değildir. Bolca sulanmaları gerekmektedir ki bu da toprağın yıkanarak içindeki faydalı minerallerin kaybolmasına neden olabilir. 

Tınlı Topraklar

Kum ve kilden meydana gelen topraklardır. İşlenmeleri kolaydır. Tarım için en ideal kum yapılarından bir tanesidir. 

Taşlı Topraklar

İçerisinde yüzde 80 ve daha çok taş barındıran topraklardır. Tarım vb işlemler için münasip değildir. Yapıları gereği kolay havalandırılabilen topraklardır. Su tutamazlar. 

Katı Bölüm 

Katı kısımda çakıl, kum, mil ve tuz bulunmaktadır. Bu parça yüzde 45 organik, yüzde 5 inorganik maddelerden oluşur. Bitkilerin beslenmesi ve yaşaması bu kısımda gerçekleşir. 

Marnlı Topraklar

Kum, kil, çakıl ve humus barındıran toprak tipidir. Daha fazla bağcılık için elverişli olan toprak tipidir. 

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Yatak nasıl düzenlenir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?