Sürücü kursu nasıl açılır?

Kurs açma izninin verilebilmesi için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veyahut temsilcisinden istenen evraklar:...

 

İş kurmak isteyenler için sürücü kursu açmak iyi bir seçenek. MEB'e bağlı olarak eğitim vereceğinizden ötürü yönetmelikleri iyi takip etmeniz gerekiyor. Başlangıç masrafınız kursu açtığınız yere ve büyüklüğüne göre farklılık gösterecektir. Öncelikle ilgili kurumların sitelerini tam olarak araştırmalısınız. İlgili kanun ve yönetmelikleri incelemelisiniz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ni dikkatli biçimde gözden geçirin. Eğer sorularınız var ise bir avukattan veya daha önce bu işi yapmış profesyonel birinden yardım almalısınız.

Sürücü Kursu Açmak İçin Gerekli Belgeler

Kurs açma izninin verilebilmesi için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan kurucu veyahut temsilcisinden istenen evraklar:

Dilekçe formu,

T.C. Kimlik numarası beyanı,

Ağır hapis gerektiren veyahut yüz kızartıcı bir suçtan mutlak surette yahut kasti bir cürümden ötürü altı ay ya da daha fazla hapis cezası ile mahkûm edilmemiş olduğuna dair yazılı adli sicil beyanı,

Tüzel kişiliği haiz kuruculardan ise, form dilekçe ile beraber vakıf veyahut dernekler için kurumca tasdik edilmiş tüzük ya da ana sözleşme, şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ya da kurumca onaylı şirket sözleşmesi, kurucu temsilcisi olduğuna dair noter tasdikli yönetim kurulu kararı istenir.

Bunlara ek olarak özel kursun açılacağı bina için, valilikçe binanın, kursun kullanış amaçlarına münasip ve yeterli olduğuna dair olduğunu göstermek için ve bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım müdürlükleri ile ilköğretim müfettişi raporları için türlü evraklar istenmektedir. Bahsedilen evraklar milli eğitim müdürlüklerince incelenerek tanzim edilen dosya Valilik tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça münasip görülürse “Kurum Açma İzni” verilir. Konuyla ilgili yönetmelikler de değişikliler olabileceğinden daha detaylı bilgi almak için motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğini incelemelisiniz.

 

Hocalık yapabilmek için yönetmeliklerde hangi şartları sağlamanız gerektiğini araştırmalısınız. Ek olarak kurumunuzda ders verecek hocaların da yönetmeliklerde belirtilmiş eğitim belgelerine sahip olduğundan emin olmalısınız. Eğitim personeliniz asgari yüksekokul mezunu olmalıdır. 

Trafik ve çevre dersi için asgari üç senelik sürücü belgesi sahibi olmak koşuluyla üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak ve Bakanlık ya da millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak gerekmektedir.

Araç tekniği dersi için üniversitelerin otomotiv bölgeleri lisans yahut ön lisans mezunu olmak, Bakanlık yahut millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” ya da “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak gerekmektedir.

 

İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak gerekmektedir.

Direksiyon eğitimi dersi için üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans yahut lisans mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak, yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan minimum üç senelik sürücü belgesi sahibi olmaları şartıyla Bakanlık yahut millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip olmak gerekmektedir.

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Motosiklet yağı nasıl değiştirilir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?