Şirket iflas ederse borçları ne olur?

Şirket için iflas kararı alınınca bu kararın şirket borçları hakkında sonuçları şu biçimde gerçekleşir....

 

Şirket için iflas kararı alınınca bu kararın şirket borçları hakkında sonuçları şu biçimde gerçekleşir.

İflas Masası Kurulması; İflas kararının alınması ile müflisin yani ağır borç yükü altında kalıp borçlarını ödeyemez hale gelen kişinin haczedilebilir halde olan tüm malları, hakları ve alacakları bir topluluk teşkil eder. Bu topluluğa iflas masası denilir. İflas kararının alınması ve iflas masasının kurulmasının sonrasında borçlu bu masaya dahil olan mal varlığı üstünde hiçbir tasarrufta bulunamaz. Masanın idaresi iflas organlarına geçmiş bulunur 

 İflas Kararının Müflisin Tasarruf Ehliyetine Tesiri; Müflisin iflas masasına girmeyen malları ve medeni hakları kullanma ehliyetinde kesinti uygulanmaz. İflasın gayesi iflas masasında bulunan mal ve hakların tasfiye edilmesi yolu ile elde edilecek olan gelir ile alacaklıların tatmin edilmesidir. O yüzden müflis yalnızca iflas masasına giren mal ve hakları üstündeki tasarruf yetkisi kapsamında kısıntı yaşar.Müflisin masaya dahil mal ve hakları üstündeki tüm tasarrufları alacaklılara karşı hükümsüzdür. Müflis masa mevcudunda hiçbir azaltma yapamayacağı gibi masa pasifinde de artırma yapamaz. Bu mal ve haklar üstündeki tüm tasarruf yetkisi iflas masasına aittir. Bu yetki iflas kanuni mümessil olan iflas idaresi tarafından kullanılmaktadır.

Takiplerin Durması ve Düşmesi; İflas toplu bir cebri icra yoludur ve iflas tasfiyesinde alacaklılar eşit paydada toplanır. Bu nedenle ferdi icra takibine gerek görülmez. Tüm alacaklılar alacaklarını iflas masasına yazdırırlar ve tasfiye sonucu elde edilen miktardan tatmin olmak mecburiyetindedirler. Bu sebeple iflas açılınca müflis aleyhinde olan tüm takipler durur ve iflas kararı ile düşer. Tasfiye süresinde yeni ferdi takip başlatılamaz.

 

Müflisin Borçları Müeccel Hale Gelir; İflasın açılması ile vadesi gelmemiş borçlar müeccel hale gelir. Diğer yandan müflisin üçüncü şahıslardan alacaklarına iflasın tesiri olmaz. Ama vadesi geldiği zaman tüm yetki iflas masasındadır.

Faizlerin kesilmesi; İflas açılınca faizler kesilir. Alacaklar iflasın açıldığı tarihe kadar işlemiş olan faizi ile beraber masaya yazdırılır. İflas kararından sonraki dönemler için faiz istenemez.

 
 
 

Dilerseniz bir sonraki konumuz olan Blogger nasıl olunur? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?