Patent nasıl alınır?

Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldıktan sonra, enstitü verilen bilgi ve evrakları şekil olarak inceler bir eksiklik yoksa başvur...

 

Patent, buluş sahibine devlet tarafından verilen kullanma, satma, üretme ve başkalarının bu buluşu sahiplenmesine ve izinsiz kullanmasına engel olma hakkıdır.

Başvurudan Sonra İzlenecek Yol

Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldıktan sonra, enstitü verilen bilgi ve evrakları şekil olarak inceler bir eksiklik yoksa başvuru sahibine, başvurunun araştırmak üzere alındığına dair bir yazı gönderir.

PATENT NASIL ALINIR?

Ön Araştırma

Bir buluşun patentini almak için izlenecek bir süreç vardır. Her şeyden önce patenti istenen şeyin, buluş olma kriterini yerine getirip getirilmediği incelenir. Eğer ön araştırma sonucu buluş olduğuna karar verilirse, “Patent Tarifnamesi” safhasına geçilir.

Patent’in nasıl alındığına geçmeden önce patent almak ile marka tescilinin karıştırılmaması gerektiğine vurgu yapalım. Bir icadı, bir buluşu, bir fikri tescil ettirmek patentini almaktır. Bir ürüne, işletmeye vs. verilen ismin tescilini almak ise marka tescilidir.

Başvuru

Öncelikli yapılması gerekli olan iş patent dilekçesi doldurmaktır. Daha sonrasında patent ücreti ödenip dekontu alınır.  Dilekçe ve dekontun ekine daha önce hazırlanmış olan patent tarifnamesi eklenmek suretiyle Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapılmaktadır. Yani başvuru için üç şey gereklidir; Patent tarifnamesi, dilekçe ve dekont.

Araştırma

Bu noktadan sonra başvuru sahibi, başvurusunun araştırılması için, araştırma talebi yapar. Belli bir nebze araştırma ücreti öder. Türk Patent Enstitüsü araştırmasını tamamlayınca, başvuru sahibine araştırma sonucunun yazılı olduğu bir rapor gönderir. Rapor olumluysa inceleme safhasına geçilir.

 

Patent Tarifnamesi

Patent Tarifnamesi, patent vekili ile hazırlanır. Patent vekiline buluşu anlatan ayrıntılı bir taslak, bilgi, belge ve çizim-resimler verilir. Patent vekili, aldığı taslak, bilgi ve resimler doğrultusunda bir patent tarifnamesi düzenler. Daha sonrasında patent vekili, hazırladığı patent tarifnamesini buluşçuya gönderir. Buluşçu tarifnameyi inceler, var ise önerilerini patent vekiline bildirir. Gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra patent tarifnamesi son durumunu alır ve bu kısım tamamlanır.

İnceleme

Araştırma raporu olumluysa bu kez başvuru sahibi buluşunun incelenmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne bir inceleme talebi yapar. İnceleme talebi için de yine belli bir nebze ücret ödenir. İnceleme talebi yapıldıktan sonra enstitü gereken incelemelerini yapar, başvuru sahibine inceleme sonucunun yazılı olduğu bir rapor gönderir. Gönderilen inceleme raporu da olumluysa nihayet patent belgesi alınır.

İnceleme raporunun negatif olması halinde ise buluş sahibinin rapor doğrultusunda iki kez buluşla ilgili düzeltme ve yeni düzenlemeler yapma hakkı vardır. Gereken düzenlemeler sonucu ikinci veyahut üçüncü inceleme sonuç raporları olumluysa paten belgesi alınır olumsuzsa bu buluşa patent verilmeyeceği anlamına gelir.

 
 
 

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Vakumlu poşet nedir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?