Otobiyografi nasıl yazılır?

3. Otobiyografi yazarı nesnel ve objektif olmalıdır. Olaylara yaklaşımları açısından tarafsızlığını ortaya koyabilmelidir....

 

Edebiyatta yazılar nazım (şiir) ve nesir (düzyazı) olarak şekil itibarı ile iki ana gruba ayrılır. Tabii ki düzyazıların da kendilerine göre türleri vardır. Makale, fıkra, gezi yazısı, roman, hikaye hep düz yazılara örnektir. Düzyazı çeşitleri çoktur. İşte bunlardan biri de otobiyografidir. 

3. Otobiyografi yazarı nesnel ve objektif olmalıdır. Olaylara yaklaşımları açısından tarafsızlığını ortaya koyabilmelidir.

1. Otobiyografilerde doğum tarihi, doğum yeri, eğitim bilgileri ve tarihleri açık olarak belirtilmelidir.

5. Uzun ve anlaşılması güç olan cümleler yerine kısa, net ve anlaşılır cümleler kurmaya özenli olun.

6. Kesinlikle yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uyun.

7. Samimi, içten yani günlük konuşma diline yakın bir dil kullanın.

2. Otobiyografi yazmak için kesinlikle bir yazı planı yapılmalıdır. Buna düşünsel plan da denir.

Otobiyografi yazılırken dikkatli olunması gerekenleri madde madde açıklamaya çalışalım:

Her ne kadar objektif olunması gerekiyorsa da otobiyografi yazarı olayları anlatırken daha fazla kendisini ön plana çıkarabilir. Bu doğaldır lakin çok fazla olursa okuyucunun üstünde negatif bir etki yaratabilir. Bu da yazının güvenirliğini sarsabilir. Ek olarak tarihe kaynaklık edeceğini de düşündüğümüzde kesinlikle anlatılanların en doğru ve tarafsız şekliyle aktarılması daha da bir önem kazanıyor. Hayata dair başarılar anlatılırken kesinlikle bunların öncesinde sizi bu başarıları kazanmaya yönelten faktörleri, ne gibi çalışmalar yaptığınızı belirtin. Unutulmamalıdır ki otobiyografi okuyucuları sizin hayatınızdan etkilenecekler ve sizi kendilerine misal alacaklardır.

 

Otobiyografi; diğer adı öz yaşam öyküsü, bir kimsenin kendi hayat hikayesini kendi kaleminden anlatmasıdır. Edebi tür olarak otobiyografi ise bir alanada başarılı işler yapmış sanatçı, düşünür, politikacı gibi popüler insanların kendi hayatlarını kendi kalemlerinden anlattıkları yazı çeşididir. Lakin bazen yeni okula başladığımızda ya da Türkçe derslerinde öğretmenlerimiz bizden otobiyografi yazmamızı istemiştir. Yazdığımız yazı her ne kadar otobiyografi olsa da dediğimiz gibi edebi bir tür olan otobiyografi daha başkadır. Otobiyografiler bir anlamda otobiyografisini yazan kişinin yaşadağı çağa da ışık tutar. Bu anlamda da tarihe kaynaklık eder.

4. Otobiyografi yazarı hayattaki başarılarından, yakın çevresinin kendisi hakkındaki görüş ve düşüncelerinden, olumlu-olumsuz durumlardan bahsetmelidir.

 
 
 

Dilerseniz bir sonraki konumuz olan Okul başarısı nasıl sağlanır? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?