Nesir nedir?

konuşma dilinde yazılan ve adından da anlaşılacağı gibi sade bir anlatıma sahip olan bir eski nesir çeşididir. Sade nesir ile dini ki...

 

Nesir, diğer bir adıyla düz yazı, hiçbir ölçüye bağlı kalmaksızın duygu ve düşüncelerin, dil bilgisi kuralları çerçevesinde oluşturulan cümleler ile yazıya aktarılmasıdır.

Sade nesir,

konuşma dilinde yazılan ve adından da anlaşılacağı gibi sade bir anlatıma sahip olan bir eski nesir çeşididir. Sade nesir ile dini kitaplar, toplum hikayeleri kaleme alınmıştır.

Sanatlı (süslü) nesir

ise başta Arapça ve Farsça olmak üzere yabancı kelimelerle süslenmiş, söz sanatlarının bolca kullandıldığı bir eski nesir çeşididir. Aydın kişilere hitap eden eserler bu eski nesir çeşidi ile yazılmıştır.

Günümüz edebiyatında nesir, kendi içerisinde bir çok türe ayrılmıştır. Masal, hikaye, roman, deneme, fıkra, makale, eleştiri, günlük, biyografi, otobiyografi, mektup, anı, röportaj ve gezi yazısı başlıkları altında sınıflandırılan düz yazı yani nesir, kişinin duygu ve düşüncelerini pratik olarak anlatabildiği bir yazı çeşidi olarak çokca alanda kullanılır.

Yeni nesir ise konuşma ve yazı dilini bir araya getirmeyi amaçlayarak yola çıkmıştır. Günümüzdeki yazı dilinin temellerinin atıldığı bu hareket "Genç Kalemler" dergisi ile ortaya atılmıştır. Bu dergide ise dikkat çeken isimler Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp olmuştur.

Nesir, nazım ile birlikte edebiyatta yer bulan iki temel anlatım biçiminden biridir. Nazımda nesirden değişik olarak duygu ve düşünceler belli bir ölçüye ve kafiyeye uyularak yazılır ve cümle yerine dize kullanılmaktadır.

 

Türk edebiyatının en eski nesir örneği Göktürk Kitabeleri olarak kabul edilir. Oğuzname ve Dede Korkut Hikayeleri de Türk edebiyatının ilk nesir örnekleri arasındadır.

Nesir, Türk edebiyatında eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Eski nesir daha fazla Divan edebiyatı eserlerinde görülmektedir. Eski nesir, kendi arasında iki gruba ayrılır: 

Sade Nesir

Sanatlı (süslü) Nesir 

 
 
 

Dilerseniz bir sonraki konumuz olan Katarsis nedir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?