Moleküler biyoloji ve genetik mezunları nerelerde çalışır?

Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının diğer önemli istihdam alanı ise üniversiteler ve enstitülerdir. Akademik kariyer Moleküler...

 

Canlı ve cansız organizmaların yapısını moleküler düzeyde inceleyen ve bunlara ilişkin çalışmalar yapan bölüme Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü denir. Bölümde genelde biyoloji, biyoteknoloji, evrim gibi dersler verilir ve bunun yanı sıra uygulama dersleri de yoğun olarak yer bulur. Bölümün eğitimini alacak adayların doğayla ve canlılarla ilişkileri güçlü olmalı, fen bilimlerini ve araştırmayı sevmelidirler. Bölümünü bitirmiş kişiler Moleküler Biyolog ve Moleküler Biyoloji ve Genetik uzmanı ünvanlarını alırlar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının diğer önemli istihdam alanı ise üniversiteler ve enstitülerdir. Akademik kariyer Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarının en fazla tercih ettiği alanların başında gelir. Belli aşamalardan geçen ve sınavları başarıyla tamamlayan adaylar üniversitelerde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi ünvanlarla kariyerlerine başlarlar. Bu alanda çalışan mezunlar öğrenci yetiştirir, araştırma yapar ve akademik yayın sunarlar. Parça mezunlarından akademisyen olarak kariyerine devam eden adayların önemli bulunan bir kısmı yurt dışında ve bilhassa Amerika'da çalışmalarına devam eder. 

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü bitirmiş olan adaylar kamu alanında çoğu zaman Sağlık Bakanlığı ve son dönemlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde hastanelerde ve araştırma enstitülerinde görev alırlar. Ek olarak son zamanlarda kurulan araştırma laboratuvarlarında da Moleküler Biyoloji ve Genetik uzmanlarına ihtiyaç duyulur. Genetik hastalıkların tanı ve tedavi yollarını geliştirmek için özel olarak üniversitelere bağlı araştırma merkezlerinde ve sağlık merkezlerinde önemli görevler üstlenirler. Ek olarak bilhassa tarım alanında ve gıda alanında biyoteknoloji uygulamaları ve transgeni uygulamalarında görev alırlar. Tüp bebek merkezleri, özel tahlil laboratuvarları gibi kamu ve özel sektör alanlarında görev alırlar.

 

Özel sektörde ilaç şirketlerinde çok pozisyonda çalışabilirler. Teknik danışman ve araştırmacı en fazla istihdam edildikleri alanlardır. Kök hücre teknolojilerinin gelişmesi, genetik projelerinin yaygınlaşması ile yakın gelecekte çok çok fazla iş imkanına sahip olurlar. Özel sektörde mezunların çalıştığı pozisyonlardan bazıları; üretim yöneticisi, kalite yönetim sorumlusu, araştırma ve geliştirme direktörü, uygulamalı bilimler koordinatörü, ruhsatlandırma uzmanıdır. Ek olarak hassaten ilaç, sağlık, AR-GE, biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerde çokca pozisyonda ve birimde istihdam edilirler. 

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Yurt dışındaki avukata nasıl vekalet verilir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?