Makedonca nasıl bir dildir?

Makedon alfabesinde 31 harf vardır. Alfabe içerisinde а, е, и, о, у sesli harfler olarak kullanılmaktadır. Bu harflerin Latin alfabes...

 

Güney Slav dil ailesinin doğu grubu içerisinde yer alan Makedonca, Makedonya Cumhuriyeti içinde resmî dil olarak kullanılmaktadır. Genelde Bulgarca ile benzerlik gösteren dil Kiril alfabesi kökenli Makedon alfabesi kullanılarak yazılır. Makedonca, Arnavutluk, Romanya ve Sırbistan'da onaylanmış azınlık dili olarak konuşulur. 

Makedon alfabesinde 31 harf vardır. Alfabe içerisinde а, е, и, о, у sesli harfler olarak kullanılmaktadır. Bu harflerin Latin alfabesine göre okunuşu sırası ile a, e, i, o, u şeklindedir. Makedonca, tarihsel süreçte birtakım sorunla yaşamıştır. Yazı dilinin gelişimi 9. yüzyıla dayanan dil, her şeyden önce Bulgarcanın lehçesi olarak görülmüş ve ayrı bir dil olarak kabul edilmemiştir. Makedoncayı ilk konuşan kişiler Balkan yarımadasına göç eden Slavlardır. 

Makedonca, Antik Yunan diyalekti etkisinde de uzun zaman kalmış olan bir dildir. Slav etkisinin sonrasında hassaten Sırpça etkisinde kalan ve 19. yüzyıla kadar Türkçe ile yakınlaşan dil, Bulgar dil grubunun lehçesi olarak da kabul edilebilmektedir. Senelerce politik çatışmaların etkisinde kalan bu dil, son devirlerde bağımsızlığına kavuşsa da özel olarak Yunanistan tarafından Makedon adının kökeni üstünde tartışmalar gündeme getirilmektedir. Bu tartışmalar dönem dönem ortaya çıksa da AB tarafından Makedonca dili kabul edilmiştir.

Makedonca içinde takriben 5000 adet Türkçe kökenli kelime yer bulur. Bu kelimelerin günlük hayatın içinde kullanılmış olduğu da bilinir. Makedoncanın varlığını uzun seneler kabul etmeyen Bulgaristan, 1999 senesinde imzalanan protokol ile Makedonya Cumhuriyeti'nin resmi dili olarak Makedoncayı kabul etmiştir. 

 

Makedonca içinde Türkçeden çok kelime vardır. Bunun sebebi ise Osmanlı Devleti'nin yoğun etkisi ve bu bölümdeki iskan faaliyetleridir. Gramer olarak İngilizce ile benzerlik gösteren dilde söz dizimi İngilizcede olduğu gibidir. Makedonca içinde kelimeler dişilik ve erillik özelliklerine sahiptir. Bu özelliği onu İngilizceden ayırır. 

Makedoncada harflerin yazılışları ve telaffuz şekilleri değişiklik gösterebilir. Dilin söz varlığı açısından çok zengin olmaması ve genellikle diğer Slav dillerinden alıntı yapması bu dilin daha kolay öğrenilmesini sağladığı gibi Sırpça, Bulgarca gibi dillere aşinalık da sağlamaktadır. Makedoncada isimler hal ekleri almazken, tamlamalara sıklıkla yer verilmez. 

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Balıkçılık malzemeleri nelerdir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?