Klasik müzik

1700'lerin sonlarından 1800'lerin ortalarına kadar süren ve Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck...

 

Klasik müzik Batı gelenekleriyle üretilen bir sanat müziği çeşididir. Klasik müziğin "sanat müziği" olarak tanımlanmasının nedeni bestelenmesi ve icrasında büyük ustalık gerektirmesidir. Klasik müziğin çok önemli özelliği çoksesliliktir. 

- Klasik dönem

1700'lerin sonlarından 1800'lerin ortalarına kadar süren ve Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph Willibald Gluck ve Muzio Clementi gibi ünlü müzisyenlerle anılan Klasik devirde, hareketli ve karmaşık Barok döneme göre klasik müzik eserleri çok çok sade bir duruma büründü. Dönemin ayırdedici özelliklerinden biri de senfoninin böyle zamanlarda yaygınlaşmasıdır.

Klasik müzik genel olarak enstrümantal olarak da bilinse de, insan sesi de müziği katkıda bulunabilir. Klasik müzik eserlerini icra eden en bilinen enstrüman grubu senfoni orkestrası enstrümanlarıdır. Klasik müzik eserlerinin icrasında kullanılan dört enstrüman ailesi vardır: Yaylılar, piyano, nefesli çalgılar ve vurmalı çalgılar.

Popüler müzik tarzlarının pek çoğu şarkı formlarına göre şekillenirler lakin klasik müzik senfoni, konçerto, oratoryo, opera, sonat, füg gibi bir çok değişik formu bünyesinde barındırır.

- Barok Dönem

Rönesans'ın sonrasında 1600'lü senelerde oluşmaya başlayan ve 1700'lerin sonuna kadar süren barok müzik geleneğiyle klasik müzik önceki dönemlere kıyasla daha karmaşık ve incelikli hale gelmiş, enstrümantal müzik de yaygınlaşmaya başlamıştır. Barok müzik zamanı benzer zamanda opera sanatının ortaya çıkıp yaygınlaştığı devredir. Barok müzik zamanı bestecileri Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Jean-Baptiste Lully, Claudio Monteverdi, Jean-Philippe Rameau, Henry Purcell gibi önemli isimlerdir.

 

Dönemlere göre klasik müzik

- Rönesans Dönemi

1400'lerden 1600'lere kadar olan süreçte tek seslilikten çok sesliliğe geçilmesiyle klasik müzik geleneği ortaya çıkmıştır. Kilise etrafında şekillenen bu müzik geleneğinde vokal yaygındır. Guillaume Dufay, Johannes Ockeghem, Giovanni Pierluigi da Palestrina ve Carlo Gesualdo gibi ünlü besteciler Rönesans dönemine aittir.

- Romantik dönem

1800'lerin ortalarından 1900'lü yıllara kadar süren zamanda klasik müzik artık sarayın ve kilisenin egemenliğinden çıkıp halka inmiştir. Bu dönemin öncüsü Ludwig van Beethoven'dır.

- Modern dönem

20. yüzyıldan bugünümüze kadar gelen zamanda romantik akımı sürdüren besteciler olduğu gibi klasik müziğe yenilik katan da bir çok müzisyen vardır. Çoksesli Türk müziği de böyle zamanlarda ortaya çıkmıştır. 

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki makalemiz olan Çello nedir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?