Kalitatif ölçütler nelerdir?

 Genel kabul gören ölçütleri inceleyecek olursak;...

 

Ölçüt, bir yargıya varmak yahut değer vermek için kullanılan kıstas olarak tanımlanabilir. İşletmelerin büyüklüğünü belirlemek için kullanılan ölçütler kalitatif ölçütler ve kantitatif ölçütler olmak üzere iki başlık altında incelenebilir. Kalitatif kelimesi daha niteliksel, ölçülemeyen, sayısal olarak ifade edilemeyen manasına gelir. Kalitatifin tanımından yararlanarak kalitatif ölçütün niteliksel ölçütler olduğu çıkarımını yaparız. Bazı araştırmacılar kalitatif ölçütleri sosyal ölçüt olarak değerlendirirler.

 Genel kabul gören ölçütleri inceleyecek olursak;

İşletmelerin sınıflandırılmasında kullanılan kalitatif ölçütlere misal olarak; Yönetim biçimi, Hukuki Şekil, Sermaye koyanların sayısı, İşletmenin Alanı, Sektördeki Ağırlığı gibi ölçütler verilebilir. Ek olarak büyüklüğü belirlemede kullanılacak olan ölçütleri işletmenin amaç ve faaliyet esasları da belirler.

Kalitatif ölçütler kullanılırken genelde kabul edilen bir yaklaşım yoktur. Kişilere ve kurumlara göre farklılık gösterebilir. Mesela Dan Steingoff; bağımsız yönetim, işletmenin çalışanlarını yöresel olarak sürdürmesi, işletmenin çalışmalarını sürdürdüğü işkolu içinde küçük yere sahip bulunması, işletmenin sermayesinin tümünün yahut büyük kısmının işletme sahibine ait olması ölçütlerinden asgari ikisine sahip bulunan işletmelerin küçük işletme olarak kabul edilmesi gerektiğini savunur.

 

Yönetim kademesinin başka bir ölçütü de iş gören, müşteri, kredi verenler ve işletme sahipleriyle olan ilişkileridir.

İşletmenin tedarik ve satış çalışmalarında sahip olduğu pazarlık gücü ile firmanın büyüklüğü doğru orantılıdır. Bu da firmanın kendine belirleyebileceği niteliksel ölçütlerden biridir.

İşletmenin alanına bakarak büyüklüğü hakkında yorum yapabiliriz. İşletmeleri yöresel, bölümsel, ülkesel veyahut uluslararası alanlarda gruplandırabiliriz.

İşletmede kullanılan teknoloji de işletme hakkında yorum yaptırabilecek bir husustur. Ama kesin, rakamsal ve teknik bilgilerle bunu pekiştiremediğimiz için niteliksel veri olarak kalır. Yani kalitatif bir ölçüttür. Bu ölçütler genel olarak kıyas yapılarak değerlendirilir.

Hukuki şekil dendiğinde işletmenin yapısı akla gelir. Sermaye koyanların sayısı da hukuki şekillenmede ön plandadır. Firma adi ortaklık, kollektif, komandit ya da anonim ortaklık yapısı taşıyabilir. Sermayesi tek kişiye ya da küçük gruba ait olan işletmeler ile adi ortaklıklar çoğu zaman küçük işletmelerde görülmektedir. Kollektif ve komandit ortaklıklar orta büyüklükteki işletmelerde, çoklu ortaklı anonim şirketler ise büyük işletmelerde görülmektedir.

İşletmelerin yönetim biçime bakıldığı zaman işletme sahibi ile yöneticinin benzer kişi olduğu işletmeler genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Büyük şirketlerde yönetici kadrosu ve işletme sahipleri ayrılmıştır. Benzer zamanda yönetim modeli, küçük firmaların tersine merkezcil değildir.

 

Sektörel bazda bakıldığı zaman işletme bulunmuş olduğu sektörde küçük paya ya da yere sahip ise genel olarak küçük veya orta büyüklükteki işletmeler olarak adlandırılır.

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Astrolog nasıl olunur? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?