İslami ilimler mezunları ne iş yapar?

İslami İlimler mezunları imamlık sınavlarında ve mülakatlarında başarılı olmaları durumunda ihtiyaç duyulan camilere imam olarak atan...

 

İlahiyat Fakültesi ile İslami İlimler arasında yalnızca isim farkı vardır. Bazı üniversiteler bilhassa yeni açılanlar İlahiyat Fakültesi adı yerine İslami İlimler Fakültesi adını tercih etmiştir. Bu iki fakültede okutulan dersler ve programlar aynıdır. İslami İlimler mezunlarının tek avantajı Arapçayı akademik düzeyde ileri seviyede öğrenerek iş hayatında kullanabilecek olmasıdır.

İmam

İslami İlimler mezunları imamlık sınavlarında ve mülakatlarında başarılı olmaları durumunda ihtiyaç duyulan camilere imam olarak atanabilirler. İl müftülüklerinde, türlü birimlerde ve komisyonlarda çalışabilirler. İslami İlimler mezunları meslekteki kıdem ve puanlar göz önünde tutularak ilçe müftüsü yahut il müftüsü olabilir. Diyanet işleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatında eğitim müdürlüğü veyahut din yüksek ihtisas müdürlüğü gibi işleri yapabilirler.

Ataşelik

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışında çalışacak insan gücünü oluşturan dini hizmetler ataşeliği ve din hizmetleri müşavirliği görevlerini İslami İlimler mezunları üstlenir. Bunu yapmak için yurt dışında çalışma haklarını elde etmiş olması gerekmektedir.

İslam’ı ana kaynaklarıyla ele alan bu kısım; din, ibadet, ahlak, İslam hukuku, insan hakları gibi konular çerçevesinde eğitimler vermektedir. Zorunlu Arapça hazırlık sınıfı olan fakültenin eğitim süresi 4 yıldır. İslami İlimler mezunları çoğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışır. Açılan sınavlara girerek başarılı olmaları durumunda imam, vaiz veyahut müftü olabilirler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kur'an-ı Kerim öğreticisi olarak hizmet verirler. Yurt dışına gitme şartları kabul edilen İslami İlimler mezunları yurt dışında din hizmetleri müşaviri olarak çalışabilirler.

 

Tercümanlık

İslami İlimler mezunları Arapça eğitimlerini ileri düzeyde aldıkları için sertifika programlarına katılmak suretiyle tercümanlık yapabilirler. Arapça-Türkçe ya da Türkçe-Arapça tercümanlığı yapabilecek olan İslami İlimler mezunlarına özel olarak ticari hayatta bir hayli ihtiyaç bulunmaktadır. Konut satışından sanayi yatırımlarına kadar bir çok alanda Araplarla ortak iş yapan şirketlerin bünyesinde tercümanlık yapabilme olanakları vardır. Ek olarak turizm alanında tercümanlara olan ihtiyaç Arapça için de geçerlidir. Arapçayı ileri düzeyde bilen İslami İlimler mezunları tur şirketlerinde ya da otellerde tercüman olarak çalışabilirler. Ek olarak notere onaylatacakları dil sertifikaları ile Yeminli Tercümanlık da yapabilirler.

Diyanet

İslami İlimler mezunlarının en ehemmiyetli çalışma alanı Diyanet İşleri Başkanlığı' dır. Diyanetin türlü birimlerinde İslami İlimler mezunları görev alır. Din hizmetleri bünyesinde; dini gün ve programları düzenlemek, aile kadın ve gençlik konulu toplumu aydınlatıcı programlar hazırlamak gibi görevlerde bulunurlar. Yine Diyanet İşleri bünyesinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde çalışabilirler.  Diyanetin türlü birimlerinde İslami İlimler mezunları görev alabilir.

 

Öğretmenlik

İslami İlimler mezunları pedagojik eğitimlerini tamamlayarak öğretmen olmaya hak kazanabilirler. Bunu yapmak için 4 sene süren lisans eğitimlerinin sonrasında pedagojik formasyon eğitimleri alarak Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalışmaya hak kazananırlar. KPSS' de yeterli puan alarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak atanabilirler. İslami İlimler mezunları öğretmen olmaları durumunda ilkokul, ortaokul ve lisede derslere girerler. İslam Tarihi, Tefsir, Siyer, Fıkıh, Kur’an-ı Kerim, Hadis, Arapça Kelam, Hitabet Sanatı, Mesleki Arapça, Hüsn-ü Hat, Tezhip, Dini Musiki gibi meslek derslerine girerler. Haftalık ders saati karşılığı okutabileceği seçmeli derslere de girebilirler.

 
 
 

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Deri mühendisliği mezunları ne iş yapar? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?