İntifa hakkı nasıl kaldırılır?

Malik intifa hakkı verilen malın kullanılamayacak derecede harap olması halinde düzenleme yapmak zorunda değildir. Hak sahibi hatanın...

 

İntifa hakkı, gayrimenkul mal üstünde malikin sahip olduğu kullanma, semerelerinden yaralanma ve tüketme yetkilerinden kullanma ve semerelerinden yararlanma haklarının malik tarafından bir başkasına tahsis edilmesi sonucu meydana gelen haktır. İntifa hakkı sınırlı ayni haklara dahildir ve bu hakka sahip olan şahsa münhasırdır, yani bir başkasına devredilemez veyahut miras yoluyla aktarılamaz. 

Malik intifa hakkı verilen malın kullanılamayacak derecede harap olması halinde düzenleme yapmak zorunda değildir. Hak sahibi hatanın sorumlusu olmadığını kanıtlayamadığı sürece mülkün ortadan kalkmasından ya da aldığı hasardan sorumludur.

Hak sahibi yükümlü olmadığı durumda mülk üstünde yaptığı düzenlemelerin tazminatını malikten isteyebilir. Malik bahsi geçen giderleri karşılamazsa hak sahibi mülkü eski durumunda bırakmak suretiyle düzenlemeleri ortadan kaldırabilir.

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılabileceği üzere intifa hakkı dönemsel ve şahsa özel haktır. Yani lakin hak tahsis edilen şahsın vefatı yahut intifa hakkı süresinin dolması ile ortadan kalkabilir. Gayrimenkul mallarda hak sahibinin vefatıyla malik mülkün terkini isteme yetkisi kazanır.İntifa hakkını ortadan kaldıran diğer bir neden intifa hakkı vadesinin dolmasıdır. Eğer bir zaman belirlenmemiş ise hak sahibinin ortadan kalkması ile sona erer. Süre belirlenmediği durumda tüzel kimselerin intifa hakkı yüz sene ile sınırlıdır.

İntifa konusu malın teslimi itibarı ile malik ve intifa hakkı sahibi tarafından talep edilebilecek bütün istem hakları bu andan başlamak suretiyle bir sene süreyle zaman aşımına uğrar.

 
 
 

Okumaya devam etmek için bir sonraki konumuz olan Arsa payı nasıl hesaplanır? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?