İmar izni nasıl alınır?

Yapı ruhsatı, yapının mülkiyet sahibi adına çıkartılır. Başvuruyu şahsen yapabilecekleri gibi vekilleri ile da yapabilirler....

 

İmar izni olarak bilinen yapı ruhsatı, ruhsat alınması zorunlu olan yapılarda inşaatın yapılabilmesi için belediyeler ya da valiliklere bağlı Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri tarafından verilen ruhsat türüdür. Yapı ruhsatı olamayan bir yapının inşaatına başlanılamaz. Yapı ruhsatının zorunlu olduğu yerler İmar Kanunu ile düzenlenmiştir. Belediye sınırları içindeki bölümlerin yanında mücavir alanlarda ruhsat işlemleri belediyelerce yapılmaktadır. Mücavir alanlar, belediye sınırları dışında olmakla beraber, imar mevzuatıyla belediyelerin sorumluluğuna verilmiş olan yerleri tanımlar. Mücavir alanların dışında yer bulan yerlerde, yapı ruhsatı valilikler tarafından verilir.

Numarataj

Noter onaylı şantiye şefi belgesi

Kaymakamlıktan alınan sığınak raporu

Çevre Müdürlüğü’nden alınacak yazı

Başvuru dilekçesi (jeolojik etüt raporuyla birlikte)

Noter onaylı inşaat sözleşmesi

Doğalgaz projeleri

Tapu tescil kaydı

Vaziyet planı, kat planı, tam kesit ve cephe resimlerini içeren Mimari projeler

Yapı bilgi formu

Telekom projeleri

Alt yapı katılım harçları ödendiğine dair dekont

Elektrik projeleri

Metrekare cetveli

Mal sahibi ve denetim firması arasında imzalanan sözleşme

Betonarme projeleri

Havalandırma projeleri

Kanalizasyon ve sıhhi tesisat projeleri

Statik projeleri

Denetim sözleşmesi

Yapıyı üstlenen firmanın vereceği taahhütname

Müteahhit oda sicili ve vergi kaydı

 

Müteahhit sözleşmesi

Mal sahibi vergi kaydı

Yol ve kanal keşif özetleri

Vize taahhütnameleri

Teknik kontrol evrakları

Toprak hesabı

Çevre peyzaj projeleri

Çap

Başka malikler var ise vekaletname

Yapı ruhsatı, yapının mülkiyet sahibi adına çıkartılır. Başvuruyu şahsen yapabilecekleri gibi vekilleri ile da yapabilirler.

Kim Adına Düzenlenir?

Ruhsat izni almadan önce, mülkiyet sahibi ilgili belediyeye ve Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne başvurarak pissu kanal bağlantısının nasıl yapılacağını gösteren bir belge alır. Bununla beraber arsanın jeolojik durumunu içeren bir etüt raporu mülkiyet sahibine verilir. Jeolojik etüt üstünden, zemin etüt raporu hazırlanır

Yapı ruhsatının süresi, ruhsat alınınca 2 yıldır. Ruhsat aldığı durumda 2 sene içerisinde inşaatına başlanmayan yapıların, ruhsatları iptal edilir. İnşaata başlayınca yapının ruhsat süresi 5 sene süresince geçerlidir. 5. Yılın sonuç kısmında inşaatı bitmemiş olan yapıların ruhsatları iptal edilir. Bu gibi hallerde gereken belgelerle beraber tekrar ruhsat başvurusunda bulunmak gerekmektedir.

Belediyelere yahut valiliklere yapılmış olan başvurular incelenerek, bir eksikliğin bulunmuyor olması halinde, müracaat tarihinden başlayarak 30 günün içinde yapı ruhsatı almaya hak kazanılır. Yapı ruhsatı çıkartabilmek için istenecek evrakların genel tanımı, İmar Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilmekle beraber, belediyelerin isteyecekleri evraklar arsanın haline ve uygulama farklılıklarına göre değişebilir.

Yeni yapı ruhsatı alınırken istenen belgeler:

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki makalemiz olan İnsan kaynakları uzmanı nasıl olunur? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?