İcra satışı nasıl yapılır?

Açık artırma yani ihale yolu ile yapılmaktadır. Bazı hallerde pazarlık usülü de kullanılmaktadır. İcra dairesi, satış talebinden başl...

 

Alacaklı, borçludan alacağını tahsil edemediği halde icra takibi başlatabilir. Takibin nihayetinde ise, borçluya ait mal ve hakların alacağı karşılayacak miktardaki bölümüne el konulur. Bu haciz aşamasıdır. Devamında icra satışı gerçekleştirilir.

Taşınır malların satılması

Açık artırma yani ihale yolu ile yapılmaktadır. Bazı hallerde pazarlık usülü de kullanılmaktadır. İcra dairesi, satış talebinden başlayarak 2 ay içerisinde satışı gerçekleştirmelidir. Artırma yeri, tarihi, saati ilan edilir. İlanda yazılı olmayan lakin artırma için gereken olan hususların yer aldığı ihale şartnamesi de hazırlanır.

Teklifler elektronik ortamda verilir. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamdaki azami teklif de dikkate alınmak suretiyle, en fazla artırana ihale edilir. Birinci ihalede, alıcı çıkmaz veya kanunda belirtilmiş meblağa ulaşılmazsa satış geri bırakılır. İkinci ihalede de benzer hal bahsi geçen olursa satış talebi düşer.

Taşınmaz malların satılması

Taşınmaz mallar açık artırma yoluyla paraya çevrilmek zorundadır. Satış talebinden başlayarak 3 ay içerisinde satış gerçekleştirilir. Hepsinden önce, artırma ilan edilir ve ihale şartnamesi hazırlanır.

Taşınırlardaki gibi iki adet artırma vardır. Teklifler elektronik ortamda verilir. Lakin, teklifler taşınmaza biçilen değerin yüzde ellisinden az olamaz. Ek olarak, teklif verebilmek için biçilen değerin yüzde yirmisi oranında teminat göstermek gereklidir. Açık artırma elektronik ortamda verilen maksimum teklif ile başlatılır. Üç defa bağırıldıktan sonra, en fazla artıran kazanır.

 

Taşınmaz satışında mükellefiyetler listesi vardır. Bu liste alıcının taşınmazı, teminat altına aldığı borçlarla ve diğer haklarla elde etmesi sonucunu doğurur. Bu listenin kesinleşmesiyle icra dairesi taşınmaza değer biçer.

Hukukumuzda, alacaklının tatmini haczedilen malların paraya çevrilmesiyle olur. Alacaklının haczedilen mallar üstünde direkt malik olması sözü edilen değildir.

İcra satışı prosesi, kural olarak alacaklının satış talebinde bulunması ile başlar. İstisnaen, icra dairesi kendi kendine satışa karar verebilmektedir. Satış talebi bir şekle tabi değildir ve icra takibinin başlatıldığı icra dairesine yapılmaktadır. İlgili satış talebine istinaden icra satışı safhasına geçilir. Satış prosesi genel hatlarıyla ikili bir ayrım yapılarak incelenmelidir:

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Faktöring ne işe yarar? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?