Ekonomi

Türkiye ekonomisi, para ve iş dünyası, yatırım araçları ve benzerleri hakkında bilgiler...

Muhtasar beyanname bir tür gelir vergisi beyanıdır. İşverenler veyahut vergi tevkifatı yapan kişiler tarafından, kesilen vergilen matrahlarıyla birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirmesi durumudur. Muhtasar beyannamede stopaj usulü bir vergilendirme söz konusudur. Bu usulde vergi ödemesi asıl...

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası, türlü finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçların vadeli işlemlere konu olduğu, opsiyon sözleşmeleri ile elektronik ortamda alınıp satılarak pozisyon alınabildiği Borsa İstanbul (BİST)' da örgütlü bir piyasadır.  Diyelim ki ağustos ayındayız ve sizin sene nih...

Kanun içinde vergi borcuna tabii tutulmuş olduğu durumda kişinin yine benzer kanunla vergi yükümlülüğü dışında bırakılmasına vergi muafiyeti denir. Gelir vergisi muaflığından yararlanabilen kişi ve kuruluşlar, gelir vergisi kanununda şu biçimde belirtilmiştir; esnaf muaflığı, çiftçi muaflığı, diğer ...

Tahvil, vadesi bir sene yahut daha çok olan borçlanma senetlerine verilen isimdir. Tahviller, devlet tarafından veyahut şirketler tarafından ihraç edilirler ve tahvil sahibine borçlanmış olurlar. Hassaten devlet tahvilleri hayli güvenlidir. Bundan dolayı tahvil fazlaca tercih edilen yatırım aracıdır...

Belli bir ürün yahut hizmetin ihtiyaç dahilinde istenen yer ve zamanda temin edilebilmesi lojistik denir. Bu tanım lojistiğin kapsamını her ne kadar tam anlamıyla karşılamasa da özet bir biçimde doğru anlam katmıştır demek doğru olabilecektir. Ayrıca çoğunlukla insanlar lojistiği yalnızca bir taşıma...

Çağımızın en büyük odak noktalarından bir tanesi biçimine gelen inovasyon; değer katan yeniliği ifade etmektedir. Yani inovasyon, var olan ürün veyahut hizmete, birtakım değişiklikler yaparak yeni işlevler eklemek yahut ürünü daha kullanılabilir hale getirmek halinde ifade edilebilmektedir. Mesela; ...

Telif hakları ve sınai mülkiyet haklarının bütününe fikri mülkiyet hakkı denir. Telif hakları, eserin yaratılması ile kendi kendine bahsi geçen olan haklar iken, sınai mülkiyet haklarının (patent, tasarım, marka gibi) tescil ettirilmesi gerekliliği vardır. Bunu yapmak için Türkiye'de sorumlu olan ku...

İki döviz kuru arasında, iki kurun da başka bir kur bazında olan oranlarıyla ifade edilmesi yöntemine çapraz kur denir. Bu metod, iki yabancı kurun başka bir ülkedeki değerlerini göstermek için kullanılmaktadır. Çapraz kur uygulaması genel olarak dolar üstünden gerçekleştirilir. Yani, işlemlerini dö...

Firmalar ve müşterilerin arasında yer bulan müşterilerin firma ürünlerine daha kolay ulaşmasını sağlayan aracı olan sisteme bayilik denir. Firmalar, bayiler hasebiyle daha çok müşteriye ulaşabilecekleri için bayilik vermeye pozitif bakarlar. Peki bayilik almak isteyen girişimciler ne yapmalıdır? Bay...

Uluslararası Standartlar Organizasyonunun kısaltması olan ISO'nun sağladığı standartlar ile azami kalite ve asgari maliyet ile hizmet oluşturulması hedeflenmiştir. Türkiyede bu belgenin tam adı TS EN ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Standartıdır. Türkiyede bu belgeyi bütün kamu yahut özel şirket...

Kişinin fikri ürünleri üstünde oluşan hak olan telif hakkının kazanılması için, ürünün ortaya çıkması yeterlidir. Ek olarak bir tescile gerek yoktur. Telif hakları, yaratılan somut üründen ve zamandan bağımsız olan haklardır ve maddi varlıklardan ayrı olarak hukuki değerlere sahiplerdir. İlk başta, ...

Tüketicilerin ürün iadesiyle ilgili bütün hakları Borçlar ve Ticaret Kanunları'ndan ayrı ve özellikle Tüketici Hakları Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kanunun peşi sıra ek olarak alışveriş yapılmış olan şirketle alıcı arasındaki satış sözleşmesi de dikkate alınır. Çünkü iade koşulları satıcının insiyatif...

Şirketlerin aylık ve senelik olarak sağladığı kazanç ve zararların belli planlar dahilinde incelenmesi gerekir. Şu nedenle satış analizleri yapılmaktadır. Satış analizleri şirketlerin nasıl bir performansta olduğu hakkında bilgi vermektedir.  Fırsatlar ve Tehditler Satış analizi yaparken gerçekçi ve...

Büyük hedefiniz üç aydan altı aya kadar yaşayacak halde para biriktirmek olmalıdır lakin hiç birikiminiz yoksa bu size çok zor gibi gelecektir. 1000 lira biriktirme hedefi ile başlayın ve zaman içinde beş lira dahi olsa her maaşınızda karşılayabildiğiniz kadarını biriktirin. Miktar arttıkça katladığ...

Kişinin her çeşit fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üstünde hukuken sağlanan hakı olan telif haklarının korunması, devredilmesi yahut satılması yasalar çerçevesinde vuku bulur. Konumuza gelecek olursak telif haklarının devri yine yasal çerçeve içersinde olur. Telif haklarının devri için eser...

 Finansal raporlama kabul edilen genel muhasebe yahut GAAP (Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri) ilkelerine uygun halde yapılmalıdır. Muhasebecilik kısıtlamaları, bir şirketin finansal bilgileri raporlanırken temel muhasebecilik prensiplerinden bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar tanı...

Bir şirketin öz kaynağı varlıklarının değerinden yükümlülüklerinin değerini çıkartmakla bulunmaktadır. Dağıtılmamış karlar, adi hisse senedi, imtiyazlı hisse ve hisse teminatını içeren değişik tiplerde öz kaynakları şirket bilançolarında bulabilirsiniz. Teminatlar alım seçeneklerine benzer denebilir...

Kredi kartları ve ek kartlar kart sahibine bir krediye ulaşım imkanı tanır. Ama, ek kartlar bir kişinin kredi kartı hesabına eklenmiş kartlardır ve en direkt kredi ulaşımına sahip olma faydasını sağlamaz. Ek Kart Ek kart, birincil kart sahibinin isteğiyle, kart sahibinin eşi değişik bir kişiye veril...

Borçlarınızı iyi bir planlama ve mali disiplinle hızlı bir şekilde ödeyin. Aşağıdaki adımlar mali durumunuzu çok fazla sıkıştırmadan borçlarınızdan kurtulmanıza yardım eden olabilecektir. Ne kadar borcunuzun olduğunu bilin. Kredi kartı kullanmak genellikle insanları paralarıyla ilgilenmelerinin dışı...

İnsanlar, günlük hayatlarında bazı tehlikelerle karşı karşıya kalırlar. Benzer şey kurumlar içerisinde geçerlidir. Bu tehlikelerden korunmak amacı ile sigorta kavramı ortaya çıkmıştır. Yani tehlike gerçekleştikten sonra buna ilişkin masrafların ve zararların bir tür düzeltme amaçlı oluşturulmuştur. ...