Gökçeada'ya nasıl gidilir?

 Türkiye'nin en batı noktası olma özelliğine sahiptir. Güneş en son orada batmaktadır....

 

Gök­çea­da’ya deniz ulaşımı Gestaş tarafından sağlanmaktadır. Ulaşımda 1 ara­ba­lı fe­ri­bot ve 1 de­niz oto­bü­sü kullanılır. Yeni alınan arabalı feribotlar ve deniz otobüsleri sayesinden 2008 senesinden beri adaya ulaşım eskisine göre çok çok hızlı sağlanabilmektedir.

İnceburun / İncir burnu

 Türkiye'nin en batı noktası olma özelliğine sahiptir. Güneş en son orada batmaktadır.

Kaynarburun 

Ada'nın doğusunda, Kuzulimanı'nın güneyinde bulunan burundur.

Kefaloz burnu

Adanın güneydoğusunda yer alır.

Lazkoyu

: Adanın güneyinde yer almaktaıdır. Bir tesis bulunmamaktadır. Plajı taşlıktır.

Aydıncık / Kefaloz mevkii ve plajı

: Adanın güneydoğusunda yer bulan uzun plajdır, yelken sörfü için hayli uygun plajdır.

Kapıkaya mevkii

 Adanın güneyinde yer alır. Bir tesis bulunmamaktadır.

Kuzulimanı 

Adanın doğusunda yer bulur. Eceabat Kabatepe’den ve Çanakkale’den feribot seferleri yapılmaktadır.

GÖKÇEADA'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Marmaros mevkii

 Adanın kuzeybatısında yer alır. Şelalesi ile meşhurdur.

Ada­ya özel tek­ne­le­riy­le gelmek is­te­yen­le­r için iki adet münasip liman bulunur. Be­le­di­ye­ye bağ­lı olan bu li­man­lar­dan misafirlerin elek­trik, su, ya­kıt gi­bi ihtiyaçlarını giderebilmelerine olanak sağlanmaktadır. Adaya özel arabalarıyla gelmek isteyenler ise İs­tan­bul’dan ge­lir­ken TEM oto­yo­lunu kullanarak Te­kir­dağ, Ke­şan, Ge­li­bo­lu, Ecea­bat is­ti­ka­me­tin­de iler­le­ye­rek Ka­ba­te­pe Li­ma­nı’nın­a ulaşabilirler. İz­mir, An­ka­ra, Es­ki­şe­hir, Bur­sa yönünden gelecek olanların ise Ça­nak­ka­le Boğazı’nı geçmeleri gerekir. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için türlü alternatifler bulunur.

 

NOT : Boğaz geçişi için alınan bilet ile benzer gün içerisinde Gökçeada feribotuna bedava binebilmenize olanak sağlar.

Eğer adaya otobüs ile seyahet etmek isterseniz; Gök­çea­da’ya se­fer ya­pan iki oto­büs şirketi bulunur. Yaz devrinde otobüsler hergün İs­tan­bul-Gökçeada arasında sabah ve gece olmak üzere gün içinde iki sefer yapmaktadır. Otobüsler kalkışlarının adadan yapmakta ve seferlerini de yine adada sonlandırmaktadır. Ama kış devrinde otobüsler adaya geçiş yapmamaktadır. İstanbul'dan Çanakkale otobüslerine binip Eceabat'ta inmeniz ve sonrasında Kabatepe minübüsüne binmeniz gerekmektedir. An­ka­ra, Bur­sa, Es­ki­şe­hir yönünden ge­len oto­büs­le­rin son du­ra­ğı da Ça­nak­ka­le'dir. Şayet otobüsten indikten sonra Ça­nak­ka­le-Gök­çea­da arasında dü­zen­le­nen de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri­ne denk gelirseniz ada­ya var­ma­nız yalnızca 1 saatinizi alacaktır. Eğer deniz otobüsü seferine denk gelmezseniz Ka­ba­te­pe’den kal­kan fe­ri­bot­la­ra binmeniz gerekir. Bunu yapmak için ön­ce bo­ğa­zı geç­me­niz sonrasında Ka­ba­te­pe li­ma­nı­na gi­den mi­nü­büs­le­re bin­me­niz gerekir. İzmir'den otobüs ile gelenler ise Eceabat'ta inip kabatepe limanını giden minibüslere binebilirler.

 

Kaşkaval burnu / Peynir kayalıklar

: Adanın kuzeydoğusunda yer bulan bu bölüm dalış hayli uygun olur.

Cugura mevkii

 Adanın iç orta kısımlarında yer alır.

Kömür burnu

 İnceburun'un kuzeyinde yer bulan bir burundur.

Mavikoy / Lacivertkoy

Adanın kuzeydoğusunda yer alır. Türkiye'nin ilk ve tek su altı milli parkının şurada bulunmaktadır ve dalış için uygun olur.

Yelkenkaya mevkii ve Yıldızkoy

: Milli su parkı barındıran bölümlerdir ve dalış için uygun olur.

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Bodrum'dan datça'ya nasıl gidilir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?