Çürük raporu nedir?

Çürük raporu alınmasına neden olan hastalık adları ilgili yönetmelikte özellikle belirtilmemiştir. Lakin organ eksiklikleri, psikoloj...

 

Vatani görev olarak tanımlanan askerlik görevinin yerine getirilmesi için bu yükümlülüğe sahip olan kimselerin birtakım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Askerlik yükümlüleri, fakat bu özelliklere sahip olduklarının türlü muayene ve tetkiklerle anlaşılmasının sonrasında bu görevlerini yerine getirebilirler. Ek olarak askerlik görevini yapmakta olanların da bu göreve devam edebilmeleri için askerliğe elverişlilik hallerinin devam etmesi gerekmektedir. Tersi hallerde yapılmış olan muayeneler nihayetinde kişinin askerlik görevi için münasip olmadığı tespit edilirse kendisine “Askerliğe Elverişsiz Raporu” toplum içerisinde daha fazla bilinen adı ile çürük raporu verilir.

Hangi Hastalıklardan Dolayı Çürük Raporu Alınabilir?

Çürük raporu alınmasına neden olan hastalık adları ilgili yönetmelikte özellikle belirtilmemiştir. Lakin organ eksiklikleri, psikolojik hastalıklar ve iyileşmesi yakın bir gelecekte mümkün olmayan bazı kronik hastalıklarda çürük raporu alınma ihtimali hayli yüksektir. Çürük raporu toplumda negatif bir algıya neden olduğundan bu raporun verilmesinde yetkili kurullar hayli duyarlı davranır.

Çürük Raporu Nedir?

Askerlik görevini yerine getirecek kimselerin sahip olması gerekli olan özellikler ve bu görevin yerine getirilmesine engel olacak haller Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Türlü fiziki ve ruhsal rahatsızlıklara neden olan durumlardan bu yönetmelikte belirtilerek askerlik için sakıncalı bulunan hallerin askerlik yükümlüsünde bulunması halinde kişinin askerliğe elverişsiz olduğu tespit edilir. Bu hali ifade eden sağlık raporu da çürük raporu olarak bilinir.

 

Çürük Raporunu Hangi Kurum Verir?

Askerlik şubesinin tespit edebileceği askerliğe elverişsizlikle ilgili genel haller dışında çürük raporu askeri hastanelerdeki sağlık kurulları tarafından hazırlanır. Bunu yapmak için çok detaylı incelemelerde bulunulur ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre kişinin askerliğe elverişsiz görüldüğü hallerde kişiye çürük raporu verilir. Çürük raporu alınabilmesi için sivil hastanelerin verdikleri raporlar geçerli olmayıp gereken incelemeler kesinlikle askeri hastanede yapılmaktadır.

Çürük raporu çok bariz ve tıbbi incelemeye gerek duyulmayan hallerde askerlik şubelerindeki askerlik meclisi tarafından verilebilir. Bu meclis, iki adet sivil doktordan oluşan sağlık kurulu ve askerlik şubesi başkanından oluşur. Gereken görülebilen hallerde askerlik yükümlüleri hakkında bu kurul çürük raporu hazırlayabilir.

 
 
 

Dilerseniz bir sonraki makalemiz olan Palamut nasıl avlanır? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?