Ciro nasıl hesaplanır?

Safi hasılat, yurt içi satışlar (600), yurt dışı satışlar (601) ve diğer gelirlerin (602) toplamından satıştan iadeler (610), satış i...

 

Ticari işletmenin belli bir zaman dilimindeki (genel olarak 1 sene) toplam satış hasılatı biçiminde tanımlanabilen ciro, piyasada veyahut uygulamada değişik biçimde hesaplanabilir. Bu bağlamda safi hasılat ve gayrisafi hasılat olarak iki değişik hesaplama ve kavramdan bahsetmek mümkündür.

Safi ve gayrisafi hasılat nasıl hesaplanır?

Safi hasılat, yurt içi satışlar (600), yurt dışı satışlar (601) ve diğer gelirlerin (602) toplamından satıştan iadeler (610), satış iskontoları (611) ve diğer indirimlerin (612) toplamının çıkarılması ile bulunmaktadır 

Firmalar muhasebe sistemlerini kurarken tek düzen hesap çerçevesi ve hesap planına göre kurmak zorundadır. Yukarıda bahsi geçen hesap ve bu hesaplara ait numaralar, tekdüzen hesap planındaki hesaplardır. 

Gelir tablosunda bu kavramlar brüt satışlar ve net satışlar halinde ifade edilir. Gayrisafi hasılat gelir tablosunda brüt satışlar olarak gösterilirken safi hasılat ise brüt satışlardan iade ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunan net satışlar halinde gösterilir.

Gayrisafi Hasılat = (600+601+602) biçiminde bulunmaktadır.

Gayrisafi hasılat ise yurt içi satışlar, yurt dışı satışlar ve diğer gelirlerin toplanmasıyla bulunmaktadır. Safi hasılattan farkı iade ve indirimlerin bu toplamdan düşülmemesidir. 

Safi Hasılat = [ (600+601+602) - (610+611+612) ]biçiminde hesaplanabilir.

Ciro bir şirketin karlılığı hakkında bilgi vermez. Cirosu çok yüksek olan bir firmanın karı az olabileceği gibi, cirosu bir nebze daha düşük olan bir firmanın karı daha yüksek olabilir. Bu maliyetlerin düşük ya da yüksek olması ile alakalı bir durumdur. Ciro miktarı o şirketin etkinliği ile ilgili bilgi vermektedir.

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Ambulans şoförü nasıl olunur? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?