Bitkisel üretim ve teknolojileri nasıl bir bölümdür?

4 senelik lisans eğitiminde yıllara göre alınan dersler:...

 

Senelerdir süregelen tarımsal üretim bu günlerde hayli zorlaşmıştır. Verim düşmüş, üretim tüketime yetmez hale gelmiş, zararlılarla mücadele etmek zorlaşmıştır. Bütün bu problemleri ve daha fazlasını çözmek, üretimin devamlılığını sağlamak ve iyileştirmek için kişiler yetiştiren Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü 4 senelik bir eğitim sürecinden oluşur. Niğde Üniversitesi ve Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi olarak iki üniversitede eğitim vermektedir.

Alınan Dersler

4 senelik lisans eğitiminde yıllara göre alınan dersler:

Dördüncü sene alınan dersler: Organik sürdürülebilir tarım, bitkisel ürünlerin muhafazası ve pazara hazırlanması, profesyonel iletişim, girişimcilik ve liderlik, lif bitkileri, yağ bitkileri, mantar yetiştiriciliği, çim bitkileri, bitki hastalıkları, özel sebzecilik, toprak, su ve bitki analiz yöntemleri, tarımsal epidemiyoloji, organik tarım verimliliği, çevre ve toplum, tohum patolojisi, bitki zararları, fide ve fidan üretimi, gübreler ve gübreleme teknikleridir.

Üçüncü sene alınan dersler: Fitopatoloji, iklim değişikliği, bağcılık ve teknolojileri, mesleki uygulama, bitki ıslahının ilkeleri, hayvan yetiştirme, entomoloji, kanatlı hayvan yetiştirme, modelleme ve karar destek sistemleri, süs bitkileri, organik hayvancılık, subtropik ve üzümsü meyveler, tarımsal araştırma ve deneme yöntemleri, arıcılık ve polinasyon, sulama ve drenaj, su kalitesi ve tuzluluk, toprak ve su koruma mühendisliği, topraksız tarım, tarla bitkileri ıslahı, çayır- mera ve yem bitkileri, hidroloji, gözenekli ve sert meyveler, toprak ekolojisi ve biyolojisi, bahçe bitkileri ıslahı, moleküler genetik, bitki koruma yöntemleri ve ilaçlarıdır.

 

Birinci sene alınan dersler: Kimya, matematik, botanik, İngilizce, bilgisayar, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, ekoloji, Türk dili, zooloji, genetik, analitik kimya, tarım ekonomisi, bitkisel üretim ve teknolojilerine giriştir. 

İkinci sene alınan dersler: Mikrobiyoloji, bitki fizyolojisi, biyokimya, toprak bilimi, meyve üretimi, biyosistem mühendisliği, alan İngilizcesi, tahıllar ve yemeklik dane baklagiller, istatistik, nişasta ve şekerli bitkiler, nematoloji, meyve bahçesi kuruluş ve yöntemi, tıbbı ve aromatik bitkiler, endüstri bitkileri, bitki çoğaltma yöntemleridir.

Çalışma Alanları

Lisans eğitiminden başarıyla mezun olan bireyler “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. Çalışma alanlarından bazıları:

Sera üretimi yapan şirketler

Hayvancılık işletmeleri

Fide ve fidan yetiştiren firmalar

Tohum fabrikaları

Devlette:

Aranan Nitelikler

Bölümü tercih edecek insanlarda aranan nitelikler:

Yeniliklere açık bir kişiliğe sahip olmalılar.

Karşılaştıkları problemleri kavrayabilmeli ve çözüme götürebilmeliler.

Kreatif bir düşünme gücü taşımalılar.

Doğayı ve bitkileri sevmeliler.

Açık arazide çalışmaya yatkın olmalılar.

Araştırma yapmayı sevmeli ve evrensel ölçekli gelişmeleri takıp edebilmeliler.

Tarım kredi kooperatifleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Devlet Su İşleri

Tarım bakanlığı

Üniversiteler

Orman Bakanlığı

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki konumuz olan Bulgarca nasıl öğrenilir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?