Bitkisel üretim ve teknolojileri mezunları ne iş yapar?

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları yeni kurulan bu kısımda ihtiyaç duyulan akademik görevli eksikliğini de doldurabilecek öne...

 

MF-2 puan çeşidi ile öğrenci alan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümü 4 senelik bir lisans programıdır. Kısım öğrencilere kültür bitkilerinin yetiştirilmesi, bakımı, saklanması gibi temel konular ile bitkiye zarar veren durumlarla mücadele metotlarının öğretilmesini hedefler. Tarımsal üretimin modern metotlarla verimli biçimde yapılmış olması bu kısımda öğrencilere öğretilir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları yeni kurulan bu kısımda ihtiyaç duyulan akademik görevli eksikliğini de doldurabilecek önemli kişilerdir. Bunu yapmak için 4 senelik lisans programının sonrasında master ve doktora çalışmalarını da tamamlayıp ihtiyaç duyulan üniversitelerde akademisyen olabilirler. Tarımla ilgili araştırma kuruluşlarında ve büyük şirketlerin tarımsal yatırım ve üretim tesislerinde ziraat mühendisi olarak çalışabilirler.

Tarım yalnızca gıda sektörünü değil, pamuk ve diğer doğal bitkisel ürünler ile biyobenzin, biyodizel gibi endüstriyel üretimlerin de yapılmasını sağlamaktadır. Sanayi üretiminde tarımsal ürünler kullanılmaktadır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarında ziraat mühendisleri bu alanlarda görev yaparlar. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları da bu bakanlıklarda ziraat mühendisi olarak çalışabilirler. Tarım dışında tekstil ve deri sanayi üretimlerinin denetlenmesi gibi bakanlığın bünyesinde bulunan ilgili birimlerde de iş imkanları vardır.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarım; ülkemizin ekonomisinde pek önemli rol oynadığından, milli bir strateji konumundadır. Gıda ihtiyacının karşılanmasında ortaya konacak projelerin hazırlanmasında Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları, aldıkları eğitim ile ilgili bakanlıkların bünyesinde mühendis olarak görev alabilirler. Ek olarak bakanlıklarda ilgili birimlerde şube başkanı, müdür gibi idari görevlere de yükselebilirler.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri kısmını tamamlayanlara ziraat mühendisi unvanı verilir. Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan yetki tüzüğünde ziraat mühendisleri için tanımlanan bütün yetki ve görevlere Bitkisel Üretim ve Teknolojileri bölümünden mezun olan öğrenciler da sahip olur. Bu özelliğiyle çok geniş bir iş alanına sahiptirler. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları çoğu zaman tarım alanında çalışırlar. Devlet kadrolarında da iş bulma imkânına sahip olan Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlıklarında çalışabilirler.

Tarım Kooperatifleri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunları, tarım kredi kooperatiflerinde ziraat mühendisi kadrosunda görev yaparlar. Tarımsal üretimin sağlanması ve çiftçilere desteğin verilmesini amaç edinen birliklerde yapılacak idari iş ve işlemleri yürütürler. Tarımsal üretime desteğin verilmesi, çiftçi eğitimleri ve kredi desteklemelerinin yapılmış olması işlerini üstlenirler.

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Uluslararası finans mezunları nerelerde çalışır? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?