Balıkçılık teknolojisi mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, denizlerin ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, canlı yetiştirme, avlanma, işleme ve...

 

Denizlerde ve iç sulardaki faaliyetleri içeren balıkçılık terimi; avlanma, yetiştirme, işlenme ve değerlendirme gibi süreçlerin, sürdürülebilir bir çerçevede yapılmasını içeren hayli geniş kapsamlı bir terimdir.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Ne İş Yapar?

Suda yaşayan canlıları inceler ve bu canlılardan insan tüketimine yararlı olanların yetiştirme yahut avlanma sürecini belirler.

Su kirliliği, sağlık ve kalite kontrollerini yapar.

Su ürünlerini yetiştirmeye ve işlemeye yönelik tesislerin planlamasını yapar.

Üretim ve verimlilik projeleri geliştirir.

İşlenen ürünlerin pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirir.

Sürdürülebilir balıkçılık için gereken önlemlerin alınmasını sağlamaktadır

Üretim ve stok süreçlerinde hem teknik aynı zamanda idari olarak sorumluluk alır.

Sudaki canlıların yetiştirilmesi için ARGE faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Doğal ya da yetiştiriciliği yapılmış olan canlıların hastalık ve tedavi konularında çalışmalarında bulunmaktadır.

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Nedir?

Balıkçılık teknolojisi mühendisleri, denizlerin ve iç suların biyolojik ve ekolojik özellikleri, canlı yetiştirme, avlanma, işleme ve değerlendirme gibi balıkçılık teknolojileri üstünde çalışan kişilerdir. Programın eğitim zamanı boyunca hedeflenen; balıkçılık faaliyetlerinin teknoloji ve mühendislik disiplini ile sentezlenmesi, verimli, kalite standartlarına münasip, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerinin sektöre kazandırılmasıdır.

 

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Balık ve su ürünleri yetiştirme çiftliklerinde,

Pedagojik formasyon almaları şartıyla Denizcilik ve Gemi yönetimi öğretmeni olarak,

İş güvenliği eğitimi tamamlamaları durumunda İş Güvenliği Uzmanı olarak istihdam edilebilirler.

Su ürünleri alanında, yetiştirme, işleme vb. alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde,

Balıkçı gemilerinde,

Azami 500 gross tonajlık gemilerde 3 veya 4. kaptan olarak,

Kamu sektörü ya da özel  sektöre ait limanlarda, denizcilik işletmelerinde mühendis yahut gemi adamı unvanıyla,

Yurtiçi ve yurtdışı, deniz ve iç sularda yetiştirme veya avlanma faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda,

DSİ Genel Müdürlüğü ve alt birimlerinde,

Denizcilik Müsteşarlığı ve müsteşarlığa bağlı birimlerde,

Belediyelerde,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda,

Orman Su İşleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda,

Balık unu ve yem fabrikalarında

 
 
 

İsterseniz bir sonraki makalemiz olan Bahçe bitkileri mezunları ne iş yapar? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?