Avrupa birliği nedir?

İzlanda, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Avrupa Birliğine aday ülkelerdir. Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova olası aday ülk...

 

Bugün Avrupa Birliği dediğimiz oluşumun kökeni asırlar öncesine kadar uzanıyor. Bu düşünceyi savunan fikir insanlarına göre birbiriyle savaşan Avrupa Devletlerini bir birlik altında toplayıp tek bir güç biçimine getirip dünyayı tam denetim altına almak ve Avrupa’yı bir barış coğrafyası durumuna getirip enerjisini başka alanlara harcamasını sağlamak için Avrupa'nın birleşmesi gerekir. Bu düşünceyi savunan bir çok fikir insanı, siyasi lider ve sanatçı olmuştur. Lakin bu düşüncenin pratikte hayata geçmesi II. Dünya Savaşından sonradır. II. Dünya Savaşı esnasında Avrupa Devletleri birbirlerine girmiş, birbirini boğazlamışlardır.Savaşın nihayetinde savaşan ülkelerden milyonlarca insan ölmüş, sakat kalmış, şehirler yerle bir olmuş, ekonomiler çökmüştür. Avrupa devletleri dünyadaki askeri, siyasi ve iktisadi üstünlüklerini kaptırmışlardır Savaşın sonuç kısmında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dünyadaki üstünlüğü bitmiştir. Onların yerini Amerika Birleşik Devletleri(ABD) ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) almıştır. Bu ortamda Avrupa devletleri kendilerini tekrar toparlamak, problemlerini savaşmadan çözmek ve dünyadaki üstünlüklerini tekrar sağlamak istemişlerdir.

İzlanda, Karadağ, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye Avrupa Birliğine aday ülkelerdir. Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Kosova olası aday ülkelerdir.Bugün Avrupa Birliği neredeyse tüm Avrupa kıtasını kapsayacak duruma gelmiştir.

 

1973 senesinde Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda Avrupa Topluluğuna dahil oldu.1981 senesinde Yunanistan, 1986 senesinde da İspanya ve Portekiz topluluğa katıldı.

1992 Maastricht Antlaşması ile Topluluğun kurumları ve yetkileri güçlendirildi ve Avrupa Birliği (AB) terimi kullanılmaya başlandı.

1967 senesinde ise bu topluluklar Avrupa Topluluğu (AT) adı altında birleştirildi.1968 senesinde bu altı ülke arasında gümrük vergileri kaldırıldı.

Avusturya, İsveç ve Finlandiya 1995 senesinde, 2004 senesinde Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Kıbrıs ve Malta Avrupa Birliğine katıldı.Bulgaristan ve Romanya 2007 senesinde birliğe katıldı.2013 senesinde Hırvatistan’ın katılımı ile bugün Avrupa Birliği 28 üyeden oluşur.

Bir ülkenin birliğe katılabilmesi için Kopenhag Kriterlerine tam anlamda uyması gerekmektedir.Bu kriterlerle, o ülkenin hukukun üstün olduğu insan haklarına saygılı demokrasiyle yönetilmesine, sağlam ekonomisinin olmasına, üyelik koşullarını kabul etmesine bakılır.

1957 senesinde Avrupa İktisadi Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kuruldu.

Bu nedenlerden ötürü Batı Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un bir araya gelmesiyle 1951 senesinde Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulmuştur.

 

Avrupa Birliğinde yönetim

Komisyon yeni yasaları önerir, parlamento ve konsey yasalaştırır.

Avrupa Komisyonu; Her üye ülkeden 1 adet olmak üzere 5 yıllığa seçilen komiserlerden oluşur.

Her ülkenin bir üyesinin olduğu Avrupa Birliği Sayıştayı, AB fonlarının denetimini yapar.Birliğin para birimi Euro’yu ve para politikalarını Avrupa Merkez Bankası yönetmektedir.

Avrupa Parlamentosu; Üye ülkelerin nüfuslarına göre 5 yıllığına seçilen parlamenterlerden oluşur.

Avrupa Birliği Konseyi; Üye devletlerin hükümetlerindeki bakanlardan oluşur.6 aylık dönemlerle üye ülkeler arasında konsey başkanlığı değişir.

Lüksemburg merkezli Avrupa Adalet Divanı da bireyler, ülkeler ve kurumlar arasındaki anlaşmazlıklara karar vermektedir.

 
 
 

Devam etmek için bir sonraki konumuz olan Yedi meşaleciler adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?