Akademisyen olma şartları

Akademisyen olmanın ilk şartı 4 senelik bir lisans eğitiminden başarı ile geçmektir. Eğitim sonrası tezli yüksek lisansa başvuru akad...

 

Üniversitenin lisans programından mezun olan kişiler dilerlerse ilgili oldukları kısım veya başka bir bölümün alt bilim dallarından biri üstüne lisans üstü programlara katılabilirler. İhtisasla ilgili oldukları alanlarda araştırmalar yaparak özgün çalışmalar ortaya koyan ve akademik kariyere sahip olan öğretim üyesi kişiler akademisyen olarak nitelendirilir.

Akademisyen olmanın ilk şartı 4 senelik bir lisans eğitiminden başarı ile geçmektir. Eğitim sonrası tezli yüksek lisansa başvuru akademisyenlik kariyerindeki ilk adımdır. Esasen doktora eğitimine dayanan akademisyenlik için master gerekmemekle beraber bazı avantajların ilgili olması nedeniyle master eğitimi de tercih edilir.

Akademisyenlik kariyeri, araştırma görevlisi unvanı ile başlamak suretiyle profesörlüğe kadar uzanan unvanları kapsar. Eğitim faaliyetlerinde de bulunabilen öğretim üyelerinin esas görevi bilimsel araştırmalar yapmaktır.

Doktora Eğitimi

Yayımlanan ve kabul gören bilimsel çalışmalar ve makaleler kapsamından 5 senelik bir doçentlikten sonra profesörlüğe geçiş mümkündür. Profesörlüğe geçişteki en büyük basamak ise uluslararası düzeyde orijinal bir akademik yayına sahip olmaktır.

Akademisyen olarak kimselerin, doçentliğe ve profesörlüğe giden yolda ortaya koydukları bilimsel çalışmaların ve makalelerin büyük bir önemi vardır. Doçent olabilmek yardım eden doçent olma şartının aranmaması bu çalışmaların önemini ortaya koyacak bir unsurdur. Benzer biçimde master zorunluğu olmadan doktora eğitimine geçişte bu halin bir sonucudur.

 

Akademik olarak ilerlemede doktora eğitimi 4 senelik bir prosesi kapsar. Genellikle tersi bir hal olmadığı sürece 5-6 senelik araştırma, proje ve sınavlarla geçen bir dönem sonrası yardım eden doçentlik, 3-4 sene sonrası doçentlik unvanı akademik kariyerde söz konusudur. Lakin kimselerin doçent olabilmeleri için özgün yayın yapma şartları aranır.

Başvuru Süreci

Bu süreç içinde akademik kariyer planlayan insanların açılan kadrolara göre araştırma görevlisi olarak başvurmaları söz konusudur. Öğretim üyeliğinin ilk aşaması olan araştırma görevlisi alımlarında her şeyden önce ALES puanının %60 ile dil yeterlilik sınavının%40’ı hesaplanır. Bu puanlamaya göre oluşturulan sıralama durumu göz önünde bulundurularak mülakata veyahut bilim sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bütün bu aşamaları başarıyla aşarak araştırma görevlisi kadrosuna katılan kimseler için doçent yahut profesörlüğe giden yol ilk adım atılmış olur. Akademik olarak kariyer yapmak ve üniversitenin öğretim üyeleri arasında yer almak için devamlı bir ilerleme zorunluluğu söz konusudur. Bu hale göre önce master, sonrasında da doktora eğitimi tamamlanarak akademik unvana hak kazanılır.

 

Yurt Dışı Süreçleri

Doktora eğitiminden sonra akademik olarak bir öğretim görevlisi olarak yer alabilmek için muhakkak 2-3 sene süresince üst disiplin dergileri tarafından sıralanmış birçok makalenin yayımlanmış olması gerekmektedir. Amerika’da profesörlüğe kadar uzanan akademik kariyerin ilk aşaması ise öğretim asistanlığıdır.

Yurt dışında ise üniversitelerde akademik bir unvan almak benzer süreçleri kapsamakla beraber çoğu zaman aranan ön koşul doktora eğitimidir. İngiltere’de akademik anlamda başarı master ve doktora arasında geçen minimum 10 senelik bir prosesi kapsar. Bu zaman zarfında doktora eğitimi kadar artan yayınlar, konferans ve öğretmenlik deneyiminin büyük bir etkisi söz konusudur.

Amerika’da ise lisans derecesi elde ettikten sonra doktora programını tamamlamak asgari 6 sene gerektirir. Bu süre, ek olarak master derecesi kazanmak ve tez tamamlamak ilgili olduğunda daha da uzayabilir. Amerika’da araştırma olarak yeni hipotez ortaya koymak ve bu süreç zarfında orijinal araştırmaları tanımlayan birkaç yüz sayfalık kitap uzunluğunda kesinlikle el yazısı ile tez hazırlamak gerekmektedir.

ALES ve Diğer Sınavlar

Master tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekildedir. Lakin kariyerine akademisyen olarak devam etmek isteyenler tezli yüksek lisansa başvuru yapmalılardır. Ek olarak tezli master sözü edilen ise insanların kesinlikle Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) başvurmaları ve yabancı dil yeterliliğine de sahip olmaları gerekmektedir.

Yabancı dil yeterliliği üniversitenin kendi bünyesinde gerçekleştireceği sınavla veyahut kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınavlara katılım sonuçlarına göre kabul edilir. Yeterli dil sınavını geçen ve ALES’ten minimum 55 standart puanı alan kişiler, master görmek istedikleri üniversitelerin başvuru tarihlerini takip ederek evrakları ile başvuru yaparak mülakat tarihini beklerler. Master eğitimi ilk sene dersler, ikinci sene ise tez hazırlamaya dayanan iki senelik bir eğitimi kapsar. Ama kişi, kendi kısmından daha değişik bölüme master için başvurmuş ise, bir senelik bilimsel hazırlık senesi bulunması nedeniyle master eğitimi üç seneye çıkar.

 
 
 

Bilginizi arttırmak için bir sonraki makalemiz olan Çocuğa okul nasıl sevdirilir? adlı yazıyı inceleyebilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?